Švietimo mainų paramos fondas. Seminaras „Lietuvos švietimo iššūkius spręskime su „Erasmus+“Švietimo mainų paramos fondas 2022 m. vasario 2 d. organizavo nuotolinį seminarą „Lietuvos švietimo iššūkius spręskime su „Erasmus+“. COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems. Europos piliečiams reikia įgyti daugiau žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų sparčiai besikeičiančioje, vis judesnėje, daugiakultūriškesnėje ir labiau skaitmenizuotoje visuomenėje. Norint ateityje užtikrinti tvarų Europos ekonomikos augimą ir sanglaudą, labai svarbu ugdyti įgūdžius tokiose perspektyvinėse srityse kaip kova su klimato kaita, švari energija, dirbtinis intelektas, robotika, didžiųjų duomenų analizė. Programa „Erasmus+“, kuria skatinamos švietimo inovacijos ir padedama mažinti Europos žinių, įgūdžių ir gebėjimų spragas, gali labai prie to prisidėti. 

Konferencijos pranešimai:
00:00:00 Pradžia. Įtraukties kultūra tvariame švietime
00:04:01 „Erasmus+“ galimybės tvariam  Lietuvos švietimui. Gražina Kaklauskienė, Švietimo mainų paramos fondo  direktoriaus pavaduotoja.
00:35:53 Mažiau galimybių turinčių asmenų  įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės. Lina Garbenčiūtė,  Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė, Vilniaus universiteto lygių galimybių koordinatorė
01:20:40 Skaitmeninių technologijų svarba įtraukiam švietimui. Prof. Dr. Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų direktorė
01:50:48 Partnerysčių projektų galimybės inovacijoms. Vytautas Pačiauskas, Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas.

Švietimo mainų paramos fondas
2022-02-08

0 komentarai (-ų):