Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo mokomosios priemonės bendraautorės prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, Vilija Dailidienė ir Rita Mikelionytė. Transliaciją moderavo Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 19 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Ginta Orintienė. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijosGintos Orintienės, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkės, pranešimas „Socialinės pilietinės veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijos“. Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 22 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2015 m. valstybinio biologijos brandos egzamino kokybinės analizės pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2015 m. valstybinio biologijos brandos egzamino kokybinės analizės pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurgita Nemanienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; dr. Aušra Daugirdienė, Lietuvos edukologijos universiteto, Raidos ir ugdymo psichologijos katedros docentė; dr. Giedrė Kmitienė, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro biologijos mokytoja; Jolanta Dzikavičiūtė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė. Transliaciją moderavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 21 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Irena Stulpinienė: „Širdis aiktelėjo, kai išgirdau humanistinės pedagogikos postulatus ir aksiomas“Irena Stulpinienė, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos steigėja ir narė, fizikos mokytoja, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi.
Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 15 d., Klaipėda.
Filmavo Kristina Paulikė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje (The American International School of Vilnius) mokytoja bibliotekininkė Eglė Vidutytė; informacinio raštingumo ekspertė, lektorė Dalia Balčytytė. Transliaciją moderavo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ koordinatorė Rasa Jančiauskaitė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 15 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Parodos „Mokykla 2015“ pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Parodos „Mokykla 2015“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius; Lina Jurkėnaitė, Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ projektų vadovė; Rūta Mazgelytė, Ugdymo plėtotės centro viešinimo specialistė. Transliaciją moderavo Marija Načaitė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 22 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Eugenija Valauskienė: „Žaviuosi mokinių optimizmu, žingeidumu ir nuoširdumu“Eugenija Valauskienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi.
Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“.
Ugdymo plėtotės centras. 2015 m. rugsėjo 15 d., Klaipėda.
Filmavo Kristina Paulikė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vilija Meškaitienė: „Jie manęs laukia, o aš – jų“Vaizdo įrašas apie Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Viliją Meškaitienę. Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“ 2015 m. rugsėjo 15 d., Šakiai. Parengė Matas Petkūnas.

0 komentarai (-ų):

Elyse Eidman-Aadahl. Apie skaitmeninių medijų įtaką autoriams
Eliza Aidman-Adal (Elyse Eidman-Aadahl) vadovauja JAV nacionaliniam rašytojų projektui. Ji pripažinta edukologijos ekspertė ir aistringa švietimo populiarintoja. Šiame įraše E. Aidman-Adal paaiškina, kodėl šiuolaikinius mokinius taip traukia skaitmeninio amžiaus mokymosi metodai ir kaip naujos technologijos keičia rašymo įpročius. Šaltinis: Education Professional Elyse Eidman-Aadahl on Digital Media's Influence on Writing.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.
Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Elisabet Niskakari, Peter Söderholm. Skaitmeninės kompetencijos. Darbas su informacija mokyklojeMokyklos bibliotekininkės, informacijos specialistės Elizabetos Niskakari (Elisabet Niskakari) ir IKT pedagogo, multimedijų specialisto Pėterio Zioderhiolmo (Peter Söderholm) iš Švedijos pranešimas „Skaitmeninės kompetencijos. Darbas su informacija mokykloje“, skaitytas konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir informacinį raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“.
Paroda „Mokykla 2014“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. lapkričio 21 d., Vilnius.
Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Romas Sakadolskis. Įžanginis žodis konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys?“Žurnalisto Romo Sakadolskio įžanginis žodis konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir informacinį raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“.
Paroda „Mokykla 2014“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. lapkričio 21 d., Vilnius.
Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Etninė kultūra ir lytiškumo ugdymas. Vilniaus Senvagės gimnazijos patirtisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Etninės kultūros, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Julija Sinicienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; Rūta Čėsnienė, Vilniaus Senvagės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Transliaciją moderavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 20 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Dalius Dirsė: „Jaučiu atsakomybę kurti šiltą atmosferą mokykloje“Dalius Dirsė, Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinės mokyklos dailės, technologijų, braižybos mokytojas, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi.
Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“. Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 20 d., Panevėžys. Montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

„Etninės kultūros savaitės mokykloje 2015“ veiklų aptarimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Etninės kultūros savaitės mokykloje 2015“ veiklų aptarimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daiva Briedienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, ir Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 30 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokytojo profesija. Kodėl man patinka būti mokytoju?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokytojo profesija“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Donatas Kriukas, „Renkuosi mokyti!“ alumnas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojas, Meilės Lukšienės premijos laureatas ir Paulius Mieželis, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pilietiškumo ugdymo mokytojas. Transliaciją moderavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 8 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vilma Grigienė: „Dirbdama auklėtoja, prisiliečiu prie ateities pasaulio“Vilma Grigienė, Valdorfo darželio „Namelis medyje“ auklėtoja, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi.
Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 15 d., Vilnius.
Filmavo Marija Načaitė, Justina Sajė; montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Constance Steinkuhler. Apie pomėgiais paremtą mokymąsi ir kompiuterinius žaidimus


Konstancija Štainkuler (Constance Steinkuhler) tyrinėja žaidimų ir mokymosi sąsajas. Šiame įraše ji pasakoja, kaip į jaunimą orientuotas mokymas ir interneto žaidimai skatina aktyvesnį jaunų žmonių dalyvavimą visuomeninėje veikloje.
Šaltinis: Games Scholar Constance Steinkuhler on InterestDriven Learning Using Video Games.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Etninė kultūra ir lytiškumo ugdymas. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos patirtis
Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daiva Briedienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė; Julija Sinicienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė. Transliaciją moderavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Sigitas Liaučius. Kaip švietimui spėti su laiku? Išmaniosios technologijos mokykloseBendrovės „Apple“ švietimo projektų vystymo programos vadovo Baltijos šalyse Sigito Liaučiaus pranešimas „Kaip švietimui spėti su laiku? Išmaniosios technologijos mokyklose“, skaitytas konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir informacinį raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“.
Paroda „Mokykla 2014“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. lapkričio 21 d., Vilnius.
Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Rita Šukytė. Projektas „Saugesnis internetas“ – mokyklos bendruomeneiRitos Šukytės, asociacijos „Langas į ateitį“ projektų koordinatorės, pranešimas „Projektas „Saugesnis internetas“ — mokyklos bendruomenei“, skaitytas konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir informacinį raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“.
Paroda „Mokykla 2014“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. lapkričio 21 d., Vilnius.
Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Lytiškumo ugdymo galimybės: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patirtisVaizdo įraše atskleidžiama Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patirtis įgyvendinant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą. Vaizdo įrašas skirtas mokyklų bendruomenėms, dalijamasi gerąja patirtimi, atskleidžiamas temos aktualumas. Įžvalgomis ir mintimis dalijasi Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Legienė, dorinio ugdymo bei lytiškumo ugdymo pagrindų mokytoja metodininkė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, moksleiviai: Aistė Venckevičiūtė, Gabija Ignatavičiūtė, Kamilė Raubūnaitė, Domantas Jurevičius. Muzika:Tom Odell„Another love (Zwette Edit)“, John Legend „All of me“. Vaizdo įrašą parengė Donatas Velička, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos IVa klasės mokinys. 2015 m., Jonava.

0 komentarai (-ų):

Jurgita Smiltė Jasiulionė. Vaikai ir technologijos: kylančios grėsmės ir suaugusiųjų vaidmuoVšĮ „Vaikų linija“ psichologės, savanorių mokytojos Jurgitos Smiltės Jasiulionės pranešimas „Vaikai ir technologijos: kylančios grėsmės ir suaugusiųjų vaidmuo“, skaitytas konferencijoje „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir informacinį raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“. Paroda „Mokykla 2014“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. lapkričio 21 d., Vilnius. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Mindaugas Turolevičius: „Mokytojaudamas kasdien mokausi kantrybės ir kūrybiškumo“Mindaugas Turolevičius, Vėliučionių vaikų socializacijos centro dailės ir technologijų mokytojas, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi. Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 15 d., Vilnius.
Filmavo Marija Načaitė, Alena Gerasimava; montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Sonata Petraitienė: „Mokytojo profesija – tai nuolatinis atsinaujinimas, kūryba ir tarnystė“Sonata Petraitienė, Vilniaus humanistinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, dalijasi mintimis apie profesiją, mokymą ir mokymąsi. Kūrybinė serija „Mokytojo profesijos prestižas“.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. rugsėjo 15 d., Vilnius.
Filmavo Marija Načaitė, Alena Gerasimava; montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):