Mini mokymai. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas
Mini mokymai „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“.
2014 m. sausio mėn. 16–20 d. vyko mini mokymai tema „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su aktualia, kasdienine mokytojo veikla pamokoje, gabių bei talentingų vaikų ugdymu. Mokymai vyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojų komandai. Mokymus vedė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dr. docentė Sigita Girdzijauskienė bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė dr. Aida Šimelionienė.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Stažuotė – naujas mokytojų kelias į išlaisvėjimą ir tobulėjimą


Jau trejus metus Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ ir siūlo naują pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formą – ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes. Projekte dalyvaujantys mokytojai gali metus, pusę metų ar tris mėnesius stažuotis mokslo, kultūros ir švietimo institucijose arba kitose mokyklose.

Trijų mėnesių stažuotės skirtos tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, kad jie, bendradarbiaudami su lietuviškų mokyklų mokytojais, tobulintųsi mokinių parengimo lietuvių kalbos brandos egzaminui srityje. Mokytojų mainai naudingi tiek lietuvių, tiek tautinių mažumų mokykloms ir jų mokytojams. Per stažuotes mokytojai dalijasi gerąja patirtimi, ją gali pritaikyti grįžę į savo mokyklas. Tarp mokyklų užsimezga abipusiai naudingas bendradarbiavimas.
Projektas sudaro galimybę mokytojams bendradarbiauti, mokytis vieniems iš kitų sprendžiant ne tik pedagogams, bet ir visai visuomenei kylančias etnines susiskaldymo, susvetimėjimo problemas.

0 komentarai (-ų):

Annette Costanzi: „Muzika geriausiai išreiškia tai, kas mes esame“2014 m. sausio 4–5 dienomis Lietuvoje viešėjo Suzuki metodo ekspertė Annette Costanzi (violončelė, Londonas). Iš anglų kalbos verčia violončelės mokytojas, Lietuvos Suzuki asociacijos prezidentas Valdas Povilaitis. 2014 m. sausio 4 d., Širvintos. Kūrybinė serija „Pokalbiai apie mokytojus“. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):