Muziejų edukacinės programosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Muziejų edukacinės programos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vilija Sapjanskienė, Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos valdybos narė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja; Nideta Jarockienė, Valstybės pažinimo centro vedėja. Transliaciją moderavo Veronika Kimbrytė, Ugdymo plėtotės centro Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus personalo specialistė. Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. gegužės 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Užsienio lituanistinės mokyklos. Darbas su tėvais ir bendruomenės įtraukimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Užsienio lituanistinės mokyklos. Darbas su tėvais ir bendruomenės įtraukimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Arūnas Teišerskis, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Švietimo komisijos pirmininkas; Rolanda Šliažienė, jaunimo centro „Babilonas“ steigėja, mokymų vadovė, neformaliojo ugdymo praktikė; Arvydas Augustaitis, Kėdainių rajono tėvų klubo valdybos pirmininkas. Transliaciją moderavo Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. gegužės 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Ina Lužkienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytoja; Aušra Lakačauskienė, Šiaulių Aukštelkės mokyklos matematikos mokytoja. Transliaciją moderavo Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. gegužės 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašo prristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašo pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas; Žydronė Žukauskaitė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė. Transliaciją moderavo Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. gegužės 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Intelektinės nuosavybės ir atlikėjų teisės. Kaip nepaklysti ieškant išteklių?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Intelektinės nuosavybės ir atlikėjų teisės: ką turėtume žinoti ir kaip nepaklysti ieškant išteklių?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Martyna Gudaitė-Gulbinienė, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA teisininkė, intelektinės nuosavybės teisės specialistė, ir Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė. Transliacija skirta mokiniams, mokytojams, mokyklų bibliotekininkams ir kitiems norintiesiems daugiau sužinoti apie intelektinę nuosavybę. Kiekvienam iš mūsų muzika, filmai, knygos prieinami labai laisvai, dabar tam dažnai nė nereikia niekur eiti – šių kūrinių gausu internete, užtenka atlikti vos keletą veiksmų, kad galėtume jais pasimėgauti tiesiog namuose. Visgi tai, kad kūriniai prieinami laisvai, nebūtinai reiškia, kad jie ten pateko ir buvo paskleisti legaliai, o jų autoriai gaus jiems priklausantį atlygį už savo darbą. Per transliaciją buvo aptarta, kas yra intelektinės nuosavybės apsauga, kuo ji svarbi kiekvienam iš mūsų ir kaip atskirti, ar medijos, informacija pateikiama gerbiant autorių teises, kaip patiems naudotojams šių teisių nepažeisti.
Transliaciją lydi ir metodinė medžiaga, skirta geriau susipažinti su intelektinės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių apsaugos tema. Čia mokytojai ras praktinės veiklos su mokiniais siūlymų. Transliacija organizuota bendradarbiaujant su Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. balandžio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Egidijus Gricius, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos tarybos narys; Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius; Ingrida Byraitė-Pekorienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytoja; Rusnė Prialgauskaitė; Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokinių senato prezidentė. Transliaciją moderavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. gegužės 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Dailė: metodiniai atradimai ir patirtysUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Dailė: metodiniai atradimai ir patirtys“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė; Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, dailės bendrųjų programų ir vadovėlių autorė; Rita Mikučionytė, Lietuvos edukologijos universiteto Dailės katedros docentė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja ekspertė; Auksė Žukaitė, Vilniaus Simono Daukanto ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijų dailės ir fotografijos mokytoja. Transliaciją moderavo Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. balandžio 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ko šiandien galime pasimokyti iš mūsų istorijos?Vilniaus universiteto profesoriai Alfredas Bumblauskas ir Alvydas Jokubaitis diskutuoja apie Lietuvos ir lietuvių sugyvenimą su kitų tautybių, religijų ir kultūrų žmonėmis per Lietuvos istorijos prizmę. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje mokytojams rekomenduoja po vaizdo įrašo peržiūros organizuoti diskusiją tokiais klausimais:
Ko šiandien galime pasimokyti iš mūsų istorijos?
Kuo abiejų tautų Respublika buvo išskirtinė Europoje?
Kodėl viduramžiais Lietuva buvo traukos centras?
Ko šiuolaikinė Lietuva galėtų pasimokyti iš istorijos, kad taptų traukos centru?
Kaip lietuviai galėtų save pristatyti pasauliui?
Kokių dar žinote istorinių pavyzdžių apie lietuvių sugyvenimą su kitų tautų, religijų, kultūrų atstovais, kurių nepaminėjo profesoriai?
Ką manote apie Maironio teiginį, kad Lietuvos istorija po Vytauto – „500 metų nakties be aušros“?

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
2016 m. gegužės 2 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas; Laimutė Raugevičienė, Birštono meno mokyklos direktorė; Tomas Pūtys, LR švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas.
Transliaciją moderavo Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. balandžio 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

STEAM užsienio stažuočių rezultatų pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „STEAM užsienio stažuočių rezultatų pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė ir Edita Linkevičiūtė, Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. balandžio 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Aivar Haller. The Role of Estonian Parent Association in Estonian Educational SystemInterviu su Aivaru Haleriu (Aivar Haller), Estijos tėvų asociacijos tarybos nariu. Tarptautinė konferencija „Tėvų vaidmuo nacionalinėse Šiaurės šalių švietimo sistemose“ („Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“).
Estijos tėvų asociacija. 2016 m. balandžio 1 d., Talinas.

Interview with Aivar Haller, Member of the Board ofEstonian Parent Association. International Conference „Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“.
Estonian Parent Association.
Tallinn, 1 April 2016.
Parengė Arvydas Augustaitis, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Rasmus Schiellerup, Casper Rongsted. The World's Best Nordic SchoolsDanijos švietimo konsultantų Rasmuso Šielerupo (Rasmus Schiellerup) ir Kaspero Rongstedo (Casper Rongsted) pranešimas „Geriausios pasaulyje Šiaurės šalių mokyklos“ („The World's Best Nordic Schools“), skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Tėvų vaidmuo nacionalinėse Šiaurės šalių švietimo sistemose“ („Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“).
Estijos tėvų asociacija.
2016 m. balandžio 1 d., Talinas.

Rasmus Schiellerup, Casper Rongsted. The World's Best Nordic Schools. International Conference „Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“.
Estonian Parent Association.
Tallinn, 1 April 2016.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):