Konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“. Diskusija „Ką reiškia ugdyti pilietį?“Diskusijoje dalyvauja: dr. Saulius Žukas - Literatūrologas, literatūros kritikas, leidėjas, leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas, vadovėlių bendraautorius; Tomas Statkevičius - istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas; Greta Gudauskaitė - Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleivė, aktyvi įvairių jaunimo organizacijų narė; bei savanorė, buvusi Lietuvos liberalaus jaunimo Tarybos narė, buvusi Jaunimo Europos komandos narė, įvairių tarptautinių projektų dalyvė.
Diskusiją moderuoja Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro vadovė, pripažinto ir populiaraus vadovėlio „Ekonomika per 31 valandą“ bendraautorė M. Vyšniauskaitė. Savo straipsniuose, viešuose pasisakymuose M. Vyšniauskaitė atkreipia dėmesį į bendrojo lavinimo būklę Lietuvoje, švietimo sistemos spragas, siekia gerinti ekonominio,socialinio ir moralinio raštingumo situaciją šalyje.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

0 komentarai (-ų):

Julija Ladygienė. Apie nusidėvėjimą, Kudirką, batelius ir šalutinį mokymosi poveikįJulijos Ladygienės, mokytojos, mentorės, lektorės, švietimo konsultantės, Laisvosios mokyklos modelio vystymo grupės vadovės, išmaniųjų mokymosi sistemų kūrėjos, pranešime „Apie nusidėvėjimą, Kudirką, batelius ir šalutinį mokymosi poveikį“ nagrinėjami klausimai: kodėl dalykinė mokymosi sistema iš prigimties netarnauja mokymuisi? Ką mokytojas turi žinoti apie tai, kaip mokosi smegenys? Kas kaltas, kad mokiniai baigia mokyklą nepasiruošę gyvenimui (o dažnai ir egzaminui)? Ką galime daryti, kad būtų lengviau?

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

0 komentarai (-ų):

Vaizdo konferencija „Projektas TIWI – tyrinėjimu grįsto mokymosi patirtis integruojant programavimą“Vaizdo konferencijos tikslas – pristatyti TIWI projekto patirtį ir aptarti mokymosi tyrinėjant aplinkų (angl. ILS, Inquiry Learning Space) panaudojimo galimybes mokant(is) nuotoliniu būdu. Gerosios patirties sklaidos renginyje mokymosi tyrinėjant (inquiry) esmę pristatė ir jo galimybes mokant(is) nuotoliniu būdu aptarė Deusto (Ispanija) universiteto mokslininkė, patirtimi dalinosi Lietuvos TIWI projekto Focus mokytojai, konkurso laimėtojai, kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir NŠA atstovai. Vaizdo konferencijoje dalyvavo mokyklų direktorių pavaduotojai, pradinio ugdymo, STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir IT mokytojai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-26.

0 komentarai (-ų):

Albinas Bagdonas. Kaip mokosi smegenys?Pristatyme „Kaip mokosi smegenys?“ Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorius, Lietuvos psichologas, sociologas Albinas Bagdonas kalba apie tai, į kokius paties mokymosi ir smegenų funkcionavimo ypatumus turėtų būti atkreiptas pedagogų ar mokymo programų rengėjų dėmesys. Taip pat apie smegenų imlumą naujai informacijai, skirtingais amžiaus tarpsniais, mokymosi svarbą normaliam smegenų funkcionavimui.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

0 komentarai (-ų):

Inovacijos menų ir technologijų ugdymo procese išbandymo refleksijaŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio menų ir technologijų ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 20 dieną įvykusio renginio metu buvo aptartas kiekvienos mokyklos išbandymo laikotarpis, išskirti pagrindiniai mokyklų pastebėjimai. Dalyviai pasidalino asmenine patirtimi, kurią įgijo inovacijos taikymo laikotarpiu.

Inovacijų, pritaikomų menų ir technologijų ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):

Saulius Žukas. Kaip ateities piliečio ugdymą sutalpinti į mokyklos rėmus?Pranešime „Kaip ateities piliečio ugdymą sutalpinti į mokyklos rėmus?“ literatūrologas, literatūros kritikas, leidėjas, leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas, vadovėlių bendraautorius Saulius Žukas atkreipia dėmesį, kad šiuolaikinėje mokykloje vis daugiau dėmesio turi būti skiriama įvairių sričių patyriminiam ugdymui, su realiu gyvenimu susijusioms projektinėms veikloms. Tai turėtų padėti praktiškai naudotis atskirų dalykų, kurių buvo mokomasi, gebėjimais. Pastaraisiais metais švietimo naujovės labiau siejamos su gamtos mokslais, jų integravimu. Būtina atstatyti balansą – suteikti galimybę bendroms veikloms jungti socialines ir humanitarines disciplinas.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. How to Use Google Jamboard for Remote Teaching (Kaip nauotis „Google Jamboard“ nuotolinio mokymo metu)Learn how to use Google Jamboard, an online interactive whiteboard, for remote teaching. In this week's education technology tutorial, edtech enthusiast Sam Kary shows different ideas for how to create interactive remote lessons using Google Jamboard. Google Jamboard can be used for synchronous or asynchronous remote teaching, and of course can be a useful tool for promoting interactivity in the classroom as well.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint nuotolinio mokymo metu naudoti „Google Jamboard“ – internetinę interaktyviąją lentą.

New EdTech Classroom.
2020-06-20.

0 komentarai (-ų):

Designing Post-COVID Learning Spaces (Ugdymosi erdvių kūrimas atsižvelgiant į COVID patirtį)The Future Classroom Lab presents a new webinar titled “Designing Post-COVID Learning Spaces”. The second Novigado webinar focussed on the topic of rethinking how to leverage technology and physical classroom design. The COVID pandemic forced school closures in most European countries and is raising now questions on how to carry out the school opening in a safe way for all pupils and staff when the new school year starts.

Šiame vaizdo seminare apmąstoma, kaip kurti ugdymosi erdves atsižvelgiant į COVID laikotarpiu sukauptą patirtį. COVID pandemijos metu buvo uždarytos mokyklos daugelyje Europos šalių ir dabar kyla klausimų, kaip naujais mokslo metais saugiai atidaryti mokyklas mokyklų bendruomenėms.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-23.

0 komentarai (-ų):

Pradinio ugdymo proceso inovacijos išbandymo ugdymo procese refleksijaŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių ir inovaciją išbandžiusių mokyklų gerąją praktiką.
2020 m. gegužės 21 dieną įvykusio renginio metu buvo pristatytos 4 dalyvavusios mokyklos, pateikti trumpi mokyklų išskirtinumai. Trumpai pristatytos metodinio leidinio sudedamosios dalys, aptarti gauti mokytojų anketų rezultatai, kurie atskleidė, kad išmaniosios technologijos tinkamos ugdyti vaikų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Visos mokyklos žodžiu pateikė savo įžvalgas, pastebėjimus, pasidalino džiugiomis akimirkomis ir tobulintinais dalykais. Taip pat aptrata ir vykusi projekto sklaida.
Inovacijų, pritaikomų gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ „Klaužada“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-21.

0 komentarai (-ų):

Inovacijų išbandymo gamtos mokslų ir kūno kultūros pamokose vaizdo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių ir inovaciją išbandžiusių mokyklų gerąją praktiką. 2020 m. birželio 2 dieną įvykusio renginio metu trumpai pristatytos projekte išbandytos priemonės ir jame dalyvavusios mokyklos. Mokyklų atstovai, dalyvavę trimačio modelio, gamtos mokslų rinkinio, dinaminės sistemos ir fizinio aktyvumo sistemos išbandyme, pasidalijo patirtimi ir patarimais apie tolimesnį galimą šių priemonių panaudojimą paruoštoms veikloms vykdyti. Išsakytos apibendrintos įžvalgos apie projektą ir išbandytas priemones.

Inovacijų, pritaikomų gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB ,,Mokslo technologijos“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-02.

0 komentarai (-ų):

Kalbų inovacijos išbandymo nuotolinis dalyvių susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio kalbų ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 19 dieną įvykusio renginio metu buvo aptarta kalbų inovacijos išbandymo eiga, pasidalinta mokyklų patirtimi, kaip inovacijos įranga buvo pritaikyta mokant užsienio kalbos. Inovacijų, pritaikomų kalbų ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-19.

0 komentarai (-ų):

A STEM Forward: Fostering Collaboration Between Teachers & the Industry (STEM žingsnis į priekį: mokytojų ir pramonės atstovų bendradarbiavimo skatinimas)Jointly organised by STEM Alliance, Scientix and EPCA, the webinar was held online on Tuesday, 9 June 2020 at 17:00 CEST (Central European Summer Time) in English. Strengthening school-industry collaboration is essential to ensure that teachers are in a good position to help their students develop relevant skills, and for companies to support the improvement of the labour force of tomorrow. Industry develops education purpose-built technologies and services helping the academic world to acquire the skills needed to be competitive on the job market and fill the gap in STEM-related jobs currently foreseen.

Stiprinti mokyklų ir pramonės atstovų  bendradarbiavimą yra būtina siekiant užtikrinti, kad mokytojai galėtų padėti mokiniams ugdyti reikiamus įgūdžius, o įmonės -  prisidėti prie rytdienos darbo jėgos ugdymo. Pramonė plėtoja švietimo tikslais sukurtas technologijas ir paslaugas, padedančias akademinio pasaulio atstovams įgyti įgūdžių, reikalingų norint būti konkurencingiems darbo rinkoje ir užpildyti su STEM susijusių darbo vietų spragą.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-10.

0 komentarai (-ų):

Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu vykdytas veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio integruoto socialinio ugdymo taikymo mokyklose.
2020 m. gegužės 14 dieną įvykusio renginio metu visų projekte dalyvavusių mokyklų atstovai pristatė savo veiklos rezultatus. Taip pat aptartos pagrindinės projekto ašys – mokytojų bendradarbiavimas, norint mokyti integruotai, tokio bendradarbiavimo sėkmė, kompetencijos, kurias tokio pobūdžio darbas pagerina, aptarta mokinių nuomonė ir reakcija į išbandytą inovaciją, medžiagos integravimą į bendrąsias programas bei dalyvavusių mokytojų patobulintos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Renginyje dalyvavę mokytojai džiaugėsi projekto suteikta nauda ir galimybėmis.

Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo mokyklose ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-14.

0 komentarai (-ų):

Matematikos ir IT inovacijų išbandymo nuotolinis dalyvių susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio matematikos ir IT ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 19 dieną įvykusio renginio metu buvo aptarta matematikos ir IT inovacijos išbandymo eiga, pasidalinta mokyklų patirtimi, kaip inovacijos įranga buvo pritaikyta mokant užsienio kalbos.

Inovacijų, pritaikomų matematikos ir IT ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-19.

0 komentarai (-ų):

Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksijaĮgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715) veiklas, 2020 m. gegužės 20 d. vyko virtualus susitikimas „Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksija“.

Susitikimo tikslas – aptarti projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas kompetencijas, pasidalinti Inovacijos išbandymo specialiajame ugdyme patirtimi su kitomis projekte dalyvavusiomis ugdymo įstaigomis.
Susitikimo metu aptariami projekto tikslai, pedagogų bendrųjų, metodinių, didaktinių, dalykinių kompetencijų tobulinimo galimybės ir svarba organizuojant specialųjį ugdymą. Pristatoma EDUSENSUS programa, kaip įrankių ir išteklių visuma, padedanti individualizuoti ugdymo procesą, skatinti mokinių motyvaciją mokytis. Apžvelgti anketos apie projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas funkcijas, rezultatai.
Susitikimo metu aptartos projekte dalyvavusių pedagogų patobulintos kompetencijos, visų ugdymo įstaigų atstovai pristatė savo patirtis bei įžvalgas diegiant EDUSENSUS programą specialiojo ugdymo procese.
Inovacijų, pritaikomų specialiojo ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ Neformalaus mokymosi klubas „MES“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais organizuotos 10-osios vaizdo konferencijos mokyklos direktorių pavaduotojams medžiaga. Konferencijoje buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu. Mokyklų direktorių pavaduotojai panelinėje diskusijoje dalijosi įžvalgomis, kokią gerąją patirtį iš vykusių vaizdo konferencijų pavyko pritaikyti ugdymo procese, o švietimo ekspertai apibendrino mokyklų atradimus reaguojant į COVID-19 iššūkį. NŠA ir ŠMSM atstovai dalijosi įžvalgomis, susitarimais ateičiai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-17.

0 komentarai (-ų):

Microsoft Education. Innovative Music Education During Distance Learning (Inovatyvus muzikinis ugdymas nuotolinio mokymosi metu)This episode focuses on innovative teaching and technology for music education during remote learning. Guests are music educators Nacho Azor and Andrew Fitzgerald.

 Šiame vaizdo įraše muzikos pedagogai Nacho Azor ir Andrew Fitzgerald pristato muzikinio ugdymo inovacijas nuotolinio mokymosi metu.

Microsoft Education.
2020-05-27.

0 komentarai (-ų):

Švietimo forumas „Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija surengė švietimo bendruomenės forumą, per kurį buvo apibendrinta ir įvertinta nuotolinio mokymo patirtis karantino laikotarpiu, aptarti pasiruošiamieji darbai naujiems mokslo metams ir svarstomos skaitmeninio proveržio strategijos kryptys. Forume dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/ivyko-svietimo-bendruomenes-forumas-nuotolinio-mokymo-rezultatams-aptarti-bei-pasiruosti-naujiems-mokslo-metams/

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-06-18.

0 komentarai (-ų):

EUN Academy. From Formative Assessment to Personalised Learning (Nuo formuojamojo vertinimo link suasmeninto ugdymosi)Šiame vaizdo įraše atskleidžiamas ryšys tarp formuojamojo vertinimo ir suasmeninto ugdymosi.

European Schoolnet Academy.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-05-08.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Pokalbis „COVID-19 naratyvas ir kalba: kaip žodžiai paveikė visuomenę?“Šį kartą Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja, lingvistikos profesorė Jolanta Zabarskaitė kalbėjosi su filosofu Gintautu Mažeikiu ir žurnalistu Jonu Staseliu. Pokalbio tema – COVID-19 pandemijos komunikacija viešojoje erdvėje: ar susiformavęs COVID-19 naratyvas atliepė visuomenės lūkesčius ir ką reiškia kalbos atsakomybė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-06-18.

0 komentarai (-ų):

Microsoft Education. Innovative Pedagogy During Distance Learning (Pedagogikos inovacijos nuotolinio mokymo metu)This episode features Cal Armstrong and Tom Grissom demonstrating innovative ways to use pedagogy and technology during remote learning. Šiame vaizdo įraše Cal Armstrong ir Tom Grissom demonstruoja pedagogikos ir informacinių technologijų inovacijas nuotolinio mokymosi metu.

Microsoft Education.
2020-05-12.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Nemokamos programėlės, padedančios susitaupytiAr ir tu vis prisižadi sau, kad dabar jau tikrai taupysi, bet neiškentęs nusiperki sau kažko naujo? Mums taip irgi būna, todėl dalijamės keliomis programėlėmis, kurios tau gali praversti planuojant išlaidas.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
2020-06-17.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk eiliuotą knygą: knygų rekomendacijas pristato Dainius GintalasŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui! Eiliuotas knygas rekomenduoja Dainius Gintalas. Dainius Gintalas – poetas, 2019 m. išleidęs savo pirmąją labai nuotaikingą eilėraščių knygą vaikams „Duokit kelią begemotui!!!“, kuri buvo nominuota IBBY „Geriausių 2019 metų vaikų ir paauglių knygų apdovanojimų“ premijai už reikšmingiausią metų debiutą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-06-16.

0 komentarai (-ų):

Microsoft Education. Education Reimagined: The Future of Learning (Kaip mokysimės ateityje?)This episode covers the new research work and paper from Michael Fulland and Joanne Quinn from New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Microsoft Education GM Barbara Holzapfel hosts.

Šiame vaizdo įraše pristatomas Michaelio Fullando ir Joanne Quinn tyrimas apie naujas mokymosi galimybes pasinaudojant pastarųjų mėnesių nuotolinio mokymosi patirtimi.

Microsoft Education.
2020-06-15.

0 komentarai (-ų):

European Commission. V. Sinkevičius about Biodiversity (Europos Komisija. V. Sinkevičius apie bioįvairovę)We have been destroying nature for decades and we are now at a breaking point. We must stop damaging our land and seas and work to restore them. We need more protected areas. We need farming that is closer to nature and energy systems that do no harm. This is why we have just adopted a new Biodiversity strategy; to make sure nature thrives again.

Vaizdo įraše eurokomisaras Virginijus Sinkevičius pristato bioįvairovės strategiją Europoje.
Europos Komisija.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):

Vilnius sveikiau: geros savijautos biuras. Būk saugus vandenyje!Vaizdo įrašas, skirtas skendimų prevencijai.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
2020-06-16.

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. How to Make a Student Survey with Google Forms (Kaip atlikti mokinių apklausas naudojant „Google“ formas)Learn how to make a student survey with Google Forms. Student surveys are a great way to quickly get feedback from your students, and once you learn how to make them, you can also use them to get feedback from other teachers and/or parents on a wide-range of topics. In this week's education technology tutorial, Sam Kary of The New EdTech Classroom shows you how to create custom questions for your Google Forms survey, how to view survey results, how to customize your survey template, and how to assign the survey to students.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint atlikti mokinių apklausas naudojant „Google“ formas.

New EdTech Classroom.
2020-05-13.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos plaukimo federacija. Vanduo – ne vieta elgtis neatsakingaiŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos plaukimo federacija atkreipia dėmesį į saugų elgesį vandenyje ir ragina laikytis įprastų taisyklių, kurias suaugusieji turėtų priminti vaikams:
1. Nesimaudyti vieniems, nepalikti vaikų be priežiūros.
2. Maudytis tik tam skirtose vietose ir laikytis saugaus elgesio taisyklių, nuorodų maudymosi vietose.
3. Vengti šuolių ant galvos.
4. Naudoti gelbėjimo liemenes.
5. Naudoti kepures ir kitus galvos apdangalus apsisaugojant nuo perkaitimo.
6. Prie jūros atkreipti dėmesį į perspėjamuosius ženklus, vėliavas.
7. Nevartoti svaiginančių gėrimų.
8. Į vandenį įbristi, prisipratinti prie vandens, apžiūrėti maudymosi vietą.
9. Įvykus nelaimei kviesti pagalbą, skambinti tel. 112. Pagalbą skęstančiajam patys galite suteikti tik tada, kai žinote gelbėjimo veiksmus.
10. Savo fizinius gebėjimus demonstruokime sporto varžybose, bet ne ežeruose, upėse ar jūroje.
Saugokite save ir kitus. Vanduo – ne vieta elgtis neatsakingai.

Lietuvos plaukimo federacija.
2020-06-12.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Ar žinai kas yra Silicio slėnis?Ar teko kada girdėti apie aukštųjų technologijų geidžiamiausią darbo vietą Silicio slėnį? Šioje E. skautų TV laidoje sužinosite keletą įdomių faktų apie šią vietovę.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
2020-06-12.

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Klimato kaita: koks blogiausias scenarijus gali išsipildyti?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – nauja, originali Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. Pirmajame epizode laidos vedėjas Edvardas Kubilius apie pasaulyje vykstančią klimato kaitą kalbasi su VU Chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininku, klimatologu Justinu Kilpiu.

Vilniaus universitetas.
2020-06-15.

0 komentarai (-ų):

Make Comics for School with Pixton Edu (Kurkite komiksus klasėje „Pixton Edu“ platformoje)This video will show you how to create comics online for your class with Pixton Edu. With Pixton Edu teachers can create different classes and send the link to their students to easily join. Students then create their avatar and different comics to show learning or use it just for fun. Teachers will be able to view students' comics from their accounts and give live feedback.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“ sertifikuotas pedagogas Jamie Keet demonstruoja, kaip kurti komiksus klasėje naudojantis „Pixton Edu“ platforma.

Teacher's Tech.
2020-06-05,

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai dėkoja mokytojamsArtėjant mokslo metų pabaigai, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai dėkoja mokyklų bendruomenėms, ypač – mokytojams, už darbą karantino metu.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-06-12.

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Nuotolinis mokymas. How to Make a Class Website with Google Sites (Kaip sukurti klasės interneto svetainę naudojantis „Google Sites“)Learn how to make a class website with Google Sites. In this week's education technology tutorial, veteran educator Sam Kary shows you everything you need to know in order to create a dynamic, interactive class website for your students. Sužinokite, kaip sukurti klasės interneto svetainę su Google Sites.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint sukurti dinamišką, interaktyvios klasės interneto svetainę savo mokiniams.

New EdTech Classroom.
2020-06-13.

0 komentarai (-ų):

Nuotolinis ugdymas. Technologijos (Konstrukcinės medžiagos). Atgyjantys daiktai

Technologijų (Konstrukcinės medžiagos) pamoka 7-8 klasėms.
Darbas su modelinu. Vaikas turi įsivaizduoti, kaip atgyja jo pasirinktas daiktas, tarsi tampa gyvas. Galima kurti personažą ant bet kokio pasirinkto daikto: teptuko, bato, vazono, šakutės, šepečio, puoduko ir pan.

Vaizdo medžiagą parengė Rasa Linkovė, Klaipėdos Verdenės progimnazijos technologijų vyr.mokytoja.
2020-04-06.

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Ar gali būti, kad kalėjimas išlaisvina?Tai 3-ojo Kūrybingumo mokyklos sezono SOCIALINIO UGDYMO pamoka.
Kūrybingumo mokykla.
2020-03-24.

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Ar technologijos mums padeda, o gal veikiau – atakuoja?Tai 3-ojo Kūrybingumo mokyklos sezono INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ pamoka.
Kūrybingumo mokykla.
2020-03-30.

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. VU prof. dr. Marija Drėmaitė apie kūrybingumą istorijojeVilniaus universtiteto istorijos fakulteto profesorė, architektūros istorikė prof. dr. Marija Drėmaitė kalba apie kūrybingumą istorijoje.

Kūrybingumo mokykla.
2020-04-30.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Virtuali kūno kultūros pamokaKūno kultūros pamoka, kurią veda VHM kūno kultūros mokytojas - kineziterapeutas Žygimantas. Labai svarbu mankštintis namuose: stiprinti kūno raumenis, aktyvinti kraujotakos sistemą, atlikti tempimo pratimus.
Labai smagu vaikams mankštintis kartu su suaugusiais.

Vilniaus humanistinė mokykla.
2020-03-26.

0 komentarai (-ų):

NŠA vaizdo konferencija „Kaip sėkmingai pasiruošti 2020–2021 mokslo metams“LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais, organizuotos vaizdo konferencijos „Kaip sėkmingai pasiruošti 2020–2021 mokslo metams?“ medžiaga. Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: patirtys iki nuotolinio ir mokant nuotoliniu būdu: idėjos kitiems mokslo metams, duomenys reikalingi ugdymo procesui tobulinti, kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę, kaip stiprinti mokėjimą mokytis.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-10.

0 komentarai (-ų):

EU Code Week. Icebreaker MOOC 2020. Teachers and Parents’ Best Practices (Gerosios mokytojų ir tėvų patirtys)This video has been done as part of the EU Code Week Icebreaker MOOC 2020 of the European Schoolnet Academy. If you have any question, you can contact the course coordinator here: https://twitter.com/Na_carrera.

Europos Sąjungos Programavimo savaitės 2020 seminaras apie gerąsias mokytojų ir tėvų patirtis.

Europe Code Week 2020.
Europos Sąjungos Programavimo savaitė 2020.
2020-06-10.

0 komentarai (-ų):

EU Reads. Apie garsinio skaitymo naudąVaizdo įraše atskleidžiama garsinio skaitymo nauda.
IBBY Lietuvos skyrius.
2020-04-23.

0 komentarai (-ų):

Climate activist Greta Thunberg at the European Parliament (Kovos su klimato kaita aktyvistė Greta Thunberg lankosi Europos Parlamente)Climate activist Greta Thunberg is at the Parliament to discuss the EU's climate laws and targets with members of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety. The meeting takes place on 4 March 2020, after the adoption of the Commission’s proposal on the EU climate law, which will aim to make Europe the first carbon neutral continent by 2050.


Švedų kovos su klimato kaita aktyvistė Greta Thunberg lankosi Europos Parlamente ir aptaria ES klimato teisinius aktus su Aplinkos, Visuomenės sveikatos ir Maisto saugos komitetų nariais. Šis susitikimas – pirmoji reakcija po to, kai kiek anksčiau buvo priimtas Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES klimato įstatymo, kuriuo siekiama iki 2050 metų Europą paversti pirmuoju anglies atžvilgiu neutraliu žemynu.

Daugiau informacijos rasite čia.

Europos parlamentas.
2020-03-04.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) dėkoja mokytojamsŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia jungtis į iniciatyvą „Dėkojame Mokytojams“ ir išreikšti savo padėkas mokytojams, darželių auklėtojams, būrelių vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie to, kad vaikai galėtų ugdytis karantino sąlygomis.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-06-09.

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Ar ekonomika išsiverstų be kūrybingumo?Tai 3-ojo „Kūrybingumo mokyklos“ sezono EKONOMIKOS IR VERSLUMO pamoka.

Kūrybingumo mokykla.
2020-03-16.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Mangirdo laboratorija. Linksmi eksperimentaiLinksmų eksperimentų laboratorijoje susipažinsime su neįtikėtina muilo galia ir rankų plovimo technika. Skiriama visiems smalsiems vaikučiams ir jų tėveliams.

Vilniaus humanistinė mokykla.
2020-04-13.


0 komentarai (-ų):

Nuotolinis mokymas. Technologijų pamoka. Reljefinė gėlėTechnologijų pamoka (konstrukcinės medžiagos), skirta 7 klasės mokiniams pažinti reljefą skulptūroje. Kaip nesudėtingai išdrožinėti iš muilo reljefinę gėlę.

Medžiagą parengė Rasa Linkovė, Klaipėdos Verdenės progimnazijos technologijų vyr.mokytoja.
2020-04-26.

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Teaching about climate change (Kaip mokyti apie klimato kaitą)In this webinar you will first learn about climate change education through the experience of Italian Climate Network and its activities with schools. The second presentation will emphasise that with a changing rhetoric and attitude towards the climate crisis, it is important for all teachers to reflect on and update their teaching practice. You will learn about an innovative collection of teaching resources, the story of their creation and how teachers can better address climate breakdown.

Šiame internetiniame seminare pristatomos švietimo apie klimato kaitą aktualijos remiantis Italijos mokyklų patirtimi. Keičiantis retorikai ir požiūriui į klimato krizę svarbu, kad visi mokytojai apmąstytų ir atnaujintų mokymo metodus.

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“.
2020-06-04.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Teatro pamoka. Teatro galiosŠioje pamokoje sužinosite, kokių galių turi teatras.
Pamoką veda „Teatriuko“ aktoriai Dalia ir Žilvinas.

Vilniaus humanistinė mokykla.
2020-05-22.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Gamtos pamoka. Augalų karalystėPamokoje pristatoma viena iš penkių gyvosios gamtos karalysčių - Augalų. Šiai karalystei priklauso kelios skirtingos raidos ir sandaros augalų grupės. Mokytojas ieško gamtoje charakteringų kiekvienos grupės atstovų ir pasakoja apie jų augimo ypatumus. Tai samanos, paparčiai ir pataisai, plikasėkliai bei gaubtasėkliai.

Vilniaus humanistinė mokykla.
2020-05-28.

0 komentarai (-ų):

NŠA vaizdo konferencija. Kaip organizuojame ugdymo procesą birželio mėnesį?LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais organizuotos vaizdo konferencijos „Kaip organizuojame ugdymo procesą birželio mėnesį?“ medžiaga. Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: ugdymo veiklų įvairovė, kaita ir mokinio motyvacija baigiantis ugdymo procesui.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-03.


0 komentarai (-ų):