Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo modelio kaitos kryptys„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo modelio kaitos kryptys“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo pristatymas„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė; Jolita Kančiauskienė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytoja; Eglė Parachnevičiūtė, Vilniaus universiteto studentė; Margarita Purlienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 10 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Bendrųjų programų rengimas. Apibendrinimas (7/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.
Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas (6/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius. Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Kompetencijų žemėlapis bendrosiose ugdymo programose (5/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius. Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Tipinės bendrųjų programų kūrimo problemos (4/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.
Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Bendrųjų programų rengimo ir analizės kriterijai (3/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.
Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Pagrindiniai bendrųjų programų atnaujinimo uždaviniai ir procesai (2/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.
Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Justinas Burokas. Skirtingi MESŽmogaus studijų centro psichologo-psichoterapeuto Justino Buroko pranešimas „Skirtingi mes“.
Paroda „Mokykla 2019“.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Phil Lambert. Loginis švietimo politikos formavimo ciklas (1/7)EBPO ekspertas dr. Filas Lambertas (Phil Lambert) konsultuoja, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius.
Iš anglų kalbos verčia Diana Guogienė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. gruodžio 5 d. Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Natalija Valavičienė. Socialinė nelygybė ir atskirtis visuomenėje: sociologinis požiūrisDr. Natalijos Valavičienės pranešimas „Socialinė nelygybė ir atskirtis visuomenėje: sociologinis požiūris“.
Paroda „Mokykla 2019“.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Serge Barbet. Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas PrancūzijojeInterviu su Serge Barbet, Medijų ir informacinio raštingumo centro CLEMI vadovu (Prancūzija). Kalbino Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkas. Iš prancūzų kalbos vertė Lina Rimkuvienė. Paroda „Mokykla 2019“.
Prancūzų institutas Lietuvoje.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Serge Barbet. Kaip ugdyti skaitmeninės visuomenės piliečius?2015 m. sausio mėn. išpuolių bangos sukrėsta Prancūzija mobilizavosi ir susitelkė į skaitmeninės eros švietimo bei pilietiškumo iššūkius. Ką gali padaryti mokykla, kad būtų ugdomi laisvi ir išprusę piliečiai, gebantys patys rasti informaciją ir atskirti suklastotas žinias šioje socialinių tinklų ir ekranų eroje? Prancūzijos medijų ir informacinio raštingumo patirties pristatymas, pateikiant nacionalinio Medijų ir informacinio raštingumo centro (CLEMI) pagrindinę misiją – rengti mokytojus, kurti medijų ir informacinio raštingumo ugdymo priemones, organizuoti medijų raštingumo mokyklose veiklas, koordinuoti kasmet vykstančią „Medijų raštingumo mokyklose savaitę“, kuri suburia daugiau kaip 4 mln. mokinių. Šiais metais organizuota jau 31-oji Medijų raštingumo savaitė mokyklose, kurios tema „Informacija be sienų“, tapo tarptautinio konteksto operacija. Serge Barbet, Medijų ir informacinio raštingumo centro CLEMI (Prancūzija) vadovas, skaito pranešimą „Suklastotos naujienos, informacijos painiava… Kaip ugdyti skaitmeninės visuomenės piliečius?“.
Paroda „Mokykla 2019“. Iš prancūzų kalbos vertė Lina Rimkuvienė.
Prancūzų institutas Lietuvoje.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laimonas Ragauskas, VšĮ „Nectarus“ mokymų vadovas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Metodų rinkinys „Pažink Europą".

Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Kokybės krepšelis – ugdymo kokybės atotrūkio mažinimo priemonė„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kokybės krepšelis – ugdymo kokybės atotrūkio mažinimo priemonė“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkas; Kristina Rūta Dzeventlauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Kokybės krepšelio projekto metodininkė; Vida Kamenskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. lapkričio 14 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

ww.aškritiškas.lt – jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „ww.aškritiškas.lt – jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Emilija Gaidytė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė; Milda Savickaitė, Vilniaus jaunimo informacijos centro koordinatorė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. spalio 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo aprašo rengimas. Bendrieji etikos principai„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo aprašo rengimas. Bendrieji etikos principai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė; dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė; dr. Aušra Daugirdienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė; Margarita Purlienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. spalio 17 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Programavimo savaitė 2019: kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto pamokos„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Programavimo savaitė 2019: kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto pamokos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkas; Lukas Kaminskis, „Turing School“ vadovas; Lukas Baranovas, „Turing School“ mokinys, 8-oje klasėje atliko praktiką Lietuvos banko kibernetinio saugumo skyriuje.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. spalio 8 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Programavimo savaitė 2019 Lietuvoje: kaip organizuoti veiklas„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Programavimo savaitė 2019 Lietuvoje: kaip organizuoti veiklas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Renata Danielienė, Informacinių technologijų instituto vykdančioji direktorė, Loreta Križinauskienė, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė, Nacionalinės skaitmeninės koalicijos koordinatorė, Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkas.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2019 m. spalio 2 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Pamokos tobulinimas taikant kolegialų grįžtamąjį ryšįVaizdo įrašas apie pamokos tobulinimo galimybes taikant kolegialų grįžtamąjį ryšį. Gerąja patirtimi ir įžvalgomis dalijasi Jolita Petkevičienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Viktorija Vilūnienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vilma Putnienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.

Susidomėję kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimu, prašome kreipti į Vidą Kamenskienę el.p. vida.kamenskiene@upc.smm.lt arba į savivaldybių švietimo centrus.

2019 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.

0 komentarai (-ų):

Egdūnas Račius. Daugialypė žmonių migracijos prigimtisVDU politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros profesoriaus dr. Egdūno Račiaus pranešimas „Daugialypė žmonių migracijos prigimtis“. Seminaras „Migranto ir pabėgėlio apibrėžmas. Skirtumai ir panašumai“. Projektas „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų".
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. vasario 19 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Irina Butkienė. Kaip mokyti autizmo spektro bei elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus žaisti ir bendrauti?Irina Butkienė, Vaiko raidos centro ergoterapeutė,išsamiai ir nesudėtingai pristato netinkamo ir stereotipinio elgesio, būdingo ASS turintiems vaikams, pavyzdžius. Aptariamos skirtingos netinkamo elgesio priežastys, tinkamos komunikacijos naudojimo būdai, alternatyvi komunikacija ir jos taikymo metodai.
Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. birželio 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Laima Mikulėnaitė. Kitokie vaikai, kaip juos pažinti, suprasti, padėtiLaima Mikulėnaitė, Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, kalba apie tai, kokie yra pirmieji autizmo spektro sutrikimų požymiai, kodėl svarbu kuo anksčiau juos atpažinti ir pradėti veikti, kokiais stereotipais yra apipinta ši diagnozė. Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 8 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Gintarė Šatė. Socialinio elgesio mokymo programa ASS ir emocijų bei elgesio sutrikimų turintiems vaikamsGintarė Šatė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, A. spektro mokyklų tinklo koordinatorė, pristato išsamų ir nesudėtingai įgyvendinamą ugdymo planą 3–7 metų vaikams, padėsiantį pedagogams lavinti jų bendravimo įgūdžius, reikalingus kuriant bendradarbiavimu grįstus socialinius santykius. Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 18 d., Vilnius.

1 komentarai (-ų):

Ona Čepulėnienė. Atvykusieji iš užsienio vaikai mūsų mokyklose: rekomendacijos ir jų realizavimasOnos Čepulėnienės pranešimas „Atvykusieji iš užsienio vaikai mūsų mokyklose: rekomendacijos ir jų realizavimas“. Seminaras „Migrantų integracija Lietuvoje: mitai, stereotipai ir realybė“. Projektas „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų".
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 19 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo ugdymo metodai pamokoseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kūrybingumo ugdymo metodai pamokose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Kristupas Sabolius, Vilniaus universiteto docentas, filosofas, scenaristas, „Kūrybingumo mokyklos“ dėstytojas; Tomas Ramanauskas, komunikacijos specialistas, reklamos agentūrų įkūrėjas, „Kūrybingumo mokyklos“ dėstytojas; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. birželio 5 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Mokinių mokesčių raštingumo ugdymui – interneto svetainė TAXEDUUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokinių mokesčių raštingumo ugdymui – interneto svetainė TAXEDU“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gurklys, VMI Mokesčių informacijos departamento specialistas; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.
2019 m. gegužės 30 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.

0 komentarai (-ų):

Egdūnas Račius. Kultūrinė terpė kaip integracijos spąstaiVDU politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros profesoriaus dr. Egdūno Račiaus pranešimas „Kultūrinė terpė kaip integracijos spąstai“. Seminaras „Migrantų integracija Lietuvoje: mitai, stereotipai ir realybė“. Projektas „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų".
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Arūnas Kučikas. Subsidiarumo principas ir jo taikymo ypatumaiKauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus Arūno Kučiko pranešimas „Subsidiarumo principas ir jo taikymo ypatumai“.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 6 d.

0 komentarai (-ų):

„Nepatogaus kino klasė“: filmai, padedantys augtiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Nepatogaus kino klasė“: filmai, padedantys augti“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aušrinė Dapkevičiūtė, www.nepatogauskinoklase.lt platformos koordinatorė; Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė; Kristina Sagaidak, VGTU inžinerijos licėjaus mokytoja ir „Nepatogaus kino klasės“ metodinės medžiagos kūrėja; Alina Martinkutė-Vorobej, psichologė, „Nepatogaus kino klasės“ metodinės medžiagos kūrėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 29 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Geografijos brandos darbas: duomenų rinkimas aplinkoje ir apdorojimas pasitelkiant geoinformacijos technologijasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geografijos brandos darbas: duomenų rinkimas aplinkoje ir apdorojimas pasitelkiant geoinformacijos technologijas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurgita Rimkuvienė, HNIT-BALTIC atstovė; Agnė Matonienė, HNIT-BALTIC atstovė; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro l.e.p. Ugdymo turinio skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. gegužės 14 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Apie uždavinio sprendimo kultūrą matematikos pamokose, PUPP ir VBEUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Apie uždavinio sprendimo kultūrą matematikos pamokose, PUPP ir VBE“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Algis Kavaliauskas, Nacionalinio egzaminų centro Matematikos brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.
2019 m. gegužės 9 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.

0 komentarai (-ų):

Mokinių tiriamoji veikla – pamatas geografijos brandos darbuiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokinių tiriamoji veikla – pamatas geografijos brandos darbui“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Jūratė Orlovienė, Tauragės „Versmės" gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro l.e.p. Ugdymo turinio skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. gegužės 8 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Ramutė Rachlevičiūtė. Trys meno kalbosVilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros doc. dr. Ramutės Rachlevičiūtės paskaita „Trys meno kalbos“.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklų konsultavimas planuojant duomenimis pagrįstą, veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimąKonsultavimasis mokykloje, konsultanto pasitelkimas į pagalbą – efektyvus būdas tapti realiai nuolat besimokančia organizacija. Apie mokyklų konsultavimą planuojant duomenimis pagrįstą, veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimą diskutuoja Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkai Gražvydas Kazakevičius ir Vida Kamenskienė. Vaizdo įrašas skirtas mokykloms, konsultantams, mokyklų savininkams (dalininkams), visiems dalyvaujantiems mokyklos veiklos tobulinime, visiems galimiems mokyklos veiklos tobulinimo partneriams.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 11 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ar vaikas jau pasirengęs priešmokykliniam ugdymui?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ar vaikas jau pasirengęs priešmokykliniam ugdymui?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laimutė Jankauskienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja; Laimutė Sirutienė, Darželio-mokyklos „Saulės gojus“ direktorė, muzikos pedagogė; Martynas Jurkus, Darželio-mokyklos „Saulės gojus“ tėtis; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. U
gdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 17 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Geros mokyklos (su)kūrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geros mokyklos (su)kūrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Linas Jašinauskas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas; Ingrida Saunorienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokytoja; Vanda Martina Sitnikienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 10 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Metų brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro metodininkė; prof. dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė; Margarita Purlienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Nacionalinio egzaminų centro projekto metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 16 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymas tėvų ir pedagogų bendravimo su vaikais praktikoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresa Aidukienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė; Rytis Šiautkulis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinis pedagogas; Inga Dunčienė, 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kurį pavesta įgyvendinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėse“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vilma Gabrieliūtė, edukologė, mokymų vedėja, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ vadovė; Akvilė Giniotaitė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ advokatavimo lytiškumo ugdymui koordinatorė, VU edukologijos mokslų doktorantė; Dominykas Kriauza, Karalienės Mortos mokyklos pradinių klasių mokytojas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatika keliauja į Lietuvos pradines klasesUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatika keliauja į Lietuvos pradines klases“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; Margarita Olechnovičienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Jovita Jokubaitienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2019 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Irena Katauskienė, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Individualiojo rengimo skyriaus Anglų kalbos testavimo poskyrio vyr. specialistė; Raimundas Lenartavičius, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 2 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Pristatyta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Centre) parengtą pedagogų skaitmeninės kompetencijos sistema (angl. Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu), išversta į lietuvių kalbą, ir šios kompetencijos įsivertinimo atviras įrankis, kuris skirtas visų lygių pedagogams, nuo priešmokyklinio ugdymo iki profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo med. dr. Robertas Adomaitis, gydytojas urologas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; dr. Stasė Ustilaitė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė; Albinas Lazauskas, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Biblioterapijos metodo taikymas mokyklos bibliotekojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Biblioterapijos metodo taikymas mokyklos bibliotekoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Dalia Balčytytė, Lietuvos aklųjų bibliotekos IIC vadovė ir Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Sukilimas be šautuvų. Susitikimas su prof. Vytautu LandsbergiuProf. Vytauto Landsbergio susitikimas su Vilniaus Žirmūnų ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijų mokiniais.

„Lietuvos likimas XIX amžiuje – tai nuolatiniai, pasikartojantys sukilimai, paprastai išvien su Lenkija, prieš kaimynines imperijas, sudraskiusias ir pasidalijusias jų valstybę, XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respubliką. Narsiausi ir kruviniausi sukilimai vyko prieš carinę Rusiją (1831 m., 1863 m.). XX a. imperijoms žlugus per Didįjį karą, Lietuva atkūrė savo valstybę, kurią vėl užgrobė naujoji sovietinė Rusija per Antrąjį pasaulinį karą. Ir vėl sukilimai (1941 m.), ginkluotasis pasipriešinimas okupacijai ir sovietizacijai (1944–1954 m.), dvasinis pasipriešinimas, atvedęs į taikų valstybės atkūrimą 1990 m. Apie šį be šautuvų laimintį sukilimą – mūsų pokalbis“ – sako prof. Vytautas Landsbergis.

Ugdymo plėtotės centras.
2019 m . kovo 8 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokyklojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurgita Razmytė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkė; Benas Aldakauskas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnysis specialistas; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus l. e. p. vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m.kovo 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbąUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbą“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Romas Darafėjus, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas; Augustinas Stasiūnas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos abiturientas; Margarita Purlienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Nacionalinio egzaminų centro projekto metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. vasario 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school communityDarbo su kultūrine įvairove ypatumai ir nauda mokyklos bendruomenei. Interviu su dr. Susan Barfield, JAV edukologe, Montanos valstijos universiteto profesore, Fulbraito stipendininke. Dr. Susan Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Dr. Barfield yra dirbusi daugiau nei 40 šalių, jos akademinio domėjimosi sritis – etninių mažumų kultūrų išsaugojimas, jas integruojant į daugumos kultūrą, pasitelkiant švietimą ir įtraukųjį ugdymą, taip pat dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas. Dr. Barfield inicijavo kelis Montanos valstijos finansuotus projektus, skirtus padidinti Amerikos čiabuvių indėnų mokytojų skaičių Montanos valstijos mokyklose. Taip pat ji įgyvendino edukacinius projektus Mapuche, Aymara ir Rapa Nui indėnų gentyse Čilėje, nuo 1990 m. yra dvikalbių anglų ir ispanų, prancūzų, arabų, vokiečių, japonų ir kinų ugdymo programų vertintoja JAV. Šiuo metu Dr. Barfield įgyvendina edukacinį tęstinį projektą tarp Čilės indėnų, finansuojamą National Geographic Society. Už savo veiklą mokslininkė yra gavusi Benedict J. Surwill viso gyvenimo pasiekimų apdovanojimą. Kaip Fulbraito stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti.
Kalbina Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Vilniaus kolegija, Ugdymo plėtotės centras. 2018 m. spalio 15 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school community. Interview with Dr Susan Barfield, professor emerita of education at Montana State University-Billings, who had spent more than two decades working with minority groups, including indigenous communities in her home state of Montana, the Mapuche people of Chile, and the Roma community in the Slovak Republic. Dr Barfield brought her expertise to Lithuania as part of a six-week project with the Fulbright Specialist Program (a U.S. Department of State-funded exchange administered by World Learning).
Interviewer Rasa Janciauskaite, Methodologist of School Performance Development Division of Education Development Centre.
University of Applied Sciences of Vilnius, Education Development Center.
Vilnius, 15th of October, 2018.

0 komentarai (-ų):

Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Daiva Penkauskienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):