Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school communityDarbo su kultūrine įvairove ypatumai ir nauda mokyklos bendruomenei. Interviu su dr. Susan Barfield, JAV edukologe, Montanos valstijos universiteto profesore, Fulbraito stipendininke. Dr. Susan Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Dr. Barfield yra dirbusi daugiau nei 40 šalių, jos akademinio domėjimosi sritis – etninių mažumų kultūrų išsaugojimas, jas integruojant į daugumos kultūrą, pasitelkiant švietimą ir įtraukųjį ugdymą, taip pat dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas. Dr. Barfield inicijavo kelis Montanos valstijos finansuotus projektus, skirtus padidinti Amerikos čiabuvių indėnų mokytojų skaičių Montanos valstijos mokyklose. Taip pat ji įgyvendino edukacinius projektus Mapuche, Aymara ir Rapa Nui indėnų gentyse Čilėje, nuo 1990 m. yra dvikalbių anglų ir ispanų, prancūzų, arabų, vokiečių, japonų ir kinų ugdymo programų vertintoja JAV. Šiuo metu Dr. Barfield įgyvendina edukacinį tęstinį projektą tarp Čilės indėnų, finansuojamą National Geographic Society. Už savo veiklą mokslininkė yra gavusi Benedict J. Surwill viso gyvenimo pasiekimų apdovanojimą. Kaip Fulbraito stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti.
Kalbina Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Vilniaus kolegija, Ugdymo plėtotės centras. 2018 m. spalio 15 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school community. Interview with Dr Susan Barfield, professor emerita of education at Montana State University-Billings, who had spent more than two decades working with minority groups, including indigenous communities in her home state of Montana, the Mapuche people of Chile, and the Roma community in the Slovak Republic. Dr Barfield brought her expertise to Lithuania as part of a six-week project with the Fulbright Specialist Program (a U.S. Department of State-funded exchange administered by World Learning).
Interviewer Rasa Janciauskaite, Methodologist of School Performance Development Division of Education Development Centre.
University of Applied Sciences of Vilnius, Education Development Center.
Vilnius, 15th of October, 2018.

0 komentarai (-ų):

Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Daiva Penkauskienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Projektas „Pažink valstybę“. Kaip ugdyti pilietiškumą?Projekto „Pažink valstybę“ organizatorių ir mokyklas kuravusių ekspertų samprotavimai, kas yra valstybė, jų požiūriai į pilietiškumo ugdymą Lietuvoje bei pristatomos projekto dalyvių ir organizatorių patirtys. Dvejus metus vykusiame projekte dalyvavo 157 mokyklos. Kiekviena projekte dalyvavusi komanda išsikėlė sau aktualią problemą, lankėsi savo rajono viešojo sektoriaus ir nacionalinėse institucijose, kur kartu su ekspertais ieškojo problemos sprendimo būdų. Projektą vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. sausio 15 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Išeivijos kultūrinis gyvenimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Išeivijos kultūrinis gyvenimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, etnologė, JAV lietuvių bendruomenės veikėja; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 13 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Paauglystės iššūkiai mokykloje: mokytojo, gydytojo ir psichologo įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Paauglystės iššūkiai mokykloje: mokytojo, gydytojo ir psichologo įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alina Martinkutė-Vorobej, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos psichologė, mokytoja; Ieva Dulinskaitė, Paramos vaikams centro psichologė; dr. Robertas Adomaitis, gydytojas urologas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip padėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip padėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gintarė Šatė, A. spektro mokyklų tinklo koordinatorė; Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja; Daina Valkerienė, VšĮ „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 17 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Nomeda Cibarauskienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodininkė; Vaida Stupurienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologė; Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Silvija Kazakevičienė, Vilniaus Balsių progimnazijos mokytoja metodininkė; Renata Jonušauskienė, Vilniaus Balsių progimnazijos mokytoja metodininkė; Genovaitė Žiurinskienė, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokytoja metodininkė; Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 3 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Nauji mokslo metai: ką reikėtų žinoti apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Nauji mokslo metai: ką reikėtų žinoti apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rima Mačiūnienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja; Rasa Povilanskienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvių muzika: nuo modernizmo sugrįžimo iki mūsų dienųUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių muzika: nuo modernizmo sugrįžimo iki mūsų dienų“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Antanas Kučinskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):