Atraskite Valdorfo ugdymą. Skaitymas ir rašymas (1/2)Šaltinis: Eugene Schwartz. Discover Waldorf Education: Writing & Reading, Part 1.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Karl-Dieter Bodack: „Mokykloje suteikta laisvė pažadino manyje kūrybingą inžinierių“Prof. Karlas Dyteris Bodakas (Karl-Dieter Bodack) – vokiečių antroposofas, Valdorfo mokyklų Miunchene ir Griobencelyje prie Miuncheno iniciatorius ir globėjas, inžinierius, techninio dizaino profesorius, techninio dizaino katedros Koburge steigėjas ir dėstytojas, Geležinkelio projekto „Štutgartas-21" vedlys, knygos „Atrasti save -- pažinti kitus" autorius (knyga išleista ir lietuvių k.), konfliktų valdymo specialistas, arbitražinio teismo „Pro Bahn" (Už geležinkelį) narys. Iš vokiečių kalbos verčia Rasa Čirienė.
Vilniaus Valdorfo mokykla.
2012 m. spalio 11 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokymosi svetainės 5–8 kl. mokiniamsMokymosi svetainės 5–8 kl. mokiniams
Svetainės sukurtos įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Svetainėse pateikti mokymosi objektai skirti ugdyti(s) ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Įgytas kompetencijas mokiniai gali įsivertinti atlikdami testų užduotis ir neformaliais būdais.

1 komentarai (-ų):