Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandasNijolės Mažeikienės, Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojos pranešimas „Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandas“, skaitytas Savivaldybių ir mokyklų erdvėje.

Mokykloje pritaikėme ES projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)” patirtį. Norime pasidalyti, kad mokykloje, kurioje nedaug mokinių ir klasių komplektų, metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant ugdymo tobulinimo komandas, gali būti veiksmingas. Ugdymo komanda – tai nedidelė veikli mokytojų grupė, suburta savanoriškumo ir „gerų akių” principu, kurios veikla orientuota į mokyklos veiklos tobulinimo sritis. Kaip tai vyksta? Mokytojai pasirenka administracijos pasiūlytas 3–5 ugdymo komandas, kuriose turi daugiausia patirties arba norėtų patobulinti savo kompetenciją. Ugdymo komanda yra daug lankstesnė, didina pasitenkinimą darbu ir motyvuoja, teikia grįžtamąjį ryšį metodinei grupei, palengvina naujų narių integraciją į mokytojų bendruomenę. Tereikia susitarti dėl ugdymo tobulinimo komandų veiklos sistemingumo, apibrėžti metodinių grupių ir ugdymo tobulinimo komandų koreliacinius ryšius, reglamentuoti veiklos planavimą, dėl veiklos veiksmingumo pasikonsultuoti su tai jau išbandžiusia mokykla.
Paroda „Mokykla 2017“.

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, UAB „Litexpo“.
2017 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Tarpukario Lietuva ir partizaninis karasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas“ vaizdo įrašas.Tai penktoji ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ transliacija, kurios metu detaliau aptarėme labiausiai išryškėjusius Lietuvos istorijos probleminius klausimus, nagrinėjant tarpukario Lietuvą ir partizaninį karą. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas , Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; dr. Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas; Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Visos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)
Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas (5 dalis)
Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas (6 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vasaros kino stovyklos filmas „Brolis“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

0 komentarai (-ų):

Vasaros kino stovyklos filmas „Atsitiktinė kulka“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

0 komentarai (-ų):

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. Mokytojo įvaizdis visuomenėje. Kaip mes prie jo prisidedame?nterviu su doc. dr. Živile Sederevičiūte-Pačiauskiene, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekane apie mokytojo įvaizdžio kūrimą viešinant mokytojų ir mokyklos bendruomenės veiklas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Donatas Jankauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas; Olga Važnevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė; Indrė Rauleckienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centro direktorė; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.

Projekto nuoroda

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijosLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“. Įvertinus Jūsų pateiktas paraiškas, buvo atrinkta 12 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kurių bendruomenėms po vieną paskaitą (3 akad. val. trukmės) skaitė žurnalistinį darbą dirbantys asmenys iš šiuolaikinių medijų agentūros „Nanook“.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius

1 komentarai (-ų):

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanė; Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas; Laima Paurienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 7 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Šiaulių rajono savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimoVaizdo įraše pristatoma Šiaulių r. savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimo. Įžvalgomis dalijasi Judita Šertvytienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; Raimondas Galkus, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Alma Sirienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja; Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Daiva Daujotienė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui; Laima Lukšaitė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.
Muzika: Blue Dot Session. Lord Weasel.(CC BY-NC 4.0).
Šiaulių r. savivaldybė, 2017 m. lapkričio 20 d., Šiauliai.
Ugdymo plėtotės centras. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė; Lina Vinikienė, Vilniaus universiteto doktorantė; Lina Venskutė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; Jurgita Girdvainienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja. Transliaciją moderavo Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo tarpiniai įvertinimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo tarpiniai įvertinimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 30 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vaidas Bacys. Ar per dešimt metų Lietuvoje švietimas tapo labiau prieinamas?Vaido Bacio, Aukštelkės mokyklos daugiafunkcio centro direktoriaus, pranešimas „Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):