Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Renginio tikslas: aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. Dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Susitikimą moderuoja Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė dr. Zita Nauckūnaitė.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-08-31

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su poetu Mariumi BurokuLiteratūros pamokoje poetas, vertėjas, literatūros kritikas Marius Burokas kalba apie poezijos poveikį, skaitymo būdus ir įpročius, kuriuos reikėtų išsiugdyti, bei jausmą, kai atrastas eilėraštis „pataiko į nervą“. Autorius skaito paties išverstus tekstus, itin taikliai iliustruojančius šios pamokos temas. 
Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
2021-08-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams.

Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų (vidurinis ugdymas) pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybės.

- Įvadas: Nadia Venskuvienė. Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

- Katalikų tikybos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. s. Danguolė Gervytė, Danutė Kratukienė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

- Etikos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: Rasa Aškinytė, dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

-Ortodoksų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. Sergejus Neifachas Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjas.

- Filosofijos bendrosios programos pristatymas: dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-08-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Ugdymas(is) ir mokymas(is) 2021–2022 mokslo metais: ugdymo organizavimo galimybėsNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos „Ugdymas(is) ir mokymas(is) 2021–2022 mokslo metais: ugdymo organizavimo galimybės“, skirtos pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams, vaizdo įrašas.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-08-30

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Ar jūsų vaikai saugūs internete? (su vertimu į gestų k.)„Saugesnio interneto“ projekto komanda ir partneriai tėvams negaili patarimų, kaip užtikrinti vaikų saugumą internete. Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga iš Europos saugesnio interneto išteklių portalo „BIK-NET“. Lektorė: Virginija Navickienė, Nacionalinės švietimo agentūros Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė. Moderuoja Ignas Stanislovaitis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas. 
Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimasNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje aptariami probleminiai klausimai: ką „kalba“ naujausi mokinių pasiekimų duomenys pandemijos ir jau taikytų mokymosi praradimų kompensavimo priemonių kontekste; kaip naudotis naujais informavimo apie pasiekimus būdais mokiniams ir mokytojams; kokios siūlytinos svarbiausios mokinių mokymosi praradimų kompensavimo priemonės ateinančiais mokslo metais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-08-27

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kaip mokyklos dirbs naujais mokslo metais?Taikant saugumo priemones rugsėjį mokiniai mokysis klasėse. Ką reikėtų žinoti mokinių tėveliams? Į klausimus atsako LR sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2021-08-27

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Lietuvos istorikų požiūris į Gegužės 3-iosios konstitucijąŠeštą sezoną organizuojamo festivalio „Muzika Jašiūnų dvare“ šiųmetinis išskirtinumas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskaitų ciklas, skirtas Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230 metų sukakčiai. Rugpjūčio 15 d. baigiamajame, septintame festivalio renginyje paskaitą „Lietuvos istorikų požiūris į Gegužės 3-iosios Konstituciją“ skaitė docentas Liudas Glemža (Vytauto Didžiojo universitetas). Lietuvos istoriografijoje požiūris į Gegužės 3-iosios Konstituciją keitėsi ne kartą. Kokios priežastys tai lėmė? Kiek politiniai įvykiai lemdavo istorijos vertinimą? Ar jau turime įsitvirtinusią šios datos vertinimo tradiciją? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus išgirsite vaizdo įraše. 
Festivalį organizavo Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
Rėmėjai: Šalčininkų rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-08-26

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Žingsniu priekyje: programavimo kalba nuo pirmos klasės (su vertimu į gestų k.)Nuo šio rudens 26-iose sostinės mokyklose pradinukai pradėjo mokytis informatikos ir technologinės kūrybos. 141 pedagogas bent kartą per savaitę įsipareigojo vesti pamokas, kuriose vaikai savo susidomėjimą technologijomis gali paversti praktiniais įgūdžiais. Jie mokosi įvaldyti įvairias skaitmeninės kūrybos priemones, kūrybinį programavimą ar virtualios realybės kūrimą, išbandyti ir dirbtinio intelekto kūrimo pagrindus. Be to, jie tobulina problemų sprendimo gebėjimus, ugdosi kritinį ir loginį mąstymą. Renginyje dalijamasi patirtimi ir idėjomis, kaip naujinti ugdymo turinį kitų savivaldybių mokyklose. 
Lektoriai: Albertas Lakštauskas, Vilniaus miesto mero patarėjas; Monika Katkutė – Gelžinė, Informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programos mokytojams „Teachers Lead Tech“ įkūrėja; mokytojai praktikai. 
Moderuoja Ignas Stanislovaitis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas. 
Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas (su vertimu į gestų k.)Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas. 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, tai yra karantino metu, didžiausia atsakomybė už bendrojo ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teko mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams. Jiems reikėjo greitai susiorientuoti ir priimti daug naujų sprendimų, kad ugdymo procesas tęstųsi kaip galima sėkmingiau. Atrastais sprendimais vadovai, pavaduotojai, mokytojai dalijosi organizuotose vaizdo konferencijose. Renginyje pristatomas elektroninis metodinis leidinys, parengtas remiantis šių konferencijų medžiaga. Lektorė: Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė. Moderuoja Ignas Stanislovaitis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas. 
Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo 2021–2022 mokslo metais aktualijosRugpjūčio 25 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakvietė bendrojo ugdymo mokyklų vadovus ir pavaduotojus dalyvauti vaizdo konferencijoje „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo 2021–2022 mokslo metais aktualijos“. Konferencijoje pristatytos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo aktualijos 2021–2022 mokslo metais. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija „Nauji mokslo metai: aktualijos ir naujovės“Vaizdo konferencijoje aptariamos NŠA veiklos, žengiant į naujus mokslo metus: ugdymo turinio atnaujinimas, jo išbandymo tyrimas, galimybės naudoti jį šiandien; ugdymo turinio priemonės ir pateikimo būdai, taikant hibridinį ir nuotolinį mokymą; mokinių pasiekimų gerinimas ir vertinimai, pagalba mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo specialistams.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-08-25

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo forumas: 2021–2022 mokslo metų aktualijos ir perspektyvosRugpjūčio 24 d. 10 val. Klaipėdos universitete Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia Švietimo forumą, skirtą 2021–2022 mokslo metų aktualijoms ir perspektyvoms. 
Į Švietimo forumą kviečiami savivaldybių politikai ir švietimo padalinių vadovai, mokyklų vadovai, mokytojai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai, Seimo nariai, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovai. 
Forumą atidarys švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, nuotolinio mokymo patirtį apžvelgs viceministras Ramūnas Skaudžius, pasirengimą naujiems mokslo metams pristatys ministerijos kancleris Julius Lukošius. Forumo metu bus diskutuojama STEAM ugdymo, geros savijautos, skaitmeninės transformacijos, ugdymo organizavimo, įtraukties galimybių, duomenų analizės temomis. Veiks technologinių priemonių, skaitmeninio turinio, virtualių mokymo aplinkų ekspozicijos. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-24

0 komentarai (-ų):

Projekto „Lyderių laikas 3“ baigiamoji konferencija. Ričardo Ališausko pranešimasProjekto „Lyderių laikas 3“ baigiamoji konferencija. 
2021-08-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Pažintis su svarbiausiais Gegužės 3-iosios Konstituciją įamžinančiais objektaisŠeštą sezoną organizuojamo festivalio „Muzika Jašiūnų dvare“ šiųmetinis išskirtinumas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskaitų ciklas, skiriamas Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230 metų sukakčiai. Šeštame festivalio renginyje rugpjūčio 8 d. – paskaitą „Pažintis su svarbiausiais Gegužės 3-iosios Konstituciją įamžinančiais objektais“ skaitė dr. Laima Bucevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas).Gegužės 3-iosios Konstitucija – svarbus istorijos įvykis Abiejų Tautų Respublikos sudėtyje buvusioms šalims. Kaip šis įvykis įamžintas Lietuvoje? Kokie svarbiausi atminimo ženklai kitose Respublikai priklausiusiose valstybėse? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus išgirsite vaizdo įraše. Festivalį organizuoja Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
Rėmėjai: Šalčininkų rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos nacionalinė biblioteka. 
2021-08-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su poete Jurgita JasponyteLiteratūros pamokoje poetė Jurgita Jasponytė pasidalina savo įvairių laikotarpių kūryba bei atlieka kelias liaudies dainas, taip pat atskleidžia savo kūrybos ištakas, folkloro svarbą bei papasakoja apie asmeninį ryšį su poezija ir daina kasdienybėje. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-08-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su poete Dovile ZelčiūteLiteratūros pamokoje – išminties ir šviesos kupinas susitikimas su poete Dovile Zelčiūte. Autorė skaito esminius savo naujausios knygos „Šokiai Vilniaus gatvėje“ eilėraščius, parašytus po didžiausių ir skaudžiausių gyvenimo išbandymų, bei atskleidžia vidinę įvykių chronologiją ir už poezijos slypinčią gyvenimo prozą. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-08-23

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įgyti baldininko profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas!Iki rugpjūčio 25 dienos vyksta papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas! Pradėti siekti svajonių̨ profesijos gali jau nuo 11 klasės – taip vienu metu įgysi ir vidurinį išsilavinimą̨, ir profesiją. 
Daugiau informacijos: https://www.igykprofesija.lt. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Gegužės 3-iosios atminimas Abiejų Tautų Respublikos visuomenėseŠeštą sezoną organizuojamo festivalio „Muzika Jašiūnų dvare“ šiųmetinis išskirtinumas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskaitų ciklas, skiriamas Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230 metų sukakčiai. Penktame festivalio renginyje rugpjūčio 1 d. – prof. Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas) skaitė paskaitą „Gegužės 3-iosios atminimas Abiejų Tautų Respublikos visuomenėse“. Per 230 metų po Gegužės 3-iosios Konstitucijos priėmimo požiūris į ją Lietuvoje ir Lenkijoje nebuvo statiškas. Kokią vietą ši data dabar užima Abiejų Tautų Respublikos visuomenių atmintyje? Kaip šis požiūris keitėsi laiko tėkmėje? Atsakymus į šiuos klausimus išgirsite vaizdo įraše. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-08-13

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Niekada nesakyk niekada. Mokytoju tapau staiga, netikėtai, ir tuo džiaugiuosiPaskutinėje tinklalaidžių „Mokysiu“ ciklo laidoje įkvepiančios asmenybės, kurios mokytojo specialybę pasirinko neplanuotai, netikėtai ir tuo labai džiaugiasi! Pokalbyje dalyvavo buvusi didelių korporacijų vadovė, šiuo metu technologijų mokytoja Ramunė Guogytė ir aviacijos srityje dirbanti stiuardesė, instruktorė, pradinio ugdymo ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymo studentė Julija Borovskaja. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-12

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Can you solve the giant spider riddle? (Ar galite išspręsti sudėtingą voro mįslę?)Ar galite išspręsti sudėtingą voro mįslę? Pristato Dan Finkel. 
Can you solve the giant spider riddle? 
Lesson by Dan Finkel, directed by Igor Ćorić, Artrake Studio. 
TED-Ed. 
2021-08-11

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. Why Educate Teachers about Loss and Death? (Mokytojų edukacija praradimo ir mirties temomis)Apie 70% mokytojų teigia, kad klasėse šiuo metu esama gedinčių mokinių. Kodėl su mirtimi susijęs švietimas neįtrauktas į mokytojų rengimą, kodėl tą reikėtų pakeisti? Pristato Rivi Frei-Landau, psichologė, pedagogė ir netekčių tyrinėtoja. 

About 70% of teachers report having a grieving student currently in the classroom. Why isn't death-related education included in teacher training, and why should this be changed? My perspective as a bereavement researcher who went through a stillbirth. Rivi Frei-Landau is a psychologist, teacher educator, and bereavement researcher. She lectures at the School of Education and the culturally sensitive clinical psychology program at the Achva Academic College. Currently, she is a post-doctoral fellow at the MOSFET Institute for Teacher Education. Rivi's research areas include the study of coping with loss from a multicultural and religious perspective, as well as the use of innovative technology in the teaching and learning of diverse learners. In the wake of the tragic toll taken by the COVID-19 pandemic worldwide, Rivi calls for a reevaluation of death education in the education system. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. 

TEDx Talks. 
2021-08-11

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Google Classroom Masterclass (Google Classroom: meistriškumo pamoka)Sužinokite, kaip optimizuoti „Google Classroom“. 
Pasinaudokite „New EdTech Classroom“ profesionalų patarimais! Learn how to optimize your Google Classroom with these pro tips from New EdTech Classroom! 

New EdTech Classroom. 
2021-08-10

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. The language of lying (Melo kalba)Per dieną girdime nuo 10 iki 200 melagingų teiginių. Ir nors sugalvota būdų, kaip aptikti šiuos melus, stebint jų pasakotojų fiziologinius pokyčius, šie metodai pasirodė nepatikimi. Ar yra geresnis metodas? Noah Zandan naudoja keletą garsių melo pavyzdžių, iliustruodamas, kaip, naudojantis komunikacijos mokslu, analizuoti melą. 

We hear anywhere from 10 to 200 lies a day. And although we’ve spent much of our history coming up with ways to detect these lies by tracking physiological changes in their tellers, these methods have proved unreliable. Is there a more direct approach? Noah Zandan uses some famous examples of lying to illustrate how we might use communications science to analyze the lies themselves. 

TED-Ed. 
2021-08-09

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Metodas, galintis „įrodyti“ beveik viskąSusipažinkite su duomenų analizės metodu, žinomu kaip p-įsilaužimas, kai duomenys klaidingai pateikiami kaip statistiškai reikšmingi. 

Explore the data analysis method known as p-hacking, where data is misrepresented as statistically significant. 

TED-Ed. 
2021-08-06

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įgyti vizualinės reklamos gamintojo profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas!Iki rugpjūčio 11 dienos vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas! Pradėti siekti svajonių̨ profesijos gali jau nuo 11 klasės – taip vienu metu įgysi ir vidurinį išsilavinimą̨, ir profesiją. Daugiau informacijos: https://www.igykprofesija.lt 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-05

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Būsimo mokytojo bandymų aikštelė – kaip ji atrodo?Aviacijos studentai mokosi stimuliatoriuose, medikai – tyrinėja manekenus, o kaip praktikuojasi ateities mokytojai? Projekto „Mokysiu“ tinklalaides tęsiame tema apie mokytojų pasirengimą dirbti klasėse. Kartu su trimis pašnekovais, bandysime atsakyti į klausimą, kaip atrodo būsimo pedagogo bandymų aikštelė? Tinklalaidėje kalbėjosi Vilniaus Basanavičiaus progimnazijos prancūzų kalbos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Donata Vaičiuliene, taip pat VDU Švietimo akademijos Švietimo vadybos magistrantūros programos studentė, tarptautinio darželio „Katino dienelės“ įkūrėja Asta Jagelo ir Jonita Rukšėnaite darželio auklėtoja, neseniai baigusia ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijas. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-05

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Beginner's Guide to Khan Academy (Khano akademija: vadovas pradedantiesiems)Khano akademija – patikima mokomųjų vaizdo įrašų ir praktinių pratimų platforma. Ir jau ne tik matematikos mokytojams. Sužinokite, kaip pradėti naudotis Khano akademija su savo mokiniais! 

Khan Academy is a robust platform of instructional videos and practice exercises. And it's not just for math teachers anymore! Learn how to get started using Khan Academy with your students. 

New EdTech Classroom. 
2021-08-04

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Knygos „Kelionė be bilieto“ pristatymasErnesto Kuckailio knygos „Kelionė be bilieto“ (leidykla „Vox Voltera“, Vilnius, 2021) pagrindinis veikėjas Bronius Statkus pokario metais keliauja gulago kalinių vagone. Kelionės metu vis prisimena savo netrumpą kario savanorio kelią. Vienas pagrindinių knygos akcentų – 1941 metų birželio sukilimo įvykiai Vilniuje. Vienas okupantas keitė kitą, tačiau buvo tas trumpas tarpsnis, kai sukilėliai vos per kelias dienas Lietuvoje paaukojo daugiau nei du tūkstančius gyvybių, kovodami dėl Lietuvos valstybės atkūrimo ir jos Laisvės. Tai trumpas, bet ryškus tarpsnis mūsų tautos istorijoje, kurio nevalia pamiršti. 
Autorių kalbina specialusis knygos redaktorius Sakalas Gorodeckis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus patarėjas, žurnalistas Ginas Dabašinskas. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-08-04

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. Bilingual Mathematics (Dvikalbė matematika)Justinas Krohmanas tyrinėja įvairius matematikos vaizdavimo ir išraiškos būdus daugelyje kultūrų ir paaiškina skirtingas bazines sistemas, tokias kaip dvyliktainė sistema ir Kaktoviko skaitmenys. Nors matematiką galima užrašyti įvairiai, Justinas parodo, kad matematika galiausiai yra universali. 

Justin Krohman explores the different ways math is represented and expressed in many cultures and explains different base systems, such as duodecimals and Kaktovik numerals. Although math can be written in many different ways, Justin shows that mathematics is ultimately universal. 

TEDx Talks. 
2021-08-03

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Organize Your Teacher Google Drive (Mokytojo „Google“ diskas: kaip susitvarkyti)Šiame vaizdo įraše mokytojams pristatoma, kaip susitvarkyti „Google“ diską, net jei aplankai buvo kaupiami metų metus. 

If your Google Drive is a mess, all is not lost! In this video, we show you how to get it organized, even if you've accumulated years of unorganized folders and files. 

New EdTech Classroom. 
2021-08-03

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. The paradox at the heart of mathematics: Gödel's Incompleteness Theorem (Matematikos paradoksas: Gedelio neužbaigtumo teorema)Išnagrinėkite Gedelio neužbaigtumo teoremą, atradimą, kuris pakeitė tai, ką žinome apie matematinius įrodymus ir teiginius. 
Explore Gödel’s Incompleteness Theorem, a discovery which changed what we know about mathematical proofs and statements. 
TED-Ed. 
2021-08-03

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Google Slides Tutorial for Teachers („Google“ skaidrių pamoka mokytojams)Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato, kaip klasėje naudoti „Google“ skaidres, kaip pridėti tekstą, garso, vaizdo įrašus ir nuorodas prie skaidrių, taip pat kur ieškoti iš anksto sukurtų „Google“ skaidrių šablonų. Mokytojai taip pat sužinos, kaip „Google“ skaidres paversti mokinių užduočių šablonais, kaip piešti ant skaidrių naudojantis „Annotate.net“, suinteraktyvinti naudojantis „Pear Deck“, pridėti garso komentarus naudojantis „Mote“. 

In this video teachers will learn different ideas for how to use Google Slides in the classroom, learn the nuts and bolts of how to format Google Slides, how to add text, audio, video, and hyperlinks to Slides, as well as where to go to find pre-created Google Slides templates. Teachers will also learn how to turn Google Slides into assignment templates for students, as well as how to draw on Slides with Annotate.net, add interactivity to Slides with Pear Deck, and add audio comments with Mote! 

New EdTech Classroom. 
2021-08-02.

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įgyti orlaivių mechaniko profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas!Iki rugpjūčio 11 dienos vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas! Pradėti siekti svajonių̨ profesijos gali jau nuo 11 klasės – taip vienu metu įgysi ir vidurinį išsilavinimą̨, ir profesiją. Daugiau informacijos: https://www.igykprofesija.lt 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-08-02

0 komentarai (-ų):