Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimasNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje aptariami probleminiai klausimai: ką „kalba“ naujausi mokinių pasiekimų duomenys pandemijos ir jau taikytų mokymosi praradimų kompensavimo priemonių kontekste; kaip naudotis naujais informavimo apie pasiekimus būdais mokiniams ir mokytojams; kokios siūlytinos svarbiausios mokinių mokymosi praradimų kompensavimo priemonės ateinančiais mokslo metais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-08-27

0 komentarai (-ų):