Nacionalinė švietimo agentūra. Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams.

Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų (vidurinis ugdymas) pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybės.

- Įvadas: Nadia Venskuvienė. Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

- Katalikų tikybos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. s. Danguolė Gervytė, Danutė Kratukienė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

- Etikos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: Rasa Aškinytė, dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

-Ortodoksų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. Sergejus Neifachas Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjas.

- Filosofijos bendrosios programos pristatymas: dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-08-30

0 komentarai (-ų):