Nacionalinė švietimo agentūra. Dorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybėsDorinio ugdymo ir filosofijos bendrųjų programų (vidurinis ugdymas) pristatymas bei turinio įgyvendinimo galimybės.
  • Įvadas: Nadia Venskuvienė. Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 
  • Katalikų tikybos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. s. Danguolė Gervytė, Danutė Kratukienė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos;
  • Etikos bendrosios programos (vidurinis ugdymas) ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: Rasa Aškinytė, dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos; 
  • Ortodoksų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas: dr. Sergejus Neifachas Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjas;
  • Filosofijos bendrosios programos pristatymas: dr. Sigita Šilingaitė, dr. Lina Vidauskytė, Bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjos.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-08-30

0 komentarai (-ų):