Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija „Nauji mokslo metai: aktualijos ir naujovės“Vaizdo konferencijoje aptariamos NŠA veiklos, žengiant į naujus mokslo metus: ugdymo turinio atnaujinimas, jo išbandymo tyrimas, galimybės naudoti jį šiandien; ugdymo turinio priemonės ir pateikimo būdai, taikant hibridinį ir nuotolinį mokymą; mokinių pasiekimų gerinimas ir vertinimai, pagalba mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo specialistams.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-08-25

0 komentarai (-ų):