VU mokslas be pamokslų. Ar politikoje reikalinga vaizduotė?Kaip rodo statistika, 2020 m. beveik 80 proc. amerikiečių politikos naujienas sekė įdėmiai arba labai įdėmiai. Visuomenės domėjimasis politikos naujienomis tik įrodo politikos reikšmę individų, valstybių ir pasaulio gyvenime. Gali atrodyti paradoksaliai, tačiau politinė tikrovė yra tampriai susijusi su politine vaizduote. Kur, kaip ir kokiu santykiu jos susitinka, kur gimsta politinės vizijos, o kada laki fantazija virsta populizmu? Apie tai Vilniaus universiteto tinklalaidėje „Mokslas be pamokslų“ svarsto VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas dokt. Dominykas Kaminskas. 

Vilniaus universitetas. 
2022-09-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, VI dalisProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, VI dalis. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-30

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Priešmokyklinuko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau?Nuotolinis susitikimas „Priešmokyklinuko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau?“. Susitikimo tikslas – aptarti priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo galimybes dirbant pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Susistikimas skirtas įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, vadovams, pedagogams, savivaldybių švietimo skyrių padalinių atstovams. 
Susitikimą organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-09-29

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. The cost of change in Egyptian schools (Pokyčių kaina Egipto mokyklose)Egipte mokiniai stengėsi pakeisti smurto ir patyčių problemas mokyklose. Tuo tarpu buvo pasenusi ir švietimo sistema. Tai buvo ilgai lauktas visuomenės nuomonės pokytis. Vykstant reformai pasikeitė visuomenės nuomonė apie pokyčių siekimą. Ali Gaberis 2021 m. buvo Egipto studentų sąjungos lyderis. Pranešime jis dalijasi savo patirtimi apie švietimo reformos procesą ir kliūtis, su kuriomis susidūrė Egipto visuomenė. In Egypt, students struggled to change intergenerational violence issues in schools. Meanwhile, there was an outdated education system. It was a long-awaited change by public opinion. During the process of reform, the public opinion of seeking change has changed. Ali Gaber was the Egyptian student union leader in 2021. In this talk, he shares his experience with the education reform process and the obstacles that Egyptian society faced. TEDx Talks. 2022-09-28

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Which 21st Century Skills Are YOU Teaching? (Kokių XXI amžiaus įgūdžių mokote?)Kokie XXI amžiaus įgūdžiai dar neugdomi jūsų klasėje ir kaip galite pradėti juos ugdyti? 

0:00 XXI amžiaus įgūdžiai
0:14 Kritinis mąstymas 
2:27 Kūrybiškumas 
5:18 Bendradarbiavimas 
7:28 Bendravimas 

Which 21st century skills haven’t found their way into your classroom just yet AND how you can start teaching them! 

0:00 21st century skills 
0:14 Critical thinking 
2:27 Creativity 
5:18 Collaboration 
7:28 Communication 

New EdTech Classroom 
2022-09-28

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai“. Kodėl žinių tėvystėje neužtenka?Žinių radijo laidoje diskutuoja „Tėvystė praktiškai“ Renata Cikanaitė ir tėvų bendrystės grupės „Augantys Tėvai" moderatorė Dovilė Šafranauskė. Žinių radijas. 2022-09-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, V dalis. 

Nacionalinė švietimo agentūra
2022-09-28

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Knygynėlis. Bebos Epštein „Autobiografija“Nacionalinė biblioteka kviečia iš arčiau susipažinti su bibliotekos leidžiamomis knygomis. Pažintį pradedame nuo Bebos Epštein „Autobiografijos“. Tai dvylikametės vilnietės Bebos Epštein ranka mokykliniame sąsiuvinyje užfiksuotas pasakojimas apie save ir savo aplinką. Autobiografija, iliustruota pačios Bebos ir jos šeimos narių nuotraukomis, prieš kelerius metus buvo atrasta Nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcijoje. Tai unikalus dokumentas. Mergaitė, prabilusi apie savo kasdienybę, mokslus, apmąstymus ir jausmus, įsileidžia skaitytojus į mažai dokumentuotą tarpukario žydų vaiko tikrovę. Apie rankraščio atradimą bibliotekos dokumentų kloduose, mintis išleisti knygą, darbą su vertimu ir kitas smalsumą žadinančias detales pirmojoje „Knygynėlio“ laidoje išsamiai pasakoja sudarytoja Lara Lempertienė ir vertėja iš jidiš kalbos Miglė Anušauskaitė. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-09-27

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. #NordEd 2022 | Įtraukiojo ugdymo konferencijaŠiais metais Šiaurės ir Baltijos šalių ekspertai kalbėjo apie pasirengimą įgyvendinti #įtraukųjį ugdymą, mokytojų kvalifikaciją bei reikalingus įgūdžius. Buvo aptartos pagalbos teikimo mokytojams sistemos, taip pat įvairūs modeliai užsienyje ir esama padėtis Lietuvoje. Plačiau apie #NordEd: https://norded.lt/ 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-27

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Gimę Pirmojoje Respublikoje. Dizaineris Tadas BaginskasDokumentinių apybraižų ciklas „Gimę Pirmojoje Respublikoje“ skirtas supažindinti su ketvirtajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje gimusiomis asmenybėmis, kurios savo gyvenimu bei darbais kūrė ir sujungė tris Lietuvas – tarpukario, sovietinę ir dabartinę nepriklausomą valstybę. Šio dokumentinio ciklo tikslas yra pristatyti ir išsaugoti sparčiai mus paliekančios kartos atstovų portretus. 

Pirmosios Respublikos laikotarpis, trukęs nuo 1918 iki 1940 m., buvo trumpas, tačiau reikšmingų ekonominių ir kultūrinių pasiekimų kupinas laikas Lietuvos valstybei. Joje gimusi karta buvo ugdoma patriotine ir aiškiai nubrėžtų moralinių vertybių dvasia, kuri, kaip tvirtina vienas iš ciklo herojų geologas Vytautas Narbutas, leido atlaikyti šiems žmonėms tekusius fizinius ir dvasinius sovietinės okupacijos išbandymus. Turbūt neatsitiktinai ta pati karta ėmėsi lyderio vaidmens Lietuvos kelyje į nepriklausomybę Atgimimo laikotarpiu. 

Tad kaip vaikystė tarpukario Lietuvoje paženklino herojų gyvenimą ir kokią jos įtaką jie atpažįsta šiandien? Kaip klostėsi visuomenės santykiai per dešimtmečius besikeičiant politinėms santvarkoms ir kultūrinėms įtakoms? Kaip Lietuvoje jaučiasi ir gyvena senas žmogus? Ar jis jaučiasi reikalingas, nepametęs ryšio tiek su savo šaknimis, tiek su dabartimi? Tokius klausimus kelia dokumentinės apybraižos „Gimę Pirmojoje Respublikoje“, jautriai perteikiančios iškilių, Lietuvos istorijai nusipelniusių asmenybių portretus, autoriai. 

Ciklo herojai – dailininkė Saulė Kisarauskienė, širdies chirurgas Vytautas Jonas Sirvydis, dizaineris Tadas Baginskas, geologas Vytautas Narbutas. 

Kūrybinė komanda: Vytautas Oškinis, Haroldas Klevinskas.

Bernardinai.lt
2022-09-26

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. European Day of Languages 2022. Europos kalbų diena 2022Ką kalbos reiškia jauniesiems europiečiams? 
What languages mean to young Europeans? 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-09-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo ir mokymosi priemonių autoriamsSeminaras vadovėlių ir kitų mokymo ir mokymosi priemonių autoriams „Duomenimis grįstas mokymosi turinys ir lygios galimybės ugdymo turinyje“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-23

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: Dorinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-23

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Popamokinė veiklaAura Svetikienė aptaria mokinių popamokinę veiklą. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-09-22

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Spaudos konferencija „Paauglystės iššūkiai ir popandeminis laikotarpis“Kviečiame Jus į spaudos konferenciją, kurioje bus pristatytas šeimoms ir bendruomenėms skirtas paskaitų ciklas „Paauglystė ir popandeminis laikotarpis“. Skleidžiant patrauklų ir paveikų edukacijos metodą, vaiko teisių gynėjai siekia tėvams ir globėjams suteikti papildomų žinių bendravime su vaikais ir paaugliais, skatinti tinkamą požiūrį į paauglystės iššūkius ir mažinti ilgalaikes pandemijos pasekmes šeimų emocinei sveikatai. Vaiko teisių gynėjų grupė kelis mėnesius savo žiniomis pirmiausia dalinsis Šiaulių ir Panevėžio apskrityse, aplankys mokyklas, seniūnijas, kitas bendruomenes. Vaiko teisių gynėjų skaitomas paskaitų ciklas tėvams padės gerinti šeimų emocinę sveikatą ir stiprinti jų ryšį. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2022-09-22

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Kaip menai į Lietuvą keliavoKnygų ir televizijos laidų, dokumentinių filmų autorė Dalia Kutraitė knygoje „Kaip menai į Lietuvą keliavo“ kalbina 60 metų Lietuvos dailės muziejui (dabar – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) atidavusį Romualdą Budrį. Jis žaismingai pasakoja detektyvo žanro vertas istorijas apie tai, kaip žymių lietuvių kilmės menininkų kolekcijos grįžo į Lietuvą iš tolimiausių pasaulio kampelių ir tapo mūsų meno lobyno dalimi. „Nesvarbu, kur yra dailininko studija – Keiptaune, Vokietijoje ar Čikagoje – visų jų kūryba svarbi ir įdomi Lietuvai", – sako knygos herojus Romualdas Budrys, šešiasdešimt savo gyvenimo metų paskyręs muziejininkystei. 

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematinio samprotavimo tobulinimas: Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijosViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio samprotavimo tobulinimo. Egzamino rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“ Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio samprotavimo tobulinimo. Egzamino rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“. Ši viešoji konsultacija yra skirta supažindinti su 2021 m. Vilniaus universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Matematinio samprotavimo mokykloje tobulinimas“ rezultatais. Renginio metu kalbama apie matematikos brandos egzamino rezultatus, matematinį samprotavimą kaip visiems svarbią kompetenciją, matematinius gabumus ir mitus, matematikos mokymo tęstinumą vadybiniu (organizaciniu) požiūriu, matematikos mokytojų kvalifikacijos kėlimą. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: Aptarti atnaujinto muzikos ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Teatro ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Teatro ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujinto teatro ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių gestų kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Lietuvių gestų kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-20

0 komentarai (-ų):

Bernadinai.lt. Gimę Pirmojoje Respublikoje. Širdies chirurgas Vytautas SirvydisDokumentinių apybraižų ciklas „Gimę Pirmojoje Respublikoje“ skirtas supažindinti su ketvirtajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje gimusiomis asmenybėmis, kurios savo gyvenimu bei darbais kūrė ir sujungė tris Lietuvas – tarpukario, sovietinę ir dabartinę nepriklausomą valstybę. Šio dokumentinio ciklo tikslas yra pristatyti ir išsaugoti sparčiai mus paliekančios kartos atstovų portretus. 

Pirmosios Respublikos laikotarpis, trukęs nuo 1918 iki 1940 m., buvo trumpas, tačiau reikšmingų ekonominių ir kultūrinių pasiekimų kupinas laikas Lietuvos valstybei. Joje gimusi karta buvo ugdoma patriotine ir aiškiai nubrėžtų moralinių vertybių dvasia, kuri, kaip tvirtina vienas iš ciklo herojų geologas Vytautas Narbutas, leido atlaikyti šiems žmonėms tekusius fizinius ir dvasinius sovietinės okupacijos išbandymus. Turbūt neatsitiktinai ta pati karta ėmėsi lyderio vaidmens Lietuvos kelyje į nepriklausomybę Atgimimo laikotarpiu. Tad kaip vaikystė tarpukario Lietuvoje paženklino herojų gyvenimą ir kokią jos įtaką jie atpažįsta šiandien? Kaip klostėsi visuomenės santykiai per dešimtmečius besikeičiant politinėms santvarkoms ir kultūrinėms įtakoms? Kaip Lietuvoje jaučiasi ir gyvena senas žmogus? Ar jis jaučiasi reikalingas, nepametęs ryšio tiek su savo šaknimis, tiek su dabartimi? Tokius klausimus kelia dokumentinės apybraižos „Gimę Pirmojoje Respublikoje“, jautriai perteikiančios iškilių, Lietuvos istorijai nusipelniusių asmenybių portretus, autoriai. 

Ciklo herojai – dailininkė Saulė Kisarauskienė, širdies chirurgas Vytautas Jonas Sirvydis, dizaineris Tadas Baginskas, geologas Vytautas Narbutas. 
Kūrybinė komanda: Vytautas Oškinis, Haroldas Klevinskas. 

Bernadinai.lt. 
2022-09-20

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai“. Kuo skiriasi vaikai ir suaugusieji?Žinių Radijo studijoje svečiuojasi Renata Lazdin – pirmojo septynmečio edukologė, knygų „Septynių intelektų mankšta” ir „Vienas vaikas – 7 intelektai“ autorė. Laidoje kalbamės apie tai, kuo skiriasi vaikai ir suaugę, tyrinėjame vaiko fenomeną ir bandome iš arčiau pažinti tas mielas mistines būtybes, gyvenančias mūsų namuose. 

Žinių radijas. 
2022-09-19

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos (4 dalis)Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir degimas“ užsienio ekspertų konsultacijos.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-16

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Persona grata“: Kokios slaptos prasmės užkoduotos pasakose?Persona grata – psichologas Gediminas Navaitis. 

Žinių radijas 
2022-09-16

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Jonas Ohmanas: „Kare sudėtingiausia sudėlioti savo vidinius reikalus“Jonas Ohmanas nebijo pasirodyti nevyriškas. Paramą Ukrainos žmonėms renkančios organizacijos „Blue/ Yellow“ vadovas verkia, pasakodamas istoriją apie ukrainiečių paliktuose namuose vaiko lovelėje ant pagalvės rastą mirusį kačiuką. Virpančiu balsu jis kalba apie žmogų, kuris trisdešimt valandų iš Rusijos puolamos Ukrainos gabeno katę nepaleisdamas jos iš rankų. Tai nereiškia, kad gyvūnai jam rūpi labiau negu žmonės. Tiesiog niekuo dėtų gyvūnų likimai aiškiai išryškina karo absurdą. Kaip ir visiems, J. Ohmanui rūpi, kad kariniai konfliktai kuo greičiau baigtųsi. Kita vertus, Lietuvos pilietybę turintis švedas tvirtina, kad Rusiją sustabdyti gali tik kulka. 

Pokalbis su Jonu Ohmanu – švedu žurnalistu, vertėju, filmų kūrėju, knygos „Donbaso džiazas“ autoriumi bei organizacijos „Blue/ Yellow“ vadovu – ne tik apie karą, bet ir apie tai, kaip mes suvokiame gyvenimą. 

Prieš daug metų J. Ohmanas norėjo tapti pastoriumi, tačiau vėliau pasirinko žurnalisto gyvenimo būdą. Tačiau dabar, būdamas Ukrainoje, jis kartais pasijunta turįs būti dvasininku: „Sudėtingiausia kare sudėlioti savo vidinius reikalus. Jei viskas yra savo vietoje, esi nenugalimas. Tačiau jei viduje nesusipratimai, veikti sudėtinga, - jis pats visada stengiasi gyvenime ieškoti ne bėdų, bet pamokų, - Gyvenimo išmintis yra pakeisti tai, ką galima pakeisti ir nekeisti to, ko neįmanoma pakeisti. Tačiau labai sunku žinoti, kur ta riba“. 
Kalbina Ginta Gaivenytė. 

Aštuntoji diena.
2022-09-16

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos (3 dalis)Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir degimas“ užsienio ekspertų konsultacijos.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-15

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Informacinis seminaras apie paraišką akreditacijai bendrojo ugdymo srityjeInformacinis seminaras apie paraišką akreditacijai bendrojo ugdymo srityje. 

Švietimo mainų paramos fondas 
2022-09-15

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Gimę Pirmojoje Respublikoje. Dailininkė Saulė KisarauskienėDokumentinių apybraižų ciklas „Gimę Pirmojoje Respublikoje“ skirtas supažindinti su ketvirtajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje gimusiomis asmenybėmis, kurios savo gyvenimu bei darbais kūrė ir sujungė tris Lietuvas – tarpukario, sovietinę ir dabartinę nepriklausomą valstybę. Šio dokumentinio ciklo tikslas yra pristatyti ir išsaugoti sparčiai mus paliekančios kartos atstovų portretus. 

Pirmosios Respublikos laikotarpis, trukęs nuo 1918 iki 1940 m., buvo trumpas, tačiau reikšmingų ekonominių ir kultūrinių pasiekimų kupinas laikas Lietuvos valstybei. Joje gimusi karta buvo ugdoma patriotine ir aiškiai nubrėžtų moralinių vertybių dvasia, kuri, kaip tvirtina vienas iš ciklo herojų geologas Vytautas Narbutas, leido atlaikyti šiems žmonėms tekusius fizinius ir dvasinius sovietinės okupacijos išbandymus. Turbūt neatsitiktinai ta pati karta ėmėsi lyderio vaidmens Lietuvos kelyje į nepriklausomybę Atgimimo laikotarpiu. 

Tad kaip vaikystė tarpukario Lietuvoje paženklino herojų gyvenimą ir kokią jos įtaką jie atpažįsta šiandien? Kaip klostėsi visuomenės santykiai per dešimtmečius besikeičiant politinėms santvarkoms ir kultūrinėms įtakoms? Kaip Lietuvoje jaučiasi ir gyvena senas žmogus? Ar jis jaučiasi reikalingas, nepametęs ryšio tiek su savo šaknimis, tiek su dabartimi? Tokius klausimus kelia dokumentinės apybraižos „Gimę Pirmojoje Respublikoje“, jautriai perteikiančios iškilių, Lietuvos istorijai nusipelniusių asmenybių portretus, autoriai. 

Ciklo herojai – dailininkė Saulė Kisarauskienė, širdies chirurgas Vytautas Jonas Sirvydis, dizaineris Tadas Baginskas, geologas Vytautas Narbutas. 

Kūrybinė komanda: Vytautas Oškinis, Haroldas Klevinskas. 
Bernardinai.lt. 
2022-09-15

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Ar vegetariška mityba išgelbės planetą?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Aplinkos apsaugos srityje veikiantys mokslininkai ragina pasaulio lyderius ieškoti būdų, kaip kuo sparčiau sumažinti anglies dvideginio emisiją. Viena iš sričių – visuomenės mitybos įpročiai, kuriems tenka ketvirtadalis viso žmogaus paliekamo anglies dvideginio pėdsako. Atlikti tyrimai rodo, kad prie globalaus atšilimo ypatingai prisideda mėsos ir pieno produktų suvartojimas Vakaruose. 

Vilniaus universiteto tinklalaidėje „Mokslas be pamokslų“ klimatologas prof. Egidijus Rimkus ir mitybos ekspertas prof. Rimantas Stukas diskutuoja apie tai, ar vegetariška mityba išgelbės planetą ar vis tik tai sutrikdys žmonių sveikatą. 

Vilniaus universitetas. 
2022-09-09

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Cianotipijos kūrybinės dirbtuvėsVilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka pristato edukacinį cianotipijos užsiėmimą jaunimui. Šios edukacijos dalyviai susipažins su analoginės fotografijos istorija, sukurs meniškas kompozicijas iš augalų, kurias pavers mėlynais „paveikslais“, patys atlikdami kiekvieną cianotipijos etapą. Cianotipija yra neįprastas vaizdų kūrimo būdas, iliustruojantis fotografijos ištakas ir leidžiantis paprastai gauti unikalias, estetiškas fotogramas. 

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka 
2022-09-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Informatikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Informatikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti informacinių technologijų brandos egzamino rezultatus, atnaujinto informatikos ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m.m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti užsienio kalbų brandos egzamino rezultatus, atnaujinto užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-13

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai“. Ankstyvasis patyriminis vaikų ugdymas – kokia jo nauda vaikams?Žinių radijo studijoje svečiuojasi Žydrė Dargužytė-Černiauskė – tarptautinės ankstyvojo ugdymo programos „Trisdešimt milijonų žodžių“ (TMŽ) ambasadorė Lietuvoje ir neuroedukacinės studijos Kaune „Kalbančios šeimos” steigėja. 
Laidoje kalbamės apie tai, ką akcentuoja neuromokslininkai, kalbėdami apie ankstyvuosius vaiko potyrius, kada pradėti ir kokie startiniai patyriminio ugdymo žingsniai, ar tai suderinama su namų sąlygomis, kokią ugdymo įstaigą rinktis taip ugdytam vaikui, ar jam tinka „standartinis“ darželis ar mokykla. 

Žinių radijas 
2022-09-12

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Planuojantiems išvykti gyventi su vaiku į kitą šalįTarnybos teisininkė Ugnė Klingerė pristato svarbią informaciją tėvams, planuojantiems išvykti gyventi su vaiku į kitą šalį. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2022-09-12

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Matematikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujintų matematikos bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-09-08

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Biologijos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Biologijos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujintų biologijos bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. 
Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-08

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Rašytojai tarp miesto ir kaimo. Czesławas Miłoszas2021-aisiais, minint 110-ąsias žymaus lenkų poeto, intelektualo, Nobelio literatūros premijos laureato Czesławo Miłoszo (1911–2004) gimimo metines, vyko įvairių renginių, skirtų prisiminti rašytojo kūrybą. Venclovų namai-muziejus šia proga Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams pristatė ekskursiją „Viena diena Miłoszo Vilniuje“, kuria kvietė leistis į kelionę susipažįstant su sostinės vietomis, formavusiomis Cz. Miłoszo asmenybę ir kuriose jis pats, kaip yra sakęs, išgyveno svarbius gyvenimo etapus, susitiko, susipažino, diskutavo su įvairiomis asmenybėmis. 

Ekskursijos „Viena diena Miłoszo Vilniuje“ idėjos autorė – istorikė Silvija Stankevičiūtė, sako, kad ne visos Cz. Miłoszo gyvento laiko Vilniuje vietos išlikę, tačiau dalis jų, bent jau pastatai, vis dar liudija tarpukario Vilniaus, ypač kai jis buvo Lenkijos valstybės sudėtyje, laikus. Ekskursija kviečia žvilgtelėti, kur ir kaip Cz. Miłoszas ėjo į mokyklą, kur susipažino su stipria gyvenimo meile, kokie jo atsiminimai apie studijas universitete ir kodėl, svajojęs tapti gamtininku, jis vis dėlto pasirinko teisės studijas. „Šia ekskursija ne tik noriu papasakoti apie Miłoszo gyvenimo faktus, etapus, iki detalių tiksliai viską atkartodama, bet ir kviečiu pajausti, kaip atrodė to meto Vilnius, kiek išlikę jo autentikos šiandien, kaip kai kurios vietos pasikeitusios“, – pasakoja istorikė S. Stankevičiūtė. Kartu su ja leidžiamės į kelionę po lenkiškąjį Vilnių, kuriame dalį savo vaikystės, paauglystės ir jaunystės praleido Nobelio literatūros premijos laureatas, vienas iškiliausių XX a. Europos ir Amerikos modernizmo autorių, paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis Czesławas Miłoszas. 

Vaizdo pasakojimą kūrė kultūros publikacijų autorė Jurgita Jačėnaitė ir vaizdo operatoriai Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Vaizdo pasakojimo sukūrimą parėmė Vilniaus miesto savivaldybė. 

Bernardinai.lt. 
2022-09-09

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. EdTech CENTRAS. Sprendimai švietimui ir kaip juos išbandyti?Šiame vaizdo įraše sprendimai pristatyti švietimų skyrių vedėjams ir mokyklų administracijoms, su informacija apie išbandymą galite susipažinti čia: https://bit.ly/3PMz1EX 

PLAČIAU: 16 sprendimų kūrėjų pateikė savo produktus (nuo sužaidybinto karjeros konsultavimo iki robotų), kurie, nusprendus mokykloms, bus testuojami klasėse bei sulauks grįžtamojo ryšio iš mokytojų ir mokinių. Sprendimų išbandymas su kūrėjų bei asistentų pagalba mokykloms nieko nekainuos ir truks nuo spalio 3 d. iki gruodžio 5 d.
 
Nacionalinė švietimo agentūra.  
2022-09-09

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsRenginio tikslas: aptarti ekonomikos ir verslumo ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-08

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai“. Kas atsakingi už namų darbus – tėvai ar vaikai?Žinių radijo laidoje „Tėvystė praktiškai“ diskutuoja Renata Cikanaitė ir Austėja Landsbergienė, socialinių mokslų daktarė, ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Baltijos šalyse „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos bei „Six Senses“ International Preschool steigėja. 

Žinių radijas 
2022-09-07

0 komentarai (-ų):

VU Filosofijos fakultetas. Lectio Prima 2022–2023. Orvelo pamokos kariaujančiam mokslui ir kitos istorijosSocialinio darbo prof. Eglės Šumskienės paskaita „Orvelo pamokos kariaujančiam mokslui ir kitos istorijos“, skaityta 2022 m. rugsėjo 1-ąją dieną VU Teatro salėje. 

VU Filosofijos fakultetas 
2022-09-07

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. „Erasmus+“ mažųjų partnerysčių projektų ypatumaiŠvietimo mainų paramos fondas 
2022-09-07

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Karaimų kultūros ir istorijos kelias VilniujeKai kalbame apie karaimus, dažniausiai kalbame apie Trakus. Tai logiška, nes XIV a. karaimai, pakviesti į Lietuvą, buvo apgyvendinti Trakuose. „Apie karaimus žmonės žino mažai, bet apie karaimus Vilniuje – dar mažiau. Tuo labiau kad vienintelis ryškesnis ir visiems matomas akcentas čia yra kenesa. Važiuojantieji į Žvėryną Liubarto gatve mato Karaimų gatvę ir, žinoma, kenesą. Bet yra ir daugiau vietų, susijusių su karaimų istorija Vilniuje“, – aiškina diplomatė, ambasadorė, karaimikos tyrinėtoja profesorė dr. Halina Kobeckaitė. Jai ir Lietuvos karaimų kultūros bendrijai kilo sumanymas parengti virtualųjį maršrutą po karaimiškąjį Vilnių. 

Pagrindinės karaimų gyvenvietės Lietuvoje iš pradžių telkėsi Trakuose ir kiek vėliau – šiaurinėje šalies dalyje. Tačiau maždaug XIX a. viduryje, keičiantis ekonominei situacijai, karaimams Trakuose ima nebeužtekti darbo vietų, jie pradeda galvoti ir apie išsilavinimą, ir apie didesnes ekonomines galimybes, todėl keliasi į Vilnių. Taip pat čia keliasi karaimai ne vien iš Trakų, bet ir Krymo, Kyjivo, Maskvos, nes Vilnius tuo laiku priklausė Rusijos imperijai. Profesorės H. Kobeckaitės teigimu, karaimai pirmą kartą Vilniuje įregistruoja savo bendruomenę 1880-aisiais. Tuo metu ją sudaro 300 asmenų. „Nors pirmu karaimų ženklu Vilniuje laikyčiau 1835 metus, kai istorikas Michalas Balinskis išleido knygą apie statistinį Vilniaus miestą. Ir čia jis pažymi, kad iš visų suregistruotų apytikriai 1500 namų vienas priklausė karaimams. Man nepavyko atsekti, kur tas namas buvo ir kam konkrečiai priklausė, bet tai pirmasis ženklas, pirmasis namas, fiksuojantis karaimų buvimą Vilniuje“, – sako H. Kobeckaitė. Karaimų bendruomenei Vilniuje plečiantis, daugiausia jų apsigyveno Žvėryne. Todėl 1911-aisiais, jau įregistravus karaimų bendruomenę, natūralu, kad jos nariams atsirado poreikis turėti ir savo maldos namus. Kaip tik tais metais buvo kreiptasi į Vilniaus miesto Dūmą, prašant leidimo skirti žemės sklypą kenesai Žvėryne statyti. Tai pirmoji vieta maršrute, kuriam atrinktos reikšmingiausios vietos ir asmenybės, savo darbais įvairiu istoriniu laikotarpiu prisidėjusios prie Vilniaus miesto ir jo gyventojų socialinės, ekonominės bei kultūrinės plėtros. 

Pasivaikščiokime po Vilniaus miesto karaimų gyvenimą su profesore Halina Kobeckaite. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Jurgita Jačėnaitė, Martynas Stankevičius.

Bernardinai.lt
2022-09-06

0 komentarai (-ų):

Lietuvių k. ir literatūros mokytojų sąjunga. V. Žebrauskienės pranešimas „Sėkmės laipteliai, arba kiekvienas veiksmas turi pasekmes“Violetos Žebrauskienės, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių literatūros ir kalbos mokytojos ekspertės, pranešimas „Sėkmės laipteliai, arba kiekvienas veiksmas turi pasekmes“. Pranešime pristatyta „Sėkmės laiptelių“ mokymosi sistema, padedanti siekti ne tik aukštesnių rezultatų, bet ir atrasti mokymosi džiaugsmą. Seminaras „Geroji patirtis: (ne)formaliojo ugdymo sėkmės istorijos“. 

Lietuvių k. ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2022-09-05

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos (II dalis)Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-09-01

0 komentarai (-ų):

Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės sveikinimas. Su Rugsėjo 1–ąja!Pasitinkant 2022–2023 mokslo metus, kartu su NŠA direktore Rūta Krasauskiene žvelgiame į ateitį bei siunčiame sveikinimus visai švietimo bendruomenei! 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-01

0 komentarai (-ų):