Nacionalinė švietimo agentūra. Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: Aptarti atnaujinto muzikos ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):