Nacionalinė švietimo agentūra. Teatro ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Teatro ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujinto teatro ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-21

0 komentarai (-ų):