New EdTech Classroom. Which 21st Century Skills Are YOU Teaching? (Kokių XXI amžiaus įgūdžių mokote?)Kokie XXI amžiaus įgūdžiai dar neugdomi jūsų klasėje ir kaip galite pradėti juos ugdyti? 

0:00 XXI amžiaus įgūdžiai
0:14 Kritinis mąstymas 
2:27 Kūrybiškumas 
5:18 Bendradarbiavimas 
7:28 Bendravimas 

Which 21st century skills haven’t found their way into your classroom just yet AND how you can start teaching them! 

0:00 21st century skills 
0:14 Critical thinking 
2:27 Creativity 
5:18 Collaboration 
7:28 Communication 

New EdTech Classroom 
2022-09-28

0 komentarai (-ų):