Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Dalies kilmininko vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Kartojamas dalies kilmininko vartojimas, aptariami probleminiai jo vartojimo atvejai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-30

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Dvejybinių linksnių vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Šioje pamokoje supažindinama su dvejybinių linksnių vartojimu ir aptariamos dažniausios klaidos.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-27

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Kaip augalai gali padėti aptikti bombas ir dingusius žmones?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. Aštuonioliktame epizode VU Gyvybės mokslų centro mokslininkė dr. Radvilė Rimgailė-Voicik pasakoja, jog į augalus pažvelgus iš futuristinės perspektyvos, galėtume atrasti beribes naujo pritaikymo ir tyrimų galimybes. Kaip augalai, skiriant daugiau dėmesio jų tyrimams, gali padėti aptikti bombas ir net dingusių žmonių kūnus? Vilniaus universitetas. 2021-09-30

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Konferencija „Mokymosi praradimų kompensavimas“Mokyklų vadovai ir pavaduotojai kviečiami dalyvauti vaizdo konferencijoje „Mokymosi praradimų kompensavimas“. Per konferenciją pristatytos tyrimo „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška“ mokslinės įžvalgos, kaip teikti mokymosi pagalbą, ir aptartos priemonės, taikomos mokymosi praradimams kompensuoti. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-09-30

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Krikščionybės ženklai literatūrojeLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.
 
Šioje pamokoje kartojamas neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų vartojimas.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-27

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Ksavero Prušinskio knygos „Apysaka apie A. Mickevičių“ pristatymasVaizdo įraše pristatoma viena naujausių Adomui Mickevičiui skirtų knygų, tai – Ksavero Prušinskio „Apysaka apie A. Mickevičių“. Knygos autorius – diplomatas ir politikas, Ispanijos pilietinio karo korespondentas, jaunas žuvęs autokatastrofoje, labai įtaigiai ir lengvu stiliumi pasakoja apie žmogišką poeto gyvenimą, jo kūrybinį kelią, santykius su sutiktais žmonėmis. Pokalbyje apie Adomo Mickevičiaus kūrybą ir gyvenimą dalyvauja du šios srities specialistai – knygų apie Adomą Mickevičių autoriai ir vertėjai Rimantas Šalna ir Voicechas Piotrovičius. Juos kalbina Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos bibliografas ir istorikas Linas Janulevičius. 
A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 
2021-09-29

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” Romantizmo literatūros dominantėsLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Linksnių vartojimo klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Šioje pamokoje supažindinama su linksnių vartojimo specifika ir aptariamos pagrindinės linksnių vartojimo klaidos.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-27

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. The secrets of the world’s most famous symphony (Garsiausios pasaulio simfonijos paslaptys)Sužinokite, kodėl Ludwigo van Beethoveno Penktoji simfonija laikoma muzikiniu šedevru, patyrinėkite jos atsiradimo istoriją. 

Discover what makes Ludwig van Beethoven’s Symphony Number Five a musical masterpiece, and uncover the story behind its inception. 

TED-Ed. 
2021-09-28

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Negatyvių įsitikinimų keitimas (5)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Penktoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje sužinosite, kad daugelį baimių lemia įsitikinimai, pasimokysite atidžiau pažiūrėti į savo įsitikinimus, susijusius su mokslu ir savimi, pakeisite keletą klaidingų įsitikinimų.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-01

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Prielinksnių ir polinksnių vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Šioje pamokoje kartojamas prielinksnių ir polinksnių vartojimas, aptariami probleminiai atvejai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-27

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Negatyvių emocijų išmetimas piešiant (4)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Ketvirtoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje sužinosite, kaip greitai ant popieriaus lapo išmesti vidinį chaosą, išmesite nereikalingas, griaunančias emocijas ant popieriaus lapo, sužinosite paprastą ir labai naudingą būdą, kaip greitai sumažinti pyktį bei įtampą. DĖMESIO. Praktikai turėkite popieriaus lapuką (rašymui) ir baltą popieriaus lapą piešimui.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Dailės ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 
Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo dailės ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 mokslo metais. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. RašymasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Trečioje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje sužinosite, kokios buvo žinomų rašytojų autoterapijos, išsiaiškinsite sau priimtiną saviterapijos rašant būdą, atliksite rašymo praktiką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Žodžių sandaros klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.
 
Šioje pamokoje aptariamos dažniausios žodžių darybos klaidos.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su poetu Antanu ŠimkumiPoetas, literatūros žurnalo „Metai“ vyr. redaktorius Antanas Šimkus projekto „Literatūros pamokos“ komandą pasitiko šio leidinio redakcijoje ir šypsodamasis pristatė susitikimo temą – „Mano kelias“. Pamokos metu rašytojas žingsnis po žingsnio atskleidžia, kaip klostėsi jo kūrybinis gyvenimas įkvepiančių žmonių apsuptyje. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. 
Projekto redaktorė – poetė Indrė Valantinaitė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-09-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” Tautos gynimo scenarijai Lietuvos literatūrojeLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Šioje pamokoje aptariami probleminiai sakinių ir sakinio dalių jungimo atvejai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. SemantizmaiLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.
 
Šioje pamokoje aptariamos pagrindinės semantizmų vartojimo klaidos ir atkreipiamas dėmesys į kai kurių žodžių reikšmių skirtumus. Kartojamas neasmenuojamų veiksmažodžio formų vartojimas, aptariami probleminiai vartojimo atvejai.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Planuoju herojaus kelią (2)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Antroje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje prisiminsite, kam reikalinga dienotvarkė, kaip suplanuoti žingsnius savo tikslo link, nusipiešite savo kelią lietuvių kalbos egzamino link. DĖMESIO. Paskaitėlei reikalingas juodas žymiklis ar flomasteris.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Aš – savo gyvenimo herojus/ė (1)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. 

Pirmoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje prisiminsite tradicinę pasakos struktūrą, išsiaiškinsite, kaip ši struktūra susijusi su mūsų tikslais, sužinosite streso pliusus ir minusus, išmoksite svarbiausius žodžius, kuriuos naudosime kelionėje.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. G. Kadžytės pranešimas „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“Gražina Kadžytė pranešime „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“ papasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus bei problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė pasidalina pasakojimo tradicija, besitęsiančia šimtmečius neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiama į projektinius renginius. 
 Gražina Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų tradicinės kultūros laidoms LRT, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo Tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. Gražinos Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu. 
Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Opera ir knyga. Alisa stebuklų šalyjeKaip vaikų pamėgta knyga virsta opera? Nacionalinėje bibliotekoje vykusios muzikinės literatūros pamokos įraše kūrybinio proceso paslaptimis ir rezultatais dalinasi Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro atlikėjai. Vaikams skambiomis arijomis prisistato operos personažus – Alisą, Triušį, Katiną, Skrybėlių, Širdžių karalienę – vaidinantys dainininkai. Gražiausias Lewiso Carrollo knygos ištraukas skaito moksleiviai iš Menų darželio – mokyklos „Dainorėliai“. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Žodyno klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.
 
Šioje pamokoje supažindinama su dvejybinių linksnių vartojimu, aptariamos dažniausios klaidos.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Žodžių formų vartojimo klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.
 
Šioje pamokoje aptariami būdingesni gramatinių žodžių formų vartojimo atvejai ir dažniau pasitaikančios klaidos.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-21

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-21

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Language learning in school: interdisciplinarity and creative writing (Kalbos mokymasis mokykloje: tarpdiscipliniškumas ir kūrybinis rašymas)


Seminare supažindinama su tarpdiscipliniškumo poreikiu ir kūrybinio rašymo privalumais mokantis užsienio kalbų. Seminaras skirtas anglų kalbos mokymuisi per STEM ir kūrybiškam rašymui klasėje. 

The webinar introduces you to the need for interdisciplinarity, and the benefits of creative writing in foreign and second language learning. In particular, the webinar focuses on learning English through STEM and creative writing in the classroom. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2021-09-21

0 komentarai (-ų):

Kauno tvirtovės VII fortas. Edukacinė chemijos laboratorija. Cianografijos būdu išryškintų nuotraukų kokybės priklausomybė nuo UV šviesos šaltinioŠiame darbe mokiniai atlieka daugiapakopę junginio sintezę, o sintezės metu išgautą junginį pritaiko piešinių „perkėlimui“ ant popieriaus arba drobės. Darbas skirtas lavinti mokinių laboratorinius įgūdžius ir demonstruoja chemijos žinių taikomumą. Su technologijų arba dailės pedagogų pagalba cianografijos būdu piešinius galima „perkelti“  ant marškinėlių, medžiaginių maišelių, stalo servetėlių ir pan. 

Kauno tvirtovės VII fortas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykla. 
2021-09-20

0 komentarai (-ų):

Kauno tvirtovės VII fortas. Edukacinė chemijos laboratorija. Eksperimento „Dramblio dantų pastos“ putų aukščio priklausomybė nuo katalizatorių kiekioŠis vaizdus ir mokiniams patinkantis eksperimentas, pavadintas „Dramblio dantų pasta“, pristatytas tiriamojo darbo forma. Mokiniai kelia hipotezę, renka duomenis, analizuoja reikšmių pokyčius ir daro išvadas. Šiuo darbu demonstruojama, kad pilnavertis gamtamokslinis projektas gali būti sėkmingai realizuotas ir tose mokyklose, kurios turi ribotas priemonių ir reagentų galimybes. 

Kauno tvirtovės VII fortas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykla.
2021-09-20

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. Antano Škėmos Balta drobulė – nihilistinio rašymo projektasVilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pradinio ugdymo lietuvių k. ir literatūros, meninio ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 
Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo pradinio ugdymo lietuvių k. ir literatūros, meninio ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-20

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“. Romanas „Altorių šešėly“ analizuojamas pasitelkiant psichoanalizę.

VU Kauno fakultetas. 
2021-09-17

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoju Ričardu ŠileikaPoeto, prozininko ir nuogirdininko Ričardo Šileikos surežisuota literatūros pamoka neatsitiktinai nufilmuota Rašytojų sąjungos rūbinėje – autorius pasakoja apie gyvenime atliekamus vaidmenis ir literatūros svarbą, pasitelkdamas bei aptardamas Rimvydo Šilbajorio, Sigito Gedos ir Aido Marčėno citatas. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-09-17

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. Ribinių situacijų vaizdavimo būdai B. Sruogos romane „Dievų miškas“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-16

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Emociškai įtraukiantys elementai. Kaip sukurti įdomią įžangą? (12)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.
 
Šioje pamokoje siūlomi devyni būdai, kaip sukurti emociškai įtraukiančius elementus įžangoje. Aiškinamasi, ar visi emociškai įtraukiantys elementai tinka abiejų tipų rašiniams. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Įžanginė ir išvadinės pastraipos, jų dermė. Kaip parašyti aukštesniojo lygio įžangą ir išvadas? (11)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.

Aptariama rašinio įžangos ir išvados paskirtis ir kokia šių pastraipų tarpusavio dermė. Analizuojami literatūrinio ir samprotavimo rašinių įžangos bei siūlomi būdai pakylėti jas į aukštesnįjį lygį. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimasNuotolinės konferencijos „Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimas“ tikslas – aptarti atvykusiųjų ir grįžtančiųjų mokinių ugdymo organizavimo esminius aspektus, konferencija skirta mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-09-16

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 
Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Tradukcinis mąstymas (analogija). Kaip kurti analogijas? (9)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.

Aptariama, kas yra analogija ir kokie yra jos šaltiniai. Išsiaiškinami trys analogijos kūrimo žingsniai, kaip samprotauti pagal analogiją. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti. Dėl autorinių teisių savarankiškai siūloma pažiūrėti JAV režisieriaus Ron Fricke ištrauką iš eksperimentinio dokumentinio filmo „Baraka“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Daivos Ivanauskaitės pranešimas „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“Daiva Ivanauskaitė pranešime „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“ dalinasi sakytinio istorijų pasakojimo metodais ir atvejais, kaip sujungti istorijų pasakojimą su praktinėmis kūrybinėmis įvairių disciplinų veiklomis per užsiėmimus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Daiva Ivanauskaitė – profesionali pasakotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių kuratorė ir dalyvė. Daiva Ivanauskaitė baigė Scottish Storytelling Centre pasakotojų rengimo programą ir buvo įtraukta į Škotijos profesionalių pasakotojų registrą bei Scottish Book Trust autorių sąrašą. Daivos Ivanauskaitės pristatomą repertuarą sudaro lietuviškos, škotiškos ir pasaulinės pasakos. Pasitelkdama tradicijas pasakotoja kuria ir improvizuoja savitas istorijas. Daiva Ivanauskaitė aktyviai dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose pasakojimo festivaliuose. Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Fizinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių turinio įgyvendinimo galimybės ir rekomendacijosNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo fizinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio galimybes 2021–2022 m. m.  
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematinio, informatikos, sveikatos, fizinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdymeNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti matematinio, informatikos, sveikatos, fizinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme 2021–2022 m. m. Susitikimą moderuoja Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Nadia Venskuvienė.
 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. Susitikimą moderuoja Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkas. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Dedukcinis ir indukcinis mąstymas. Kaip juo pasinaudoti rašinyje? (8)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.

Šioje pamokoje išsiaiškinama, kas vadinamas dedukcinis ir indukcinis mąstymas, kokie yra jų privalumai ir trūkumai. Pateikiamos dedukcinės ir indukcinės pastraipų schemos. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti


Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-09

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. What makes a language... a language? Kada kalbą galime vadinti kalba?Išsiaiškinkite skirtumą tarp kalbos ir tarmės, susipažinkite su standartizuotų kalbų istorija. 
Pristato Martinas Hilpertas.
Dig into the distinction between a language and a dialect, and uncover the history of standardized languages. Lesson by Martin Hilpert.

TED-Ed. 
2021-09-13

0 komentarai (-ų):