Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Dalies kilmininko vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Kartojamas dalies kilmininko vartojimas, aptariami probleminiai jo vartojimo atvejai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-30

0 komentarai (-ų):