Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (IV) dalis. Nacionalinė švietimo agentūra 2023-01-31

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kodėl paaugliams tokia svarbi bendraamžių draugijaJaroslavas Kozlovskis aptaria bendraamžių draugijos reikšmę paaugliams. 

 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
 2023-01-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Prekybos žmonėmis prevencija. Neprarask budrumoNacionalinė švietimo agentūra parengė atmintines mokykloms: 
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalba/prevencija/prekybos-zmonemis-prevencija/ 

 Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-30

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tauragės STEAM centras – ugdymo traukos centras TauragėjeTauragės STEAM regioniniame atviros prieigos centre mokiniai su gamtos mokslais susipažįsta praktiškai išbandydami išmoktą teoriją. Įtraukiantys užsiėmimai mokinių laukia tiek pamokų metu, tiek ir po jų. Centre įrengtoje mechatronikos laboratorijoje mokiniai mokosi robotų konstravimo ir programavimo pagrindų, taiko informacines technologijas kūrybiniuose procesuose. Gamtamokslinėje laboratorijoje analizuoja gamtoje ir gyvuose organizmuose vykstančius biologinius, cheminius procesus, kuria prototipus, juos išbando. Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijoje susipažįstama su tvaraus vystymosi koncepcija, ateities energijos technologijomis. 

Praėjusiais metais pamokas Tauragės STEAM centre įkurtose laboratorijose, išbandė beveik 5 tūkst. mokinių. Lietuvoje iš viso veikia 7 regioniniai STEAM centrai: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-01-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Prekybos žmonėmis prevencija. Man taip nenutiksNacionalinė švietimo agentūra parengė atmintines mokykloms: 
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalba/prevencija/prekybos-zmonemis-prevencija/ 

 Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-30

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Knygynėlis. Dra ta ta: Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu DriežiuRubrikoje „Knygynėlis“ – naujas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinys „Dra ta ta“. Knyga, skirta jaunesniųjų̨ klasių̨ moksleiviams, pasakoja apie lėlių̨ teatro Lietuvoje pradininko, vitražisto, knygų̨ iliustruotojo Stasio Ušinsko palikimą – teatro marionetes. Šiame vaizdo pasakojime pamatysite, kaip vyko knygos sukūrimo ir parengimo spaudai darbai, susipažinsite su įvairių sričių specialistais, dirbusiais šio unikalus leidinio kūrybinėje grupėje. 
Projektą „Nacionalinės bibliotekos aukso fondas: Stasio Ušinsko iliustracijų meninės improvizacijos edukaciniuose interaktyviųjų knygų motyvuose“ remia Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinis partneris: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Partneriai: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, S. Ušinsko duktė Rasa Ušinskaitė, kūrybinė studija „Knygų šalis“, Vilniaus teatras „Lėlė“, Stasio Ušinsko muziejus, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Prano Gudyno restauravimo centras, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2023-01-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Informacinių tekstų skaitymo užduočių klausimai ir skaitymo gebėjimaiSeminaras „Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA: informacinių tekstų skaitymo užduočių klausimai ir skaitymo gebėjimai“. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-30

0 komentarai (-ų):

Kauno tvirtovės VII fortas. Chemijos pamoka „IUPAC organinių junginių nomenklatūra“Pamokos autorė - Marta Marčiulionytė, Kauno tvirtovės VII forto edukacinė organinės chemijos ir instrumentinės analizės laboratorija. Pamokos mokslinis konsultantas - dr. Artiomas Magomedovas, KTU Cheminės technologijos fakultetas. 

Kauno tvirtovės VII fortas
2023-01-27

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. How Unpopular Math makes Popular Music (Kaip nepopuliari matematika sukuria populiariąją muziką)Matematika neabejotinai yra vienas nekenčiamiausių dalykų, dėstomų mokyklose: formulės, uždavinių rinkiniai, bereikalingai ilgi paprastų skaičiavimų sprendimai... Visi šie aspektai tik priverčia mokinius visame pasaulyje dar labiau nemėgti šio dalyko. Ar tikrai matematika taip toli nuo mūsų gyvenimo? Ar yra būdas matematikai priartėti prie žmogaus patirties? Atsakymas vienas: muzika. Už populiariausių dainų, kurias visi žinome, dainų, kurios vakarietišką muziką pavertė tokia, kokia ji yra dabar, slypi itin paprasta matematika. 

Mathematics is undoubtedly one of the most hated subjects taught in high schools: formulas, problem sets, unnecessarily long solutions for simple calculations… All of these aspects do nothing but get students around the world to dislike the subject even more. Is math really that distant from our lives though? Is there a way math can get closer to the human experience? The answer is one: music. There happens to be an extremely simple math behind the most popular songs that we all know, songs that have shaped western music to what it is now. 

TEDx Talks 
2023-01-27

0 komentarai (-ų):

Tinklalaidė „Prie kavos po pamokos“. Pokalbis su NŠA direktore Rūta KrasauskieneŠios dienos pašnekovė „Prie kavos po pamokos“ su Jurgita Jaruševičiene  Nacionalinės švietimo agentūros vadovė Rūta Krasauskienė, naujienų portalo lrytas.lt rengiamo projekto „Lietuvos mokytojas 2023“ vertinimo komisijos narė. Rūta Krasauskienė pasakoja apie NŠA darbą, būsimas naujoves mokykloje, skaitmenizaciją, laukiančius egzaminus ir atnaujintas programas. 

Tinklalaidė „Prie kavos po pamokos“ 
2023-01-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (III) dalis. Nacionalinė švietimo agentūra 2023-01-26

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai. Apie lietuvių kalbos dalelyčių pobūdį ir prigimtįDoc. dr. Erikos Jasionytės pamoka „Apie lietuvių kalbos dalelyčių pobūdį ir prigimtį“. Pamokoje kalbame apie lietuvių kalbos dalelytes, aiškinamės jų pobūdį struktūros ir reikšmės atžvilgiu dabartinėje lietuvių kalboje ir senuosiuose lietuvių kalbos raštuose. Nepaisant to, kad dažniausiai dalelytės apibūdinamos kaip struktūriškai paprastos, nesavarankiškos, nekonkrečios ir neapibrėžtos kalbos raiškos priemonės, sužinome, kad dalelytės yra reikšmingos, sakiniui suteikiančios papildomų įvairiopų reikšmės atspalvių ir pagyvinančios netgi visą tekstą (arba pokalbį). Kalbėdami apie dalelyčių kilmę, suprantame, kad kai kurios dalelytės patyrė nemenkų raidos pokyčių: štai dabartinėje kalboje plačiai įsitvirtinusios dalelytės „na“, nu arba net senuosiuose lietuvių kalbos raštuose vartojamos visai ne kaip dalelytės, bet kaip kitoms žodžių klasėms priklausantys vienetai (atitinkamai prieveiksmiai ir jungtukai).

Vilniaus universitetas 
2023-01-23

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kaip išmokyti paauglius spręsti konfliktusNeringa Martišienė aptaria bendravimo nesutarimus, pristato būdus, padedančius išmokyti paauglius spręsti konfliktus. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-01-25

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Raštas – dovana iš dievų miesto„Kalbos klube plius“ prof. dr. Jolanta Zabarskaitė pradeda pokalbius apie įvairias rašto sistemas ir jų paplitimą pasaulyje. Šių pokalbių tikslas parodyti, kad raštas nėra vien techninė medija, skirta užrašyti informacijai. Tai kultūros artefaktas, kuriame glūdi istoriniai įvykiai, įtakos, pergalės ir pralaimėjimai. 

Pirmajame ciklo pokalbyje su Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto lektoriumi sanskritologu Vyčiu Vidūnu aptariamos sanskrito rašto devanagari ištakos. Prieita prie įdomios išvados: kultūrinei tradicijai perduoti rašto poreikio nebuvo. Ji paprastai buvo perduodama žodžiu ir taip keliavo iš kartos į kartą. Jei reikia tik perduoti tai, ką visi žino iš amžių glūdumos – kam vargti užrašant? Tik kai atsirado naujovių (dabar sakytume, socialinių inovacijų), prireikė rašto, nes naujos informacijos iš istorinės atminties nepasisemsi. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2023-01-24

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Bendradarbiavimo partnerysčių kompasasMokymai „Bendradarbiavimo partnerysčių kompasas“, skirti programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškų teikėjams. 

Švietimo mainų paramos fondas 
2023-01-24

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visi keliai atviri. Kurį pasirinkti? Atsakymai į svarbiausius abiturientų klausimus2023 m. sausio 19 d. Aukštųjų mokyklų mugėje 2023 organizuotas pokalbis „Visi keliai atviri. Kurį pasirinkti? Atsakymai į svarbiausius abiturientų klausimus“. 

Kokios galimybės atsiveria baigus gimnaziją? Ką pasirinkti: kolegiją, universitetą ar greitai savarankiškam gyvenimui parengiančią profesinę mokyklą? Kokias naujoves siūlo aukštosios ir profesinės mokyklos? Kokios specialybės garantuoja greitą įsidarbinimą? Kur studijuoti: Lietuvoje ar užsienyje? Kaip neapsigauti renkantis mokyklą užsienyje? Kokias finansines garantijas ir paskolas gali gauti studentai Lietuvoje? 

Į šiuos ir kitus klausimus atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, Valstybinio studijų fondo direktorius Ernestas Jasaitis, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ atstovė Rūta Pukenė, Vilniaus universiteto studentė doktorantė Gabija Stanislovaitytė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-01-23

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius?2023 m. sausio 19 d. Kaune vykusioje Aukštųjų mokyklų mugėje 2023 organizuotas pokalbis „Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius“. 

Kokių dalykų galima mokytis III–IV gimnazijos klasėse? Kaip juos pasirinkti? Kas yra tarpiniai atsiskaitymai ir kaip jie vyks? Kaip atrodys brandos egzaminai? 

Į šiuos ir kitus dešimtokams rūpimus klausimus atsakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius ir brandos egzaminus organizuojančios Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-01-23

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Smurto formos ir jo pasekmės vaikuiAgnė Marčiukaitienė aptaria amurto formas ir jo pasekmes vaikui. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-01-23

0 komentarai (-ų):

Kauno tvirtovės VII fortas. Biologijos pamoka „Įvadas į virusus. Bakteriofagai“Pamokoje glaustai apžvelgiamas virusų pasaulis – pristatoma virusų įvairovė bei jų šiuolaikinė klasifikacija, apžvelgiama skirtingų virusų sandara bei replikacijos mechanizmai. Paaiškinama virusų svarba ekosistemai ir biotechnologijoms. Antroje pamokos dalyje detaliau pristatomi bakteriofagai, kaip labiausiai mokslininkų ištirti virusai. Pamoka paruošta kartu su VU GMC mokslininke dr. Inga Songailiene. 

Pamokos autorė – Gailė Pocevičiūtė (Kauno tvirtovės VII forto edukacinė gyvybės mokslų laboratorija). 

Kauno tvirtovės VII fortas 
2023-01-20

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. STEAM – integruotas mokymosi būdasSTEAM ugdymo būdas padeda pažadinti vaikų smalsumą, kūrybiškumą, sudomina inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, formuoja kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Lietuvoje jau veikia 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Jie įsikūrę Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. STEAM atviros prieigos centras – tai modernių technologijų centras, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendžiant iškilusias problemas. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-01-20

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiaulių STEAM centrasŠiaulių STEAM centras pirmasis šalyje pradėjo aktyvią veiklą, tad šio regiono moksleiviai bei mokytojai turėjo jau ne vieną galimybę apsilankyti, savo akimis pamatyti bei išbandyti centro siūlomas veiklas. Šiaulių STEAM centras, kaip ir kiti skirtinguose Lietuvos miestuose įsteigti atvirosios prieigos centrai, yra pritaikytas tobulinti savo žinias bei gebėjimus pačiose įvairiausiose mokslo srityse. Čia integruoti visi gamtos mokslai – chemija, biologija, fizika ir matematika, tad įdomių bei moksleivius įtraukiančių veiklų tikrai netrūksta. Pasimokyti naujų metodų čia kviečiami ir mokytojai, kurie praktines, mokinius įtraukiančias veiklas vėliau gali taikyti ir pamokose STEAM – tai inovatyvus ugdymo metodas, jungiantis gamtos mokslų (Science), technologijų (Technology), inžinerijos (Engineering), menų (Arts) ir matematikos (Math) sritis. STEAM sieja ugdymą su realiu pasauliu, formuoja mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus bei kitus įgūdžius. STEAM ugdymo metu mokiniai mokosi per patyrimus – drąsiai eksperimentuodami, bandydami realybėje pritaikyti turimas teorines žinias. 

Pačia naujausia laboratorine įranga aprūpintas STEAM centras moksleiviams siūlo tiek formalųjį ugdymą papildančias veiklas, tiek neformaliojo ugdymo veiklas. Šiaulių STEAM centre tiriamąjį darbą pavadinimu „Kokie augalų pigmentai dalyvauja fotosintezės procese“ apsilankę 11-tų ir 12-tų klasių moksleiviai vieningai tikino – tokia praktinė veikla leidžia kitomis akimis pažvelgti į sudėtingus uždavinius, lengviau suprasti informaciją ir praktikoje gautas žinias pritaikyti realybėje. Šiaulių STEAM centras – dalis bendro STEAM centrų tinklo visoje Lietuvoje. Praėjusiais metais duris atvėrė 7 regioniniai centrai: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2023-01-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Longitudinio tyrimo rezultatų pristatymasEuropos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto (kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001) „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ metu atlikto „Mokymosi pasiekimų bendrajame ugdyme ir jo ryšių su tolesnio mokymosi kelių pasirinkimu longitudinio tyrimo“ rezultatų pristatymas. Pristatymą moderuoja Evaldas Bakonis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-20

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. „Erasmus+“ 2023 m. kvietimo teikti paraiškas pristatymas bendrojo ugdymo institucijų vadovams„Erasmus+“ 2023 m. kvietimo teikti paraiškas pristatymas bendrojo ugdymo institucijų vadovams. 

 Švietimo mainų paramos fondas. 
2023-01-19

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (II) dalis. Nacionalinė švietimo agentūra 2023-01-19

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (II) dalis. 
Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-18

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. „Erasmus+“: įtrauktis ir ivairovėĮtrauktis ir įvairovė yra viena iš svarbiausių programos „Erasmus+“ temų ir prioritetų. Programa siekiama didinti įtraukumą ir įvairovę, padėti programos dalyviams įveikti iškilusius iššūkius, susijusius su kultūrų, religijų, gebėjimų, socialinių grupių, seksualinės orientacijos, politinės nuomonės ir kt. įvairove, bei padidinti žmonių su įvairiais individualiais poreikiais įsitraukimą į programos veiklas.

Švietimo mainų paramos fondas 
2023-01-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (I) dalis. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-17

0 komentarai (-ų):

Atviras Seimas. Daugiakalbio švietimo forumasForumo tikslas – aptarti mokslinius tyrimus ir gerąsias praktikas plėtojant daugiakalbystę skirtinguose formaliojo švietimo lygmenyse. Praktikams forumas aktualus dėl nuolat iškylančių daugiakalbystės plėtojimo iššūkių, mokslininkams – atveria naujų tyrimų sritis, o švietimo politikams – įžvalgas apie palankių sąlygų daugiakalbystei ugdyti kūrimą. Forumo programa bus sudaryta taip, kad visos suinteresuotos pusės galėtų išgirsti daugiakalbystės ugdymo aktualijas skirtingais aspektais. 

Daugiakalbio švietimo forumą organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Britų taryba. 

Atviras Seimas 
2023-01-16

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. The best way to apologize (Geriausias būdas atsiprašyti)Išsiaiškinkite, ką daryti ir nedaryti, kad galėtumėte nuoširdžiai atsiprašyti ir pasitaisyti įvairiose situacijose. 

Explore what to do— and not to do— in order to deliver an authentic apology and make amends in a variety of situations. 

TED-Ed 
2023-01-16

0 komentarai (-ų):

Vilniaus etninės kultūros centras. LDK Gedimino laikų vilniečių kostiumaiPaskaita, kurios metu nagrinėjama dar mažai nagrinėta tema – sostinės gyventojų apranga XIII-XIV a. LDK kontekste. 

Pagrindiniai šaltiniai, bylojantys apie to meto vilniečių apdarą – kapinynų Bokšto g. bei Verkiuose archeologinė medžiaga, Vilniaus Žemutinės pilies radiniai. Palyginimui pasitelkiama Kernavės kapinyno ir Rytų Lietuvos viduramžių senkapių archeologinė medžiaga. Paskaitos klausytojai išgirs, iš kokių medžiagų ir kokiomis technikomis buvo gaminama Gedimino laikų Vilniaus gyventojų apranga, kuo puošėsi tų laikų vilniečiai, ir kokius istorijos vingius atskleidžia to laikmečio mados. Paskaitą skaito archeologinio kostiumo rekonstruktorė, VšĮ „Vita Antiqua“ direktorė dr. Daiva Steponavičienė. Ją kalbina Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Vilma Žukauskienė. 

Ši paskaita – tai viena iš Vilniaus etninės kultūros centro inicijuojamo renginių ciklo, skirto Vilniaus 700 metų jubiliejui, dalių. Paskaitų žiūrovai kiekvieną mėnesį gali išgirsti vis kitų pranešėjų pasakojimus įvairiomis istorinėmis, etnokultūrinėmis temomis apie šį, turtingą istoriją menantį, tačiau amžinai jauną miestą. 

Vilniaus etninės kultūros centras 
2023-01-16

0 komentarai (-ų):

European Schoolnet Academy. Pagrindinis STEM mokyklos elementas „Mokyklos lyderystė ir kultūra“European Schoolnet Academy. The STEM School Key Element "School Leadership and Culture" (Pagrindinis STEM mokyklos elementas „Mokyklos lyderystė ir kultūra“) 

Šiame vaizdo įraše mokytojai iš mokyklų, kurioms suteiktas STEM mokyklos ženklas, aptaria pagrindinio elemento „Mokyklos lyderystė ir kultūra“ kriterijų atitikimą. 

In this video, teachers from schools which have been awarded a STEM School Label discuss meeting the criteria of the key element "School Leadership and Culture". 

Europos mokyklų tinklo akademija 
European Schoolnet Academy 
2023-01-13

0 komentarai (-ų):

Projektas „Renkuosi mokyti!“ Naujametinis pažadas sau – sieksiu asmeninio tobulėjimoDalijamės naujametinių nuotaikų įkvėptu „O čia pažymiui šitas?“ epizodu apie metų pradžioje sau duodamus pažadus ir asmeninį tobulėjimą. Šiame įraše programos 11 kartos alumnė, ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Kartanaitė kalbina programos 2 kartos alumnę Barborą Drąsutytę, kuri tarptautinėje organizacijoje dirba su suaugusiųjų ugdymu ir šiuo metu užima trenerių komandos vadovės pareigas. Gabrielė ir Barbora įraše kalbasi apie tai, kam reikalingas asmeninis tobulėjimas, kodėl sau pasižadame jo siekti, kaip rasti sau tinkančią asmeninio tobulėjimo kryptį, kaip sau padėti išsikeltų tikslų siekti, o kartais gal net suprasti, kad laikas sustoti. 

Projektas „Renkuosi mokyti!“ 
2023-01-11

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI dalis.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-09

0 komentarai (-ų):

„Lions Quest Lietuva“. Mokomoji medžiaga pradinėms klasėms. Tinkamas ir netinkamas sprendimasTrumpas pasakojimas vaikams apie tai, kaip vaikai kartais elgiasi kasdienybėje ir kaip reiktų koreguoti netinkamus pasirinkimus. Vaizdo įrašas padės vaikams geriau įsivaizduoti kaip priimti tinkamus sprendimus. Mokytojams ir tėvams tai pagalbinė priemonė, kalbantis su vaikais apie socialinius ir emocinius įgūdžius. 

Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas „Lions Quest Lietuva“ projektas. 
2023-01-09

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. Kaip sutvarkyti Lietuvos švietimą?Ar tikrai su švietimu viskas tik blogyn? Ar pametėme kryptį? Ar privalomos žinių patikros 4-toje, 8-toje ir 10-toje klasėse duos rezultatą? Kaip pakelti mokytojo profesijos prestižą ir sutvarkyti mūsų švietimą? Laidoje diskutuoja VU profesorius Rimantas Želvys, privačios mokyklos „Erudito licėjus“ įkūrėjas ir vadovas dr. Nerijus Pačėsa, žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. 
Laidą veda Aurimas Perednis. 

Žinių radijas 
2023-01-09

0 komentarai (-ų):

European School Education Platform. Education Talks: Pathways to school success (Švietimo pokalbiai: keliai į sėkmę mokykloje)Profesorius Paulas Downesas (Educational Disadvantage Centre, Dublin) pasidalijo įžvalgomis apie naują Europos Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos apie būdus patirti sėkmę mokykloje. Dokumente apibrėžiamos politikos priemonės, skirtos spręsti ankstyvo mokyklos nebaigimo ir žemų pagrindinių įgūdžių akademinių pasiekimų problemą.  

Professor Paul Downes, Director of the located within Dublin City University’s Institute of Education, recently shared his thoughts on the new European Commission proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success. The document outlines policy measures to address early school leaving and low academic achievement in basic skills. 

Europos mokyklų švietimo platforma
European School Education Platform
 
2023-01-06

0 komentarai (-ų):

„Lions Quest Lietuva“. Gairės asmeniniam planui sukurti. Medžiaga mokytojamsFilmuko veikėjai trumpai aptaria, kas tai yra asmeninis planas, kaip jį kurti ir kokia tokio plano nauda. Filmukas tinka paaugliams, mokytojams ir tėvams. 

Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas „Lions Quest Lietuva“ projektas. 
2023-01-06

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Ar karo metu reikia iš naujo mokytis skaityti?„Kalbos klube“ prof. dr. Jolanta Zabarskaitė su propagandos ekspertu doc. dr. Mantu Martišiumi aptaria, kaip karas išryškino kalbinės raiškos svarbą atpažįstant ir vertinant priešo propagandą. Labai dažnai vartojame žodį „propaganda“, bet ne visada galime atsakyti, kur šios sąvokos ribos. Paaiškėjo, kad jai svarbūs semantiniai elementai manipuliacija, melas, priešas. 

Per karą propagandos tikslas – priešui palankūs naratyvai. Yra tokių mūsų viešojoje erdvėje? Ar, norint priešiškus naratyvus atpažinti, reikia kreipti dėmesį į kalbinę raišką? Kitaip sakant, ar reikia mokytis skaityti informaciją, kad neužliptume ant propagandos grėblio? Koks „nekaltas“ priešo naratyvas šiuo metu bando paveikti mūsų sąmonę ir įsiskverbti į protus? 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2023-01-05

0 komentarai (-ų):

Bendraamžių patyčios: kaip pastebėti ir užkirsti joms kelią?Bendraamžių ar vyresnių vaikų patyčios – rimta problema, su kuria susiduria ne vienas vaikas. Patyčios turi neigiamą įtaką psichologinei sveikatai ne tik vaikystėje, jų sukeltos psichologinės traumos gali palikti įspaudą visam likusiam gyvenimui. Apie patyčių problematiką, kaip jas pastebėti ir užkirsti joms kelią, pasakoja gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė Jovita Anikinaitė. 

Swedbank Lietuvoje 
2023-01-05

0 komentarai (-ų):

„Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“. Mokomoji medžiaga pradinėms klasėms. Kaip pasakyti „ne“?Trumpas pasakojimas vaikams apie tai kaip vaikai kartais elgiasi kasdienybėje ir kaip reiktų koreguoti netinkamus pasirinkimus. Vaizdo įrašas padės vaikams geriau įsivaizduoti kaip priimti tinkamus sprendimus. Mokytojams ir tėvams tai pagalbinė priemonė, kalbantis su vaikais apie socialinius ir emocinius įgūdžius. 

Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas „Lions Quest Lietuva“ projektas. „Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“ išleido animacinių filmukų seriją, kuri padės mokytojams ir tėvams padėti pradinukams ir paaugliams geriau suprasti savo emocijas ir ugdytis socialinius–emocinius įgūdžius. 

2023-01-04

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Metų paskaita arba Lectio prima „Nuo katedros mokyklos iki universiteto ir edukacinės komisijos“Metų paskaita arba Lectio prima „Nuo katedros mokyklos iki universiteto ir edukacinės komisijos: mokymas ir jo formos senojoje Lietuvoje“. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-01-04

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Adomo Mickevičiaus pėdomis. Studijos Vilniaus universiteteVilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka tęsia vaizdo įrašų ciklą „Adomo Mickevičiaus pėdomis“. Antrame epizode bibliotekos darbuotojai istorikas, vyresnysis bibliotekininkas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius pasakoja apie Adomo Mickevičiaus studijas Vilniaus universitete. Adomas Mickevičius (1798–1855) yra vienas žymiausių Vilniaus universiteto auklėtinių. Koks jo studijų metu buvo Vilniaus universitetas, kaip sekėsi sutarti su bendramoksliais, į kokias draugijas jie būrėsi – apie visa tai sužinosite vaizdo įraše. 

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka 
2023-01-04

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Petras Geniušas: „Menininkas visada žaidžia“Virtuozu vadinamas pianistas Petras Geniušas kalba apie Amžinybę, kuri daug didesnė už žmogų. Pasak jo, muzikuojant itin svarbu suvokti, kad yra ne vien biologija, ne vien statusas, ne vien pinigai. Ir kai suvoki, kas iš tiesų yra svarbiausia, per muziką tai įmanoma perduoti ir klausytojams. 

Aštuntoji diena
2023-01-03

0 komentarai (-ų):

„Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“. Konfliktų valdymo metodasVšĮ „Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“ išleido animacinių filmukų seriją, kuri padės mokytojams ir tėvams padėti pradinukams ir paaugliams geriau suprasti savo emocijas ir ugdytis socialinius–emocinius įgūdžius. Šis filmukas rodo kiek ir kokių reikia žingsnių, kurie padės spręsti kylančius tarpusavio konfliktus mokykloje, klasėje ir namuose. Filmukas tinka paaugliams, mokytojams ir tėvams. 

Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas VšĮ „Lions Quest Lietuva“ projektas
2022-12-01

0 komentarai (-ų):

„Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“. Veiksmingo klausymosi menasVšĮ „Lions Quest Lietuva“ ir „Tylus kinas“ išleido animacinių filmukų seriją, kuri padės mokytojams ir tėvams padėti pradinukams ir paaugliams geriau suprasti savo emocijas ir ugdytis socialinius–emocinius įgūdžius. Šis filmukas skirtas pademonstruoti kaip gali jaustis žmogus, kuris yra neišklausomas. Pateikta alternatyva kaip reiktų tinkamai elgtis su žmogumi pokalbio metu. Filmukas tinka paaugliams, mokytojams ir tėvams. 

 Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas VšĮ „Lions Quest Lietuva“ projektas.  2023-01-03

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Seminaras matematikos vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriamsSeminaras vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-02

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Ekspertai pataria“. Ar mokyklose trūksta demokratijos?Žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“ diskutuoja Tomas Loiba ir mokytojos Gintė Marija Ivanauskienė, Justė Paulina Kubertavičiūtė. 

Žinių radijas 
2023-01-02

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Vaikų literatūros pankas. Pokalbis su rašytoju Tomu DirgėlaTomas Dirgėla kaip reikiant rizikavo: metė visus darbus, kad galėtų pradėti įgyvendinti seną svajonę – rašyti knygas vaikams. Šiandien jis yra vienas mylimiausių vaikų rašytojų Lietuvoje! Pokalbis su Tomu – apie dialogą su vaikais, kūrybą, juoką ir... pinigus. 

Bernardinai.lt. 
2023-01-02

0 komentarai (-ų):