Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Mindaugas Breiva, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros www.iqesonline.lt sistemos administratorius; Viktorija Vilūnienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rita Rimšelienė, Utenos Krašuonos progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Jolanta Baronienė, Utenos Krašuonos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Transliaciją moderavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja.
Tai trečioji laida iš transliacijų ciklo, skirto mokyklos įsivertinimui. Pirmojoje laidoje „Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?“ bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms buvo pristatyti pagal „Geros mokyklos koncepciją“ atnaujinti įsivertinimo rodikliai, įsivertinimo atlikimo etapai.
Antrojoje laidoje „Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?“ buvo pristatyta Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengta mokyklų pažangos ir įsivertinimo anketa, 2014 m. anketos apibendrinti duomenys, taip pat geroji patirtis stebint ir fiksuojant mokinių individualią pažangą Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Ugdymo plėtotės centras.
 2015 m. lapkričio 26 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkė; Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus specialistė; Vitalija Dziuričienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė; Elena Adomavičienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja; Daiva Vadlugienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja; Oksana Karoblienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 6 b klasės auklėtoja. Transliaciją moderavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja.
Tai antroji laida iš transliacijų ciklo, skirto mokyklos įsivertinimui. Pirmojoje laidoje „Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?“ bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms buvo pristatyti pagal „Geros mokyklos koncepciją“ atnaujinti įsivertinimo rodikliai, įsivertinimo atlikimo etapai. Trečiojoje laidoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“ buvo pristatyta Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros administruojama tiesioginė internetinė sistema www.iqesonline.lt, skirta mokyklos veiklos, pamokos, mokytojų profesinės veiklos įsivertinimui ir tobulinimui. IQES sistemą pristatė jos administratorius Mindaugas Breiva, patirtimi, kaip sekasi naudotis šia sistema, dalijosi Utenos Krašuonos progimnazijos vadovai ir mokytojai.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lapkričio 19 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Irena Smetonienė, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros profesorė; dr. Zita Nauckūnaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja; dr. Dainius Vaitiekūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorius. Transliaciją moderavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Nacionalinis egzaminų centras.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lapkričio 25 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pabėgėlių integracijos sistema ir patirtis LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pabėgėlių integracijos sistema ir patirtis Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Nika Panavė, Vilniaus Arkivyskupijos „Caritas“ atstovė; Darius Mockus, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius; Gabrielė Motiejūnienė, Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos mokytoja. Transliaciją moderavo Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lakpričio 17 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Asta Novikienė: „Vaikai dovanojo tai, ką patys nori skaityti“Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Asta Novikienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje. 2014 m. lapkričio 28 d. LR prezidentūra, Vilnius. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Gedailė Overlingienė: „Siunčiu žinutę tėveliams – padėkite vaikams patirti dovanojimo džiaugsmą“Vilnius Petro Vileišio progimnazijos bibliotekos vedėja Gedailė Overlingienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje. 2014 m. lapkričio 28 d. LR prezidentūra, Vilnius. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Virginija Kukutienė: „Pirmąjį kartą sukvietėm visą rajono valdžią ir laukėm su dovanėlėm“Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos bibliotekos vedėja Virginija Kukutienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje. 2014 m. lapkričio 28 d. LR prezidentūra, Vilnius. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Irena Karpavičienė: „Patraukiau už virvutės ir pasipylė gausa“Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos bibliotekos vedėja Irena Karpavičienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje. Patirtimi dalinasi ir Birutė Babinskienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos bibliotekos vedėja. 2014 m. lapkričio 28 d. LR prezidentūra, Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Rasa Rimkuvienė: „Apdovanojame visus, kurie dovanoja knygų“


Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos bibliotekos vedėja Rasa Rimkuvienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje.
2014 m. lapkričio 28 d. LR prezidentūra, Vilnius. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklų įsitraukimas į akciją „Knygų Kalėdos 2015“ – galimybė praturtinti mokinių socialines-pilietines veiklasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų įsitraukimas į akciją „Knygų Kalėdos 2015“ – galimybė praturtinti mokinių socialines-pilietines veiklas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vita Kirkilienė, Antakalnio gimnazijos direktorė; Irena Kryžanauskienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos bibliotekos vedėja. Transliaciją moderavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja. Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lapkričio 10 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Violeta Markauskienė: „Daug dirbome su verslininkais“Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Violeta Markauskienė pasakoja apie „Knygų Kalėdų“ akciją savo mokykloje.
2014 m. lapkričio 28 d.
LR prezidentūra, Vilnius.
Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Giedrė Tumosaitė. Mokinių socialinė-pilietinė veiklaGiedrės Tumosaitės, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkės, pranešimas „Mokinių socialinė-pilietinė veikla“, skaitytas parodoje „Mokykla 2015“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
2015 m. lapkričio 6 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos įsivertinimas. Kam jo reikia?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vilė Petkūnienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorė, įsivertinimo konsultantė, atnaujintų įsivertinimo rodiklių kūrimo grupės narė; Dalia Černiauskienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, įsivertinimo konsultantė; Irina Žiupkienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokytoja, įsivertinimo konsultantė. Transliaciją moderavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja.
Tai pirmoji laida iš transliacijų ciklo, skirto mokyklos įsivertinimui. Antrojoje laidoje „Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?“ buvo pristatyta Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengta mokyklų pažangos ir įsivertinimo anketa, 2014 m. anketos apibendrinti duomenys, taip pat geroji patirtis stebint ir fiksuojant mokinių individualią pažangą Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.
Trečiojoje laidoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“ buvo pristatyta Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros administruojama tiesioginė internetinė sistema www.iqesonline.lt, skirta mokyklos veiklos, pamokos, mokytojų profesinės veiklos įsivertinimui ir tobulinimui. IQES sistemą pristatė jos administratorius Mindaugas Breiva, patirtimi, kaip sekasi naudotis šia sistema, dalijosi Utenos Krašuonos progimnazijos vadovai ir mokytojai.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lapkričio 12 d., Vilnius. Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo doc. dr. Vitolda Sofija Glebuvienė, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (2015) ir Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų (2015) rengėjų darbo grupės narė; Zina Langaitienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rita Duduvienė, Vilniaus l/d „Pumpurėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Ida Juraitienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė. Transliaciją moderavo Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė.
Parsisiųskite Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. lapkričio 5 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Renata Kuleš, Jungtinių Tautų (JT) Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje; Karolis Žibas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotojas. Transliaciją moderavo Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 27 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):