Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programomsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo centro direktorė; Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktorė; Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.
2017 m. gegužės 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2017 m. NMPP rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Eglė Melnikė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus metodininkė; Gerda Šidlauskytė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ laidų ciklo laida „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos.“ Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytojai pasidalijo mokinių tiriamosios veiklos organizavimo patirtimi.

Kitos ciklo dalys:
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą
Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės


Ugdymo plėtotės centras. 2017 m., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos “ vaizdo įrašas. Tai transliacijų ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ 3 dalis. Transliacijoje dalyvavo dr. Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius; doc. dr. Valdas Rakutis, Karo mokslų instituto Karo istorijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas; Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Visos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)
Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas (5 dalis)
Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas (6 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.


0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokyklojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Irena Smetonienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorė; Asta Birgelytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Reportažas iš kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės 2017“2017 m. balandžio 10–14 dienomis Lietuvoje jau ketvirtą kartą vyko kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“, skirta metodinei veiklai stiprinti, mokyklų ir kultūros organizacijų bendradarbiavimui glaudinti. Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. Tikime, kad mokytojai, įkvėpti renginių metu įgytos patirties, į kultūros erdves ne kartą grįš – jau kartu su mokiniais, skatins juos tyrinėti ir tobulėti, sukurs naujų, aktyvų mokymąsi motyvuojančių užduočių ir tokiu būdu prisidės prie mokinių pasiekimų gerinimo. Šiais metais į „Menų dūzgių“ sąjūdį įsitraukė 42 kultūros ir švietimo įstaigos. Jų edukatoriai, menininkai ir pedagogai siūlė mokytojams per 80 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių. „Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos palaikomas renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų metu.
Filmavimo grupė: Alena Gerasimava, Giedrė Čiapienė, Žydrė Jautakytė, Šarūnas Gerulaitis, Povilas Leonavičius.
Reportažą parengė Alena Gerasimava.
Ugdymo plėtotės centras, 2017

0 komentarai (-ų):

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybeiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja; dr. Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja, vadovaujanti išorės vertintoja; Skaidrūna Vyšniauskienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Migla Paliulienė, „Saulės“ privačios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė; Romanas Voronovič, „Saulės“ privačios gimnazijos metodinės veiklos vadovas, chemijos mokytojas metodininkas; Nijolė Pilipavičienė, „Saulės“ privačios gimnazijos geografijos ir gamtos mokytoja metodininkė; Ona Vaščenkienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.

Kitos ciklo dalys:
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą


Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermėUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius; Asta Krasauskienė, Kėdainių Šviesiosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Daiva Penkauskienė, VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė; doc. dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto Pedagogikos centro direktorė; Ramunė Korenkienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 2 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informacija pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informacija pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Albertas Šarkovskis, Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovas; Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė. Šios priemonės tikslas – pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. balandžio 20 d. Paraiškų teikimo terminas - 2017 m. birželio 19 d.
Europos socialinio fondo agentūra, Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gegužės 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ laidų ciklo laida „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos.“ Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokiniai pasidalijo savo tiriamosios veiklos patirtimi.

Kitos ciklo dalys:
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą
Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės


Ugdymo plėtotės centras, 2017 m., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. balandžio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daiva Bigelienė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus vedėjo pavaduotoja; Nadia Venskuvienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. balandžio 24 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):