Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumąNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje kalbama apie 2020–2021 mokslo metais pavaduotojams tekusius iššūkius, jų įveikimą, atradimus, gerąją praktiką.
Praktinė patirtis: Jurgita Mackevičiūtė, Vilniaus Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pavaduotoja ugdymui, Rasa Alaburdienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, Palmira Jurgilienė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro gimnazijos skyriaus vedėja.
Eksperto įžvalgos: Profesionalumas, kompetencijos, mokinių poreikiai. Dr. Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų plėtros skyriaus metodininkė.
Konferenciją-diskusiją moderuoja ir apibendrina Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyjeVaizdo konferencija „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“, skirta vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. 

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimaiNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“ vaizdo įrašas. 
Vaizdo konferencijoje-diskusijoje buvo aptariamas bendradarbiavimas tarp savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, dalijamasi patirtimis ir iššūkiais bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Taip pat galimybės mokinio karjerai, jo ateities lūkesčiai. 
Savo patirtimi dalijosi bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų atstovai: Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, Artūras Matukaitis, Jurbarko rajono, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius, Elma Česiūnienė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytoja, Vida Nenortienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vytautas Zubras Alytaus PRC direktorius, Rimantas Urmonas Šiaulių PRC direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Įžanginiu žodžiu diskusiją pradėjo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. Diskusiją apibendrino Joana Aleknavičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėja. Diskusiją moderavo Deimutė Plikšnienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. 

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Istorijos mokytojas Faustas Meškuotis apie istorijos valstybinį brandos egzaminąIstorijos mokytojas Faustas Meškuotis apie istorijos valstybinį brandos egzaminą.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-25

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. VII Edukacijos forumas ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“2021 metų birželio 22 d. įvyko 7-tasis Edukacijos forumas „Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“. Sveikinimo žodį tarė Ramūnas Skaudžius (LR švietimo, mokslo ir sporto viceministras). Pagrindinį pranešimą „Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“ skaitė prof. Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja). Diskusijoje dalyvavo: Aušra Grybauskienė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė), prof. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė), dr. Eugenijus Stumbrys (LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė) Ričardas Ališauskas ( LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas). Edukacinį forumą organizavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Skaitymo skatinimo projektas „Vasara su knyga“. Perskaityk knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiaiSkaitymo skatinimo projektas „Vasara su knyga“ jau šeštus metus organizuojamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos. Projekto metu Lietuvos gyventojai yra kviečiami priimti skaitymo iššūkį – per vasarą perskaityti penkias knygas pagal parinktas penkias temas. Šiame vaizdo įraše Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė, vaikų literatūros ekspertė Inga Mitunevičiūtė rekomenduoja perskaityti penkias knygas, kurių pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai! 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-06-22

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo? (su vertimu į gestų k.)Renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“. 

Lektoriai: Ingrida Kupčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Sandra Kavaliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, Gražina Kairevičienė, fizikos vyresnioji mokytoja, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. 
Moderuoja Giedrė Čiapienė ir Ignas Stanislovaitis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai. 

Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Vytauto Didžiojo universitetas. Intelekto forumas. M. Nefas. Kaip ir kodėl nuotolinis mokymas pakeis XXI a. Lietuvos mokyklą?Siekiant atliepti švietimo iššūkius, populiarinti mokslą ir įgalinti mokytojus, „Intelekto forume“ mąstymo ir mokymosi iššūkius aptarė edukologai, psichologai, neuromokslininkai, filosofai, technologinių ir kitų mokslų atstovai. Pranešimą „Kaip ir kodėl nuotolinis mokymas pakeis XXI a. Lietuvos mokyklą?“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorius dr. Mindaugas Nefas. Vytauto Didžiojo universitetas. 2021-06-22

0 komentarai (-ų):

Vytauto Didžiojo universitetas. Pasimatymai: Rašytojo Rimanto Kmitos skaitymai + pokalbis apie miestus ir mitinius žvėris„Kauno literatūros savaitė” pakvietė į festivalio atidarymo vakarą – susitikimą su prozininku, poetu ir literatūrologu Rimantu Kmita, plačiai nuskambėjusio romano „Pietinia kronikas”, knygą į rankas paimti privertusio net ir tuos, kurie paprastai to nedaro, autoriumi. Naujausias Rimanto Kmitos romanas „Remyga”, apdovanotas Rašytojų sąjungos premija, gvildena kiekvieno lietuvio gyvenimą pakeitusį, bet mūsų autorių retai nagrinėjamą Nepriklausomybės lūžį, anų laikų siužetus praturtindamas miestiškų mitų motyvais. 
Renginio organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas. 
2021-06-22

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Kaip kūrėjui išvengti finansinio streso?„Swedbank“ jaunimo programa ir „Kūrybingumo mokykla“ padeda jaunam kūrėjui, kuris susiduria su daug iššūkių. Kodėl kuriant svarbi emocinė sveikata? Kodėl spontaniški pirkiniai gali kelti ne tik džiaugsmą, bet ir stresą? 
Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-21

0 komentarai (-ų):

Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Kaip prie nuotolinio ugdymo prisitaikė privačios mokyklos ir neformalus ugdymas?Mokslo metai artėja į pabaigą, kartu su jais ir dar vieni metai, praleisti prie ne mokyklos, o namų suole, pamokoms vykstant nuotoliniu būdu. Prie jo prisitaikyti teko visai švietimo bendruomenei. Kai kuriems pavyko geriau, kai kuriems įsivažiuoti buvo sunku, treti – ką daryti žinojo iš karto. Šiandien net ir tuos užsiėmimus, kurie kažkada be gyvo bendravimo atrodę neįmanomi, vedame nuotoliniu būdu. Apie visą tai – kaip prie nuotolinio ugdymo prisitaikė privačios mokyklos, laidoje kalbasi Vilniaus privačios gimnazijos projektų ir rinkodaros vadovė Agnė Liubertaitė-Amšiejė ir šokio mokytoja, savo vardo šokio studijos vadovė Agnė Kavaliauskaitė. 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 
2021-06-21

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Psichologijos pamoka (3–6 kl.) Žmogaus poreikiaiPamokoje susipažinsite su garsiąja žmogaus poreikių piramide, kurią suformulavo amerikiečių humanistinės psichologijos pradininkas Abraomas H Maslow. 
Vilniaus humanistinė mokykla. 
2021-06-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematikos mokytojas ekspertas Antanas Apynis apie matematikos egzamino užduotisMokytojo eksperto Antano Apynio komentaras apie matematikos egzaminą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-18

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija-diskusija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams2021 m. birželio 17 d. 15 val. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius organizavo vaizdo konferenciją-diskusiją pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams. Renginio tikslas – skatinti pirmus dvejus metus dirbančių švietimo įstaigų vadovų bendradarbiavimą ir teikti švietimo pagalbą. Tai jau antrasis susitikimas, kurio pirmojoje dalyje savo patirtimi dalinosi patys vadovai. Apie mokyklos direktoriaus kilniąją misiją, dažniausiai pasitaikančius iššūkius vadovo profesiniame kelyje, kurie augina, pasidalino vadovas mentorius Miša Jakobas. Antrojoje konferencijos dalyje vyko diskusija su dalyviais: kaip pavyko užmegzti ryšį su mokyklos bendruomene, su kokiais iššūkiais susidūrė, kaip juos sprendė, kokios pagalbos sulaukė iš mokyklos steigėjo? 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-18

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“ (2 dalis)Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis organizavo gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Viešojoje konsultacijoje pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikį mokinių pasiekimams ir tokio ugdymo organizavimo iššūkius bei galimybes; dalijamasi integralų gamtamokslinį ugdymą 5–8 klasėse išbandžiusių mokytojų ir mokyklų vadovų patirtimi; aptariamos atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo programų integralaus įgyvendinimo galimybės; diskutuojama aktualiais gamtamokslinio ugdymo klausimais. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-18

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Kompetencijomis grįstos ugdymo programos: tarptautinės tendencijos ir palankus poveikis Lietuvos švietimuiDr. Philas Lambertas savo pristatyme apžvelgs įvairių pasaulio šalių švietimo kaitos kryptis, kurioms skiriama daugiausia dėmesio, įgyvendinant kompetencijomis grįstas ugdymo programas. Jis supažindins su pagrindiniais šių krypčių elementais, mokymui ir mokymuisi palankiu poveikiu bei reikšme. Taip pat ekspertas pakomentuos Lietuvos ugdymo programos analizę, aptars galimybes, kaip derinti ugdymo turinį prie dabartinių aplinkybių, išsikeltų tikslų ir laukiamų rezultatų. 
Lektorius: dr. Philas Lambertas. Moderuoja Irena Raudienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.
Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“ (1 dalis)Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis organizavo gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Viešojoje konsultacijoje pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikį mokinių pasiekimams ir tokio ugdymo organizavimo iššūkius bei galimybes; dalijamasi integralų gamtamokslinį ugdymą 5–8 klasėse išbandžiusių mokytojų ir mokyklų vadovų patirtimi; aptariamos atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo programų integralaus įgyvendinimo galimybės; diskutuojama aktualiais gamtamokslinio ugdymo klausimais. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-18

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Lietuvių kalbos ateitis: semantikaKalbos klube prof. dr. Jolanta Zabarskaitė pokalbio apie kalbos ateitį pakvietė netikėtą svečią. Tai Nepriklausomybės akto signataras, ambasadorius, buvęs Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas. Jis kalba susidomėjo per biofiziką dar studijuodamas tuomečiame Kauno medicinos institute. Daug vėliau, dirbdamas Europos Parlamente, inicijavo išsamios studijos „Language equality in the digital age“ sukūrimą – ji vėliau Europos Sąjungos kalbų politikoje suvaidino naujų veiklų katalizatoriaus vaidmenį. Kalbos klube diskutuota, kaip skaitmeninės kalbos technologijos gali likti tik šiuolaikinės komunikacijos ir informacijos valdymo medija ir ko reikėtų, kad jos veiktų kaip būtina sąlyga Lietuvos ateičiai kurti. Šis klausimas susijęs su tuo, ką gali ir ko negali visagalis gūglas. Ir su kitu klausimu: kodėl tokios svarbios semantikos technologijos. Kokie procesai veikia kintančias mūsų gyvenimo terpes, kad semantikos technologijų įtaka kultūriniams, socialiniams, ekonominiams, politiniams pokyčiams skaitmeninėje epochoje atitinka rašto vaidmenį tada, kai gyvenome analoginių medijų laikais.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-06-18

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jei būti mokytoju – pašaukimas, gal neverta ir studijuoti?Sakoma, kad mokytojais gimstama, kad tai pašaukimo reikalaujanti profesija, kad geras mokytojas jau būdamas moksleiviu žino – užaugęs sugrįš į mokyklą mokyti. Tad jei būti mokytoju pašaukimas, gal neverta ir studijuoti? Gal pakanka tik praktinių žinių? Apie būdus tapti mokytoju pokalbis su profesore Lina Kaminskiene, VDU Švietimo akademijos kanclere ir Povilu Šklėriumi, kuris į mokyklą atkeliavo iš komunikacijos srities, prieš tapdamas mokytoju sukaupė daug praktikos dirbdamas su įvairiomis medijomis. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-17

0 komentarai (-ų):

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Tarptautinio projekto „Aš – gamtininkas“ nuotolinė konferencija. VėdarėliaiPranešimą „Vėdarėliai“ pristato Aistė Špokaitė, (mokytoja Renata Dikčiūtė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija). 2021 m. birželio 8 dieną 48 mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių savo mokslinius pranešimus pristatė tarptautinio projekto „Aš– gamtininkas“ nuotolinėje konferencijoje. Projekte dalyvavo mokiniai, besidomintys ornitologija, entomologija, teriologija, botanika, mikologija ir siekiantys žinių ir gebėjimų tobulinimo šiose srityse. Nepaprastai įdomūs, originalūs ir puikiai pristatyti pranešimai stebino vertinimo komisiją ir kviestinius lektorius. Pranešimuose vyravo biologinės įvairovės (augalų, gyvūnų, kerpių) stebėjimai ir tyrimai. Džiugu, kad mokiniai puikiai įsisavina ir naudoja šiuolaikines informacines technologijas ir mobiliąsias išmaniąsias programėles tyrimams, stebėjimams papildyti. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2021-06-16

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas plius. Miesto prakalbinimas ir įkalbinimasSu dr. Kastyčiu Rudoku iš KTU Architektūros ir statybos instituto Kalbos klube kalbėsimės apie natūralios ir erdvinės kultūrinės kalbos sąsajas. Kartais sakoma, kad miestas yra tekstas. Ar tai metafora, o gal miesto prakalbinimo metodologija? Jei miestą galime atpažinti kaip tekstą, turbūt galime kalbėti apie miesto gramatiką, sintaksę, semantiką. Pasak Kastyčio, miesto naratyvas – mnemoninis. Koks jame miesto įkalbinimo – kalbinės terpės, vietovardžių, pasakojimų – vaidmuo? „Mūsų erdvinės kultūrinės kalbos lygis lemia, kad per trisdešimt Nepriklausomybės metų nesukūrėme gero paminklo“, – sako Kastytis. Ar natūrali kalba čia galėjo turėti įtakos? Panagrinėsime. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-06-16

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Nerijus Milerius. Ateities kasdienybė: ar gyvensime kaip „Matricoje“?Kasdienybę tyrinėjantis fiilosofas Nerijus Milerius kalba apie tai, kaip karantinas pakeitė mūsų kasdienybę. Kokie mūsų elgsenos įpročiai išliks ateityje? Ar tikėtina, kad ir toliau dirbsime per nuotolį, ar kaip tik bet kuria kaina stengsimės pabėgti kuo toliau namų? Koks blogiausias ir koks – geriausias ateities pasaulio scenarijus? 
Kalbino: Ginta Gaivenytė 
Vaizdas: Evgenia Levin 
Muzika: bensound.com 
Aštuntoji diena. 
2021-06-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Tarptautinio projekto „Aš – gamtininkas“ nuotolinė konferencija. Nuo kiaušinio iki paukščioPranešimą „Nuo kiaušinio iki paukščio“ pristato Adriana Kurdeikaitė, (mokytoja Sigita Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija). 2021 m. birželio 8 dieną 48 mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių savo mokslinius pranešimus pristatė tarptautinio projekto „Aš– gamtininkas“ nuotolinėje konferencijoje. Projekte dalyvavo mokiniai, besidomintys ornitologija, entomologija, teriologija, botanika, mikologija ir siekiantys žinių ir gebėjimų tobulinimo šiose srityse. Nepaprastai įdomūs, originalūs ir puikiai pristatyti pranešimai stebino vertinimo komisiją ir kviestinius lektorius. Pranešimuose vyravo biologinės įvairovės (augalų, gyvūnų, kerpių) stebėjimai ir tyrimai. Džiugu, kad mokiniai puikiai įsisavina ir naudoja šiuolaikines informacines technologijas ir mobiliąsias išmaniąsias programėles tyrimams, stebėjimams papildyti. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2021-06-15

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Kaip kūrėjui dirbti sau?„Swedbank“ jaunimo programa ir „Kūrybingumo mokykla“ padeda jaunam kūrėjui, kuris susiduria su daug iššūkių. Kodėl prieš freelance'inant svarbu susidomėti skirtingo tipo mokesčiais? Kaip planuoti savo laiką? Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Tarptautinio projekto „Aš – gamtininkas“ nuotolinė konferencija. Kas slepiasi po kelmu ir akmeniu?Pranešimą „Kas slepiasi po akmeniu ir kelmu“ pristato Estera Jurkutė, Karolina Starkutė, (mokytoja Rasa Vaišvilienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla). 
2021 m. birželio 8 dieną 48 mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių savo mokslinius pranešimus pristatė tarptautinio projekto „Aš– gamtininkas“ nuotolinėje konferencijoje. Projekte dalyvavo mokiniai, besidomintys ornitologija, entomologija, teriologija, botanika, mikologija ir siekiantys žinių ir gebėjimų tobulinimo šiose srityse. Nepaprastai įdomūs, originalūs ir puikiai pristatyti pranešimai stebino vertinimo komisiją ir kviestinius lektorius. Pranešimuose vyravo biologinės įvairovės (augalų, gyvūnų, kerpių) stebėjimai ir tyrimai. Džiugu, kad mokiniai puikiai įsisavina ir naudoja šiuolaikines informacines technologijas ir mobiliąsias išmaniąsias programėles tyrimams, stebėjimams papildyti. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2021-06-14

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Egzaminai atsipalaidavus – misija įmanoma!Egzaminų laikotarpiu VU kviečia skirti 30 minučių poilsiui ir atsipalaidavimui. Užsiėmimą veda bendruomenės psichologė Ieva Vasionytė bei sporto ir sveikatos centro instruktorė Eglė Draugelytė. 

Vilniaus universitetas. 
2021-06-14

0 komentarai (-ų):

Prekybos žmonėmis prevencija. Prieš važiuodamas – žinok (2)Metodinė medžiaga „Kaip pamokoje kalbėti apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją“. 
Prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė yra laikoma pasaulyje labiausiai paplitusiu nusikaltimu, nuo kurio kasdien kenčia milijonai vyrų, moterų ir vaikų. Išnaudojimas darbe yra bene dažniausia Lietuvos gyventojus paveikianti prekybos žmonėmis forma, ir žmonės jos dažnai neatpažįsta. Lietuva laikoma didelės migracijos šalimi, o žmonės, ieškantys geresnių ekonominių sąlygų, tampa pažeidžiami ir dažnai rizikuoja tapti prekybos žmonėmis ar išnaudojimo darbe aukomis. Neretai žmonės susigundo geresnio gyvenimo pažadais, tačiau galiausiai būna verčiami dirbti nenormuotas valandas už nedidelį atlyginimą ir gyventi perpildytuose būstuose antisanitarinėmis sąlygomis. Daugiausia išnaudojami asmenys, dirbantys maisto perdirbimo, statybų ir žemės ūkio srityse. Taip pat paplitęs ir buitinis išnaudojimas. Dažniausiai vykstama į Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Šiaurės Europos šalis. Jungtinėje Karalystėje veikianti organizacija „Stop the traffik“, bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje, 2019 m. vasarą Lietuvoje vykdė viešinimo kampaniją „Know before you go“ (liet. „Prieš važiuodamas – žinok“), jos metu buvo parengti videofilmukai, kuriuose pavaizduota prekybos žmonėmis situacija („Prieš važiuodamas – žinok 1“) ir pateikiami patarimai, į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš išvykstant dirbti į užsienį, kad netaptum prekybos žmonėmis auka („Prieš važiuodamas – žinok 2“). 
Daugiau informacijos rasite NŠA interneto svetainėje.
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-02

0 komentarai (-ų):

Prekybos žmonėmis prevencija. Prieš važiuodamas – žinok (1)Metodinė medžiaga „Kaip pamokoje kalbėti apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją“. 
Prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė yra laikoma pasaulyje labiausiai paplitusiu nusikaltimu, nuo kurio kasdien kenčia milijonai vyrų, moterų ir vaikų. Išnaudojimas darbe yra bene dažniausia Lietuvos gyventojus paveikianti prekybos žmonėmis forma, ir žmonės jos dažnai neatpažįsta. Lietuva laikoma didelės migracijos šalimi, o žmonės, ieškantys geresnių ekonominių sąlygų, tampa pažeidžiami ir dažnai rizikuoja tapti prekybos žmonėmis ar išnaudojimo darbe aukomis. Neretai žmonės susigundo geresnio gyvenimo pažadais, tačiau galiausiai būna verčiami dirbti nenormuotas valandas už nedidelį atlyginimą ir gyventi perpildytuose būstuose antisanitarinėmis sąlygomis. Daugiausia išnaudojami asmenys, dirbantys maisto perdirbimo, statybų ir žemės ūkio srityse. Taip pat paplitęs ir buitinis išnaudojimas. Dažniausiai vykstama į Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Šiaurės Europos šalis. Jungtinėje Karalystėje veikianti organizacija „Stop the traffik“, bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje, 2019 m. vasarą Lietuvoje vykdė viešinimo kampaniją „Know before you go“ (liet. „Prieš važiuodamas – žinok“), jos metu buvo parengti videofilmukai, kuriuose pavaizduota prekybos žmonėmis situacija („Prieš važiuodamas – žinok 1“) ir pateikiami patarimai, į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš išvykstant dirbti į užsienį, kad netaptum prekybos žmonėmis auka („Prieš važiuodamas – žinok 2“). 
Daugiau informacijos rasite NŠA interneto svetainėje.
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-02

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Pasaulio pažinimo pamoka (1–4 kl.) Automobilių istorijaPamokoje susipažinsite su rato, garo mašinos, vidaus degimo variklio ir automobilių atsiradimo istorija. Vilniaus humanistinė mokykla. 2021-06-11

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Norberto Černiausko knygos „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ pristatymas1940 m. birželį Lietuvos žmonės planavo derlių, atostogas, išleistuves ir savo ateitį. Vasaros savaitgalius ketino skirti gegužinėms, ekskursijoms, įvairiausių organizacijų suvažiavimams, sportui, poilsiui ir, žinoma, žemės ūkiui. Vyriausybė taip pat nesnaudė – palaimino šalies elektrifikacijos ir susisiekimo gerinimo projektus, patvirtino didžiausią metinį biudžetą. Bažnyčia su nerimu laukė svarbios reformos – civilinės santuokos įteisinimo. Visa Lietuva jaukinosi išsvajotąjį Vilnių ir Vilniją. Darbais, idėjomis ir gandais kunkuliuojanti šalis jau buvo kiek apsipratusi su Europoje vykstančiu karu. Nepaisant to, prie radijo imtuvų, dienraščių puslapių ar pieninių vyrai pasipypkiuodami aptarinėjo vokiečių žygį Paryžiaus link. Kaip pasisuks karo švytuoklė? Ar rekordiškai speiguotą žiemą iškentusioje šalyje sužydės sodai? Kokia bus vasara? Ši dokumentinė dr. Norberto Černiausko knyga – 1940-ųjų birželio dviejų savaičių kaleidoskopas, pašėlusiai įsukantis į to meto Lietuvos ir jos žmonių realijas. Dr. N. Černiauskas – istorikas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Mokslo studijų „Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais“ (2016) ir „Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės“ (2018) bendraautoris. Londono knygų mugei ir atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti skirtos istorinių vizijų rinktinės „Imagining Lithuania. 100 Years, 100 Visions. 1918-2018” (2018) vienas iš sudarytojų ir autorių. 2019 m. išleido knygą vaikams „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“. Knygą „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ išleido leidykla „Aukso žuvys“. Su ja susipažinti kviečia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras. Dr. N. Černiauską kalbina Lituanistikos skyriaus vyriausioji tyrėja Silvija Stankevičiūtė. Dėkojame leidyklai „Aukso žuvys“ už nuotraukas. Laidoje skamba J. Gruodžio „Pjesės fortepijonui“ ir nežinomo autoriaus tarpukario maršo fragmentai. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-06-11

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ar lieka mokytojui laisvo laiko?Ar lieka mokytojui laisvo laiko? Tarp mokymo, administravimo, namų darbų, popamokinių veiklų ir laisvalaikio. Į šį klausimą atsakyti padės VDU Švietimo akademijos lietuvių filologijos absolventė, Vilniaus Valdorfo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, VDU Švietimo akademijos lietuvių kalbos ir kultūros kursų kitakalbių dėstytoja, poetė, Birutė Black ir Raseiniuose istorijos mokytoju dirbantis, viešajai įstaigai „Atrask Raseinius“ vadovaujantis, keliautojas, vietinio turizmo specialistas ir tiesiog aktyvus žmogus Arnas Zmitra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-10

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atradimai švietime pandemijos metuVaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu“. Konferencijos tikslas – aptarti COVID-19 pandemijos atradimus ugdymo procese. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-10

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. EgzoplanetosTai Kūrybingumo mokyklos video apie egzoplanetas, sukurtas Tarptautinės fizikos olimpiados, vyksiančios Vilniuje 2021 liepos 17-25 dienomis, proga. 
Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-09

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. School education for traveller communities across Europe (Ugdymas keliautojų bendruomenėms visoje Europoje)Seminare pristatomos Europos keliautojų bendruomenės švietimo tinklo ENTE veiklos. Tai mokyklų, organizacijų ir bažnyčių tinklas, įsipareigojęs užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, kurio tėvai keliauja dėl profesijos ypatumų, turėtų tas pačias ugdymo galimybes kaip ir kiti mokiniai. 

The webinar introduces you to the work of the European Network for Traveller Education - ENTE, a network of schools, organisations and churches committed to ensuring that every child of a parent who is an occupational traveller gets the same educational opportunities as other children. 

Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“. 
2021-06-09

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Can you be awake and asleep at the same time? (Ar galite būti budrus ir miegoti vienu metu?)Atraskite reiškinį, žinomą kaip asimetriškas miegas, kai gyvūno vienos smegenų dalys miega, o kitos dalys lieka aktyvios. 
TED-Ed. 
2021-06-08

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Pokalbių ciklas „Pašnekesiai apie Adomą Mickevičių“. Adomas Mickevičius ir jo epocha (3 dalis)Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka tęsia pokalbių ciklą „Pašnekesiai apie Adomą Mickevičių“. Vieną žinomiausių Adomo Mickevičiaus biografijos ir kūrybos tyrinetojų, ilgametį A. Mickevičiaus muziejaus direktorių, knygų autorių Rimantą Šalną kalbins istorikas, Skaitytojų aptarnavimo centro bibliografas Linas Janulevičius. Trečiasis pokalbis apima paskutinį Adomo Mickevičiaus gyvenimo etapą – nelengvą ir labai produktyvų. A. Mickevičius su lenkų emigrantų srautu 1832 m. atsidūrė Paryžiuje. Ten išvystė plačią publicistinę veiklą, redagavo laikraštį, parašė ir išleido lenkų piligrimystės knygas, kurios žadino burtis ir vėl griebtis ginklo, nes kovoje už laisvę būtent Lenkijai tenka vadovavimo misija. Po vedybų su Celina A. Mickevičių slėgė ir pragyvenimo bėdos. Nepaisant žmonos ligos, A. Mickevičius stengėsi ir savo kūryba, ir veikla kelti lenkų tautos dvasią. Vykdydamas kilnią misiją, išvyko į Italiją, vėliau į Turkiją ir bandė organizuoti lenkų legionus kovai, bet susirgo ir mirė. 
A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 
2021-06-08

0 komentarai (-ų):

Renkuosi mokyti. Mokymasis per patyrimą: kokia to nauda mokiniams?vietimo bendruomenei turbūt gerai pažįstama sąvoka – „patyriminis ugdymas“, tačiau, ar pakankamai kalbame apie tokio ugdymo naudą mokiniams? Šiame tinklalaidės „O čia pažymiui šitas?“ epizode dalinamės vienos mokyklos patyriminio ugdymo istorija – Vilniaus Senvagės gimnazija prieš 2 metus prisijungė prie mūsų programos ir įgyvendino pokyčio projektą, kurio pagrindas – patyriminės veiklos mokiniams. Šios veiklos pasižymėjo visų mokinių įsitraukimu ir atsakomybe, ekologinių idėjų skleidimu, technologiniais ir kūrybiniais mokinių sprendimais. Kaip šių veiklų dėka mokyklai pavyko paįvairinti mokymosi kasdienybę, kaip pasirinkimo laisvė išlaisvino mokinių kūrybiškumą, kaip tai padėjo ne tik mokytis pažymiui, bet ir nuoširdžiai domėtis nauja veikla. Apie tai ir dar daugiau Vilniaus Senvagės gimnazijos mokytoją Rūtą Česnienę bei mokinius Nojų ir Gabiją kalbina švietimo konsultantė Rūta Gudmonaitė. Gero klausymo! 
Projektas „Renkuosi mokyti“. 
 2021-06-08

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Aušros Martišiūtės-Linartienės komentaras apie lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotisLietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorės Aušros Martišiūtės-Linartienės komentaras apie lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduotis. 
Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-07

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: doc. dr. Dariaus Kuolio pamoka „Neįmintos lietuvių literatūros paslaptys“Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams „Lituanistikos atradimai“. Šis pamokų ciklas skirtas supažindinti su naujausiomis lituanistinių tyrimų tendencijomis, atverti platesnius lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros akiračius. Nuotolines pamokas mokiniams veda VU Filologijos fakulteto lietuvių filologijos studijų programos dėstytojai. 

Vilniaus universitetas. 
2021-06-07

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Daugiau nei žmonių visuomenėIlgą laiką buvome pratę žmonių pasaulį laikyti išskirtiniu ir tarsi atsieti nuo gamtos. Tačiau šiandien – žvelgdami į miškus, pelkes ir okeanus – matome daugybę mus siejančių ryšių. Ko galime išmokti iš ekosistemų? Kaip galime geriau jas pažinti? Ar jos gali atverti naujus žmogaus supratimo būdus? 
Laidos svečiai: Aistė Ambrazevičiūtė, architektė ir dizainerė; Jurga Daubaraitė ir Jonas Žukauskas, architektai, kūrėjai, teoretikai ir kuratoriai; Mindaugas Gapševičius, naujųjų medijų ir tarpdisciplinis kūrėjas; Mindaugas Survila, kino kūrėjas, filmo „Sengirė“ autorius; Nomeda ir Gediminas Urbonai - duetas, kuriantis ekokritinį ir socialiai orientuotą meną; Vilniaus universiteto Geomokslų instituto mokslininkas Andrej Spiridonov; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkas Saulius Serva. Laida skirta projektui „Fenomenais grįstas ugdymas“. 
 Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Klausimų / atsakymų sesija, skirta su abiturientais aptarti artėjančius egzaminusNŠA organizuota klausimų / atsakymų sesija, skirta su abiturientais aptarti artėjančius egzaminus. Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-04

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. Matematikos pamoka (1–2 kl.) Lyginiai ir nelyginai skaičiaiPamokoje sužinosite, kas yra lyginiai ir nelyginiai skaičiai ir kaip juos atskirti. 
Vilniaus humanistinė mokykla. 
2021-06-04

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“Konferencijos tikslas – aptarti ugdymo proceso organizavimo lauke ypatumus ir svarbą. Konferencijoje dalyvaus: Rasa Alekšiūnienė, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja, Rasa Skrodenienė, Kelmės r. Elvyravos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Šarūnas Gerulaitis, laikinai einantis Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas, Nerijus Buivydas, Demokratinės mokyklos direktorius, Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, VDU Švietimo akademijos profesorė, Pradinio ugdymo studijų programos vadovė, Europos Komisijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-04

0 komentarai (-ų):

Lietuvos laisvosios rinkos institutas Kas lemia nepakankamas lietuvių ekonomines žinias?Į gyventojų finansinį ir ekonominį švietimą investuojančios valstybės sulaukia realiai apčiuopiamos grąžos – tai išmanantys žmonės labiau linkę investuoti į verslą ar į savo ateitį, geba priimti sprendimus, naudingus ne tik jiems asmeniškai, bet ir visai valstybei. Abejonių nekeliantį poreikį daugiau dėmesio skirti visuomenės ekonominiam švietimui diktuoja ir sparčiai besikeičiantis pasaulis. Pripažįstama, kad lietuvių finansinis raštingumas ir ekonomikos žinios yra nepakankami – mes nemokame protingai tvarkytis su savo pinigais, nesidomime valstybės sprendimais, galinčiais daryti įtaką mūsų piniginės storiui. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, pagal finansinio raštingumo brandą atsiliekame nuo estų, latvių, lenkų, rusų, ir, žinoma, kitų labiau ekonomiškai pajėgių valstybių. Kaip viena svarbiausių to priežasčių yra įvardijamas nepakankamas dėmesys ekonominiam ir finansiniam raštingumui mokyklose, tačiau kliūčių jam diegti esama ir daugiau. Apie tai, kokios yra giluminės nepakankamo lietuvių finansinio ir ekonominio raštingumo priežastys bei kaip situaciją keisti iš esmės svarsto antropologas, organizacijų vystymo konsultantas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centro projektų vadovas Saulius Matulevičius. 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 
2021-06-03

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Kūrybingumo paslaptisKūrybos ekspertai nuo seniausių laikų buvo menininkai. Tačiau šiandien šios temos griebiasi psichologai, neuromokslininkai ir edukologai. Ar galime kūrybingumą tirti moksliškai? Ar jį įmanoma pamatuoti? Ir amžinas klausimas – ar genijais gimstama ar tampama? Laidos svečiai: Aistė Ambrazevičiūtė, architektė ir dizainerė; Julijonas Urbonas, menininkas, dizaineris, tarpdisciplinis tyrėjas; Mindaugas Gapševičius, naujųjų medijų ir tarpdisciplinis kūrėjas; Mindaugas Survila, kino kūrėjas, filmo „Sengirė“ autorius; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė Urtė Neniškytė; Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkė Sigita Girdzijauskienė. Laida skirta projektui „Fenomenais grįstas ugdymas“. 
Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-03

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Kaip uždirbti iš to, ką kuri?„Swedbank“ jaunimo programa ir „Kūrybingumo mokykla“ padeda jaunam kūrėjui, kuris susiduria su daug iššūkių. Kaip įdarbinti savo kūrybingumą? Kokiose platformose galima uždirbti iš savo sukurto turinio? 
Kūrybingumo mokykla. 
2021-06-03

0 komentarai (-ų):

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio ugdymo vadovas (su vertimu į gestų k.)Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams parengė nuotolinio mokymo vadovą. Šia priemone siekta apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad mokyklos būtų pasirengusios galimiems naujiems COVID-19 protrūkiams, taip pat galėtų ateityje tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus. Su vadovu galite susipažinti ir atsisiųsti iš Švietimo portalo svetainės, skirtos nuotoliniam mokymu. 
Lektorius: Vaino Brazdeikis, Nacionalinė švietimo agentūra. 
Moderuoja Jūratė Drazdauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros atstovė.

Švietimo inovacijų paroda „Paroda Mokykla 2020“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“. 
2020 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje kalbama apie nuotolinio ir kontaktinio mokymosi proceso organizavimo būdų derinimą, adaptaciją grįžus į mokyklą, mokymąsi lauke gegužės ir vasaros mėnesiais. Konferenciją-diskusiją moderuoja ir apibendrina Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-02

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Atmintinė abiturientams, laikantiems egzaminus, gestų kalbaAtmintinė abiturientams, laikantiems egzaminus, gestų kalba. Nacionalinė švietimo agentūra. 2021-06-02

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“2021 m. gegužės 20 d. vyko Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuota vaizdo konferencija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“. Šiuo renginiu tęsiamas viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ praktinės patirties dalijimasis ir bendradarbiavimas teikiant švietimo pagalbą. Konsultacijoje kalbėta apie kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo taikymą mokytojų metodinėse grupėse, mokymosi komandose. Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Laimos Gudaitės kalbėjo apie kolegialų grįžtamąjį ryšį – kaip veiksmingą mokytojų mokymosi metodą. Praktine patirtimi, kaip kolegialus grįžtamasis ryšys padeda siekti mokyklos strateginių tikslų, stiprina mokytojų kompetencijas, dalijosi Utenos r. Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Viktorija Vilūnienė ir dailės mokytoja ekspertė Dalia Puodžiukienė. Apie kolegialaus grįžtamojo ryšio įtaką mokinių pasiekimams ir pažangai – Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Širkienė ir matematikos mokytoja metodininkė Vaidutė Kleivienė. 
Konsultaciją apibendrino švietimo ekspertas dr. Aurimas Marijus Juozaitis. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-06-02

0 komentarai (-ų):