Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; dr. Zita Nauckūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja. Transliaciją moderavo Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė.
Mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. sausio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m.sausio 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Karen Rut Gisladottir. Facilitating reflection: What does it take?Karen Rut Gisladottir (Islandijos universitetas) skaito pranešimą „Facilitating reflection: What does it take?“ („Ko reikia fasilituojant refleksiją“).
Konferencija „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“.
VšĮ „Kitokie projektai“, VU.
2016 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Darius Žižys.

0 komentarai (-ų):

Bert Vadenbussche. Cocreating the reflective atmosphereDr. Bert Vadenbussche (LUCA menų akademija, Belgija) skaito pranešimą „Cocreating the reflective atmosphere. Or how reflection becomes empowering“ („Kuriant reflektyvią aplinką kartu. Arba kaip refeksija tampa įgalinančia“).
Konferencija „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“.
VšĮ „Kitokie projektai“, VU.
2016 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Darius Žižys.

0 komentarai (-ų):

Karolis Žibas. Migracijos, prieglobsčio ir integracijos samprataDr. Karolio Žibo (Diversity Development Group) pranešimas „Migracijos, prieglobsčio ir integracijos samprata: sociologinis ir politologinis požiūriai“, skaitytas mokymų „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Lietuvoje“ metu.
Anna Lindh fondas, Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 12 d., Šiauliai.
Filmavo Giedrė Tumosaitė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Milda Autukaitė. Nuo suvokimo link galėjimoMildos Autukaitės (Swedbank) pranešimas „Nuo suvokimo link galėjimo: be refleksijos šiuolaikiniame versle nė iš vietos“, skaitytas konferencijoje „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“.
VšĮ „Kitokie projektai“, VU.
2016 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Darius Žižys.

0 komentarai (-ų):

Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuoseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto profesorė; Lina Vinikienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto doktorantė; Gabrielė Stupurienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto doktorantė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. sausio 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Diskusija „Polilogo kultūra ir partnerystė“Ištraukos iš diskusijos „Polilogo kultūra ir partnerystė“, vykusios „Geros mokyklos“ forume. Diskusijoje dalyvavo: Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius; dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo ekspertas; Rimvydas Zailskas, Prienų r. švietimo skyriaus vedėjas; Darius Ratkevičius, UAB „Tavo mokykla“ produktų vystymo vadovas. Diskusiją moderavo žurnalistas Aurimas Perednis.
Paroda „Mokykla 2016“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Nuno Mantas. Changing the Black Box (Atveriant Juodąją dėžę)Nuno Mantas, mokyklos Boa Água direktorius (Portugalija), skaito pranešimą „Changing the Black Box “ („Atveriant Juodąją dėžę“) „Geros mokyklos“ forume („Mokyklos identitetas ir įvairovė“ II dalis).
Paroda „Mokykla 2016“. LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500“Doc. dr. Deimanto Karvelio skaityta Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. sausio 5 d., Vilnius.
Filmavo Marija Načaitė, montavo Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Arminas Varanauskas. Ateities mokykla Lietuvoje – „save išrandanti“ mokyklaArmino Varanausko, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas” vadovo, pranešimas „Ateities mokykla Lietuvoje – „save išrandanti“ mokykla“ , skaitytas „Geros mokyklos“ forume („Mokyklos identitetas ir įvairovė“, II dalis).
Paroda „Mokykla 2016“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Verčiau Jums skaityti: Teodoras Četrauskas apie „Skardinį būgnelį“Vertėjas Teodoras Četrauskas pasakoja apie Günterio Grasso kūrinį „Skardinis būgnelis“ pokalbyje su literatūrologu Andriumi Jakučiūnu ir kino kritiku Nariumi Kairiu. Medžiaga skirta dalytis visiems norintiesiems, nurodant šaltinį. Šis pokalbis – tai skatinimas perskaityti lietuviškai išverstus kūrinius. Tai dalijimasis ir kvietimas patirti svarbų gyvenimo įvykį. Tai patikinimas, kad bendraminčių yra. Be to, tai pagalbinė medžiaga nagrinėjant kūrinius mokyklose, gimnazijose, universitetuose ar skaitymo klubuose.
„MintVinetu“ knygynas, 2016 m.
Remia: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Partnerė: Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

0 komentarai (-ų):

Verčiau Jums skaityti: Zita Mažeikaitė apie H. Hessės „Stepių vilką“Vertėja Zita Mažeikaitė pristato Hermano Hessės kūrinį „Stepių vilkas“ pokalbyje su literatūrologu Andriumi Jakučiūnu ir kino kritiku Nariumi Kairiu. Medžiaga skirta dalytis visiems norintiesiems, nurodant šaltinį. Šis pokalbis – tai skatinimas perskaityti lietuviškai išverstus kūrinius. Tai dalijimasis ir kvietimas patirti svarbų gyvenimo įvykį. Tai patikinimas, kad bendraminčių yra. Be to, tai pagalbinė medžiaga nagrinėjant kūrinius mokyklose, gimnazijose, universitetuose ar skaitymo klubuose. „MintVinetu“ knygynas, 2016 m.
Remia: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Partnerė: Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

0 komentarai (-ų):

Verčiau Jums skaityti: Saulius Dagys apie „Prisukamą apelsiną“Vertėjas Saulius Dagys kalba apie Anthony‘io Burgesso kūrinį „Prisukamas apelsinas“ su literatūrologu Andriumi Jakučiūnu ir kino kritiku Nariumi Kairiu. Medžiaga skirta dalytis visiems norintiesiems, nurodant šaltinį. Šis pokalbis – tai skatinimas perskaityti lietuviškai išverstus kūrinius. Tai dalijimasis ir kvietimas patirti svarbų gyvenimo įvykį. Tai patikinimas, kad bendraminčių yra. Be to, tai pagalbinė medžiaga nagrinėjant kūrinius mokyklose, gimnazijose, universitetuose ar skaitymo klubuose. „MintVinetu“ knygynas, 2016 m.
Remia: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Partnerė: Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

0 komentarai (-ų):

Aušra Kazlauskienė. Vaiko asmenybės auginimo PIN kodo beieškantŠiaulių universiteto docentės dr. Aušros Kazlauskienės pranešimas „Vaiko asmenybės auginimo PIN kodo beieškant“, skaitytas „Geros mokyklos“ forume („Asmenybės ūgtis“, I dalis).
Paroda „Mokykla 2016“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Technologinio brandos egzamino įgyvendinimo tobulinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Technologinio brandos egzamino įgyvendinimo tobulinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė; Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė; Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m.gruodžio 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Technologinio ugdymo aktualijos: STEAMUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Technologinio ugdymo aktualijos: STEAM“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė; Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė; Aušra Jurgaitienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, Vilniaus krikščionių gimnazijos technologijų mokytoja; Marius Narvilas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų mokytojas; Henrikas Vaišvila, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prezidentas, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m.gruodžio 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Iris Johansson. Autizmas. Asmeninė patirtisAirisės Johanson (Iris Johansson ), komunikacijos specialistės (Švedija, Egiptas), paskaita „Autizmas. Asmeninė patirtis".
Vilniaus Valdorfo mokykla, 2014 m. gegužės 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):