Satish Kumar. Holistinis ugdymas: mokymasis visa savo esybeSatišo Kumaro (Satish Kumar) paskaita „Holistinis ugdymas: mokymasis visa savo esybe" („Holistic Education Learning with Your Whole Being") skaityta Honkongo universitete 2011 m. lapkričio 8 d. Šaltinis: Holistic Education Learning with Your Whole Being by Satish Kumar.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Joseph Kahne. Apie skaitmeninių medijų įtaką politiniam aktyvumuiJuozapas Kanė (Joseph Kahne) – Milso koledžo edukologijos profesorius. Šiame įraše jis analizuoja, kaip skaitmeninės medijos veikia politinį aktyvumą. Šaltinis: Education Professor Joseph Kahne on the Impact of Digital Media on Political Participation.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Rasa Jančiauskaitė. Daugiafunkciai centrai: projekto patirtisRasos Jančiauskaitės, Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ veiklos vadovės, pranešimas „Daugiafunkciai centrai: projekto patirtis“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Giedrė Misiūnienė. Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėjeGiedrės Misiūnienės (Lietuvos edukologijos universitetas) pranešimas „Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėje“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Reda Kneizevičienė. Kazlų Rūdos savivaldybės geroji patirtis teikiant socialines paslaugasRedos Kneizevičienės, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės, pranešimas „Kazlų Rūdos savivaldybės geroji patirtis teikiant socialines paslaugas“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Giedrė Kvieskienė. Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėjeProf. dr. Giedrės Kvieskienės (Lietuvos edukologijos universitetas) pranešimas „Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėje“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Haris Urvinis. Vaikų dienos centrų funkcijos ir vykdomos veiklosHario Urvinio, Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos pirmininko, pranešimas „Vaikų dienos centrų funkcijos ir vykdomos veiklos“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Asta Plataunienė. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbaAstos Plataunienės, Plungės r. Platelių universalus daugiafunkcio centro direktorės, pranešimas „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba siekiant daugiafunkcių centrų veiklos efektyvumo“, skaitytas parodoje „Mokykla 2014“. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. Paroda „Mokykla 2014". LR švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo". 2014 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Projektas „Lyderių laikas 2“. Lyderių klubai Lietuvos savivaldybėseLyderių klubai Lietuvos savivaldybėse. Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvavusiose savivaldybėse susikūrė naujos organizacijos – lyderių klubai, kurių paskirtis sutelkti švietimo bendruomenės jėgas naujų idėjų įgyvendinimui ir socialinių partnerių bendradarbiavimo stiprinimui. Reginyje pristatomi Ukmergės, Kėdainių, Biržų, Telšių ir kitose savivaldybėse įsikūrę lyderių klubai ir jų veiklos perspektyvos Lietuvos švietimo kontekste. Paroda „Mokykla 2014".
LR švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo".
2014 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Giedrė Tumosaitė. Tarpinstitucinis bendradarbiavimasGiedrės Tumosaitės, Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ vadovės pranešimas „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas siekiant daugiafunkcių centrų veiklos efektyvumo“, skaitytas parodoje „Mokykla 2014“. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. Paroda „Mokykla 2014". LR švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo". 2014 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Sofija Malmberg. Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne kaip fizinė erdvėSofijos Malmberg pranešimas „Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne kaip fizinė erdvė – kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą į mokymosi procesą“. - Ką reiškia „Mokyklos biblioteka kaip funkcija“?
- Kaip sukurti bibliotekos programą, orientuojantis į medijų ir informacinį raštingumą, paremtą mokyklos ugdymo programa?
- Kaip mokyklos biblioteka gali prisidėti siekiant mokyklos edukacinių tikslų?
- Projektine veikla paremti pavyzdžiai, kaip medijų ir informacinis raštingumas gali būti integruotas į mokymosi aplinką.
Sofija Malmberg dirba bibliotekininke Stokholmo Adolfo Fridricho muzikos mokykloje-pradinėje mokykloje. Ji yra gerai žinoma lektorė, skatinanti aktyvią mokyklos bibliotekos plėtrą, bibliotekininkystės ir informacijos mokslų magistrė, knygos autorė. Renginį organizuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kartu su Ugdymo plėtotės centru. Paroda „Mokykla 2014“. 2014 m. lapkričio 22 d. Parengė Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Ugdymo plėtotės centras pristato parodą „Mokykla 2014“
0 komentarai (-ų):

Roma Bončkutė. Kristijono Donelaičio įtaka Simono Daukanto kalbaiProf. dr. Romos Bončkutės (Klaipėdos universitetas, Lietuva) pranešimas „Kristijono Donelaičio įtaka Simono Daukanto kalbai“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija. 2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokytojų dalykininkų metodinė dienaMokytojų dalykininkų metodinė diena 2013 m. kovo 27 d.
Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2013 m. kovo 25—27 d. rengė mokytojų dalykininkų metodines dienas. Kovo 27 d. metodinėje dienoje, paskaitą „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams", skaitė inkliuzinio ugdymo specialistė Bridget M. Middlemas iš Londono Roeahamptono universiteto. Šis universitetas vykdo mainų programas, bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, taip ir su Lietuvos edukologijos universitetu.
Ugdymo plėtotės centras, 2013.

0 komentarai (-ų):

Renginių habil. dr. Meilės Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms paminėti pradžia2013 m. balandžio 25—26 d. prasidėjo renginiai, skirti Lietuvos švietimo reformos pradininkės, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės habil. dr. Meilės Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms paminėti. Ši sukaktis UNESCO komisijos paskelbta 2013-aisiais minima sukaktimi. Lietuviškos mokyklos kūrėjai Vilniuje A. Mickevičiaus g. 19, atidengta atminimo lenta. Reportažą parengė Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

0 komentarai (-ų):

Ugdymo turinio planavimai (Švietimo įstaigų vadovų mokymai, I modulis)Prasidėjo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ švietimo institucijų vadovų mokymų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, ciklas. 2013 m. birželio 12—13 d. įvyko mokymų programos I modulio „Ugdymo turinio planavimas" mokymai, skirti švietimo įstaigų vadovams, siekiantiems gerinti su ugdymo turinio planavimu susijusias kompetencijas. Mokymai organizuojami Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos miestuose.

0 komentarai (-ų):

Švietimo aktualijų pristatymas projekto partneriamsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, rengia metodinių dienų ciklą, skirtą projekto vykdytojo ir projekto partnerių darbuotojams. Renginiai skirti apžvelgti švietimo aktualijas. 2013 m. rugpjūčio 26 d. renginyje pristatyta Europos Sąjungos augimo strategija „Europa 2020“ ir joje iškelti Lietuvos švietimo klausimai. Taip pat metodinėje dienoje pristatyta Valstybinė pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir kalbėta apie besimokančios visuomenės ugdymui numatytas įgyvendinimo priemones (mokymosi visą gyvenimą programa, palanki mokslo ir tyrimų aplinka ir t.t.). Renginyje aptartas Valstybinės švietimo strategijos 2013—2022 metams projektas, dalyviai susipažino su būsimosios strategijos naujovėmis, pagrindiniais tikslais, numatomomis veiklomis, turėjo galimybę diskutuoti aktualiais švietimui klausimais.
Ugdymo plėtotės centras, 2013.

0 komentarai (-ų):

Supervizija — nauja kvalifikacijos forma mokytojamsSupervizijos — tai netradiciniai mokymai, kuriuose nėra iš anksto numatytų temų, programų ar metodų. Mokymų medžiaga yra dalyvių patirtys. Projekte išbandoma grupinė supervizija, kurios tikslas — grupės dinamiką panaudoti siekiant įgyti naujų kompetencijų, plėtoti gebėjimą atpažinti ir spręsti profesinių santykių konfliktus, mokytis bendradarbiavimo kultūros.

0 komentarai (-ų):

Kitoks kūrybiškumo ugdymas. Vienos bibliotekos istorijaSu kuo Jums asocijuojasi meno galerija? Jauki, beveik kamerinė erdvė ar didelė moderni salė? Ant sienų kaba žinomų, pripažintų menininkų darbai? Dažniausiai būna būtent taip, tačiau šalia Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos yra įsikūrusi Vieno kūrinio galerija, kurioje savo darbus gali rodyti visi gimnazijos moksleiviai. Tėra viena sąlyga — čia galima pristatyti vienintelį savo kūrinį. Kiekvienas jaunas menininkas ir jo kūrinys vertas ypatingo dėmesio, todėl kiekvienąkart rengiamas pristatymas. Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekoje taip pat galime sutikti tikrų eruditų, nes čia veikia Eruditų klubas „Tori", vartai į žinių, minčių ir vaizduotės pasaulį. 2014 m., Anykščiai. Parengė Julija Usova. Filmavo Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Mokyklų bibliotekų žinios". Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones".

0 komentarai (-ų):

Jolita Butkienė. Mokytojų lyderystė: nauja samprata, vaidmenys ir atsakomybėsJolitos Butkienės, ISM universiteto lektorės, pranešimas „Mokytojų lyderystė: nauja samprata, vaidmenys ir atsakomybės", skaitytas metodinėje dienoje „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno mokinio pažangos".
Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas).
Ugdymo plėtotės centras.
2013 m. spalio 28 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Anne Hoejholt. Rengiant mokytojus turi būti taikomi nauji metodai
Pokalbis su Ane Hojholt (Anne Hoejholt), Danijos alternatyvaus švietimo centro DNS vadove, ir Greta Valantiejūte, Danijos alternatyvaus švietimo centro DNS studente. Kalbina Rygaudas Guogis, Jyvaskylos universiteto (Suomija) švietimo vadybos magistrantas, ir Aurimas Ražanauskas, Kaospilots (Danija) universiteto studentas. 2013 m. vasario 26 d., Vilnius. Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė. Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vaiva Vaicekauskienė. Alternatyvus ugdymas: alternatyva kam ir kodėl?Dr. Vaivos Vaicekauskienės, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkės, pranešimas „Alternatyvus ugdymas: alternatyva kam ir kodėl?“, perskaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Alternatyvus ugdymas: alternatyva kam ir kodėl?“. LR švietimo ir mokslo ministerija. Britų taryba Lietuvoje. VšĮ „Sėkmės mokykla“. 2013 m. vasario 8 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Eglė Pranckūnienė. Lyderystės vardan mokymosi esminiai bruožai ir praktiniai aspektaiEglės Pranckūnienės, Mokytojų tobulinimo centro direktorės, pranešimas „Lyderystės vardan mokymosi esminiai bruožai ir praktiniai aspektai", skaitytas metodinėje dienoje „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas).
Ugdymo plėtotės centras.
2013 m. spalio 28 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Gražina Šeibokienė. Integruotas ugdymo turinys — nauda ar madaGražinos Šeibokienės, LR švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos, pranešimas „Integruotas ugdymo turinys — nauda ar mada“. Leidyklos „Baltos lankos“ konferencija „Šiuolaikiški pradinio ugdymo metodai“. Paroda „Mokykla 2013“. LR švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. 2013 m. gruodžio 6—8 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Nauja patirtis — ilgalaikės pedagogų stažuotėsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, organizuoja ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes. Ši kvalifikacijos forma ypatinga tuo, kad pedagogams suteikiama galimybė metus ar pusmetį stažuotis pasirinktoje Lietuvos ar užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje arba universitete. Dalijamės mokytojos Rasos Kaušakienės gerąja patirtimi, kurią ji įgijo pusę metų stažuodamasi Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

0 komentarai (-ų):

Savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkai aptarė vertinimo naujoves ugdymo procese2013 m. rugpjūčio 26—29 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko metodinės dienos savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Vertinimas ugdymo procese“, skirti Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Metodinių dienų tikslas buvo aptarti ugdymo turinio naujoves, aktualijas, ateinančių mokslo metų prioritetus, ypatingą dėmesį skiriant vertinimui ugdymo procese.
Ugdymo plėtotės centras, 2013.

0 komentarai (-ų):

Kaip sekasi įgyvendinti Etninės kultūros ugdymo bendrąsias programas2013 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko Ugdymo plėtotės centro Metodinė diena, skirta etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procese integruojantiems įvairių dalykų mokytojams. Renginyje Etninės kultūros pedagogai dalijosi patirtimi, kaip pasirengti dirbti pagal naująsias Etninės kultūros bendrąsias programas, ir surengė diskusiją „Kaip sekasi įgyvendinti Etninės kultūros ugdymo bendrąsias programas". Renginio metu vyko gerosios patirties sklaida, profesionalūs pedagogų apibendrinimai.

0 komentarai (-ų):

Knygų herojai atgimsta Šešėlių teatreUžgęsta šviesos, žiūrovai nekantriai laukia spektaklio pradžios, o aktoriai — savo triumfo akimirkos. Pagaliau užuolaidos lėtai pakyla ir scenoje atgyja seniai pažįstamų, daug kartų skaitytų knygų herojai. Manote, kad šiandien su Jumis lankomės teatre? Jūs esate visiškai teisūs, tačiau vienas įdomus dalykas — jis yra įkurtas Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos bibliotekoje, o teatro aktoriai yra minėtos mokyklos mokiniai. Šis šešėlių teatras veikia antrus metus ir jame noriai dalyvauja vis daugiau moksleivių. Jis skatina ne tik vaikų kūrybiškumą, bet ir jų norą skaityti, gilintis į tekstą, padeda tiems, kas nedrąsiai jaučiasi prieš auditoriją, moko įveikti savo baimes ir aktyviai įsilieti į mokyklos gyvenimą bei atskleisti savo gebėjimus. Alytus, 2013 m. Parengė Julija Usova. Filmavo Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Mokyklų bibliotekų žinios". Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones".

0 komentarai (-ų):

Kūrybinės dirbtuvės „Metai repo stiliumi“2014 m. balandžio 28 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir „Kūrybinių partnerysčių" bendra iniciatyva surengtos kūrybinės dirbtuvės „Metai" repo stiliumi" moksleiviams ir mokytojams buvo skirtos UNESCO minimai K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių sukakčiai. Šios iniciatyvos autoriai pakvietė mokytojus ir vyresnių klasių mokinius kūrybinių dirbtuvių, vykusių Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje ir kieme (Šv. Jono g. 11, Vilnius) metu pažvelgti į „Metus" kitaip, interpretuoti lietuvių literatūros klasiko tekstų fragmentus pasitelkiant tarpdisciplininius metodus. Šio užsiėmimo tikslas -- padėti kiekvienam dalyviui laisvai išreikšti save, išgirsti ritmą ir pajusti „Metų" muzikalumą. Šių kūrybinių dirbtuvių metu įgytos patirtys galės būti panaudotos rengiant integruotas pamokas ar tiesiog pagyvinant pamokų dėstymą. Kūrybines dirbtuves vedė Andrius Pulkauninkas, „Kūrybinių partnerysčių" praktikoje ugdantis bendruosius komunikacinius gebėjimus per teatrą, šiuolaikinį šokį, režisūrą, performansą ir improvizaciją. 12—17 m. amžiaus mokiniai bei juos atlydėję mokytojai iš Vilniaus ir Raseinių mokyklų repo stiliumi deklamavo Donelaičio „Metų" ištraukas pagal prieš tai sukurtą ritmą. Dirbtuvėse dalyvavo: Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos (mokyt. Dovilė Cesiūnaitė, Jolanta Žalienė), Vilniaus centro vidurinės mokyklos (mokyt. Violeta Lauciuvienė), Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos (mokyt. Eleonora Mialdun), VšĮ Mokyklos „Menachemo namai" (mokyt. Alina Grigelienė) ir Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos (mokyt. Elena Vaitkuvienė) auklėtiniai. Reportažą kūrė Milda Valančiauskienė, Laurynas Skeisgiela ir Tomasz Romaszewski.

0 komentarai (-ų):

Aurelija Leonavičienė. Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukos vertimas į prancūzų kalbą teksto visumos požiūriuProf. dr. Aurelijos Leonavičienės (Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) pranešimas „Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukos vertimas į prancūzų kalbą teksto visumos požiūriu“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Vilniaus universitetas.
Lietuvos mokslų akademija.
2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Andrius Bukis. Programos „Pestalozzi“ patirtis: socialiniai tinklai – protingas pasirinkimasAndriaus Buikio, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos mokytojo metodininko pranešimas „Programos „Pestalozzi“ patirtis: socialiniai tinklai – protingas pasirinkimas“, skaitytas Europos Tarybos programos „Pestalozzi“ seminare „Demokratiškumo ugdymas pasitelkiant socialinius tinklus“.
Ugdymo plėtotės centras.
2014 m. balandžio 15 d., Vilnius.
Parengė Donata Šablinienė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ugdymo plėtotės centro renginiai 2013–2014 mokslo metaisUgdymo plėtotės centras šiais mokslo metais vykdys naujus bei tęs jau pradėtus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektus, organizuos mokytojams renginius, skirtus inovatyvioms kvalifikacijos tobulinimo formoms bei supažindins su švietimo naujovėmis bei aktualijomis. Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) organizuos stovyklą pradedantiesiems mokytojams, pedagogų savivertės mokymus bei tęs mini mokymų, supervizijos, paramos kolegai mokymus, stažuotes Lietuvoje ir užsienyje. Projekte „Pradinio ugdymo tobulinimasis" numatomi 74 seminarai, dvi konferencijos, dvi stažuotės užsienyje, sukurti skaitmeninę mokymo priemonę, išleisti naujus leidinius, mokinių kūrybiškumui ir praktinių gebėjimų ugdymui. Projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas" rengiamas skaitmeninis ugdymo turinys, kuris yra prieinamas mokiniams, mokytojams ir tėvams. Visos priemonės parengtos tiek savarankiškam mokinio naudojimuisi, tiek pamokoje. Išsamesnę informaciją apie Ugdymo plėtotės centro projekto renginius žiūrėkite reportaže ir sekite Ugdymo plėtotės centro naujienose.

2 komentarai (-ų):

Pedagogų karjeros raidos modelio viešieji svarstymai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" 2013 m. spalio 28 d. rengė viešąsias konsultacijas, kuriose svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį detalizuojantys dokumentų projektai.

Dalyvauti viešosiose konsultacijose kviečiami pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, švietimo centrų darbuotojai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai.

Planuojama surengti 25 viešąsias konsultacijas įvairiuose Lietuvos regionuose.

0 komentarai (-ų):

Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangosUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" 2013 m. spalio 28 d. rengė metodinę dieną „Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Renginyje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. Jie klausėsi pranešimų apie lyderystę šiuolaikinėje mokykloje, diskutavo, kas yra mokytojo lyderystė ir kaip ją ugdyti. Metodinėje dienoje dalyviai pagilino savo supratimą apie mokytojo lyderystę pamokoje, siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

0 komentarai (-ų):

Metodinės dienos pedagogams2013 m. spalio 28—30 d. vyko Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" metodinės dienos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams. Europos švietimo bendruomenei aktualias temas pristatė švietimo ekspertai iš Lietuvos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos.

0 komentarai (-ų):

Mentoriai pradedantiesiems pedagogamsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", 2013 m. spalio 14—17 ir 28—31 dienomis, vykdė pradedančiųjų pedagogų mentorių mokymus, kurių tikslas — padėti pradedantiesiems pedagogams pirmaisiais pedagoginio darbo metais. Pirmą kartą organizuojami mokymai konkrečiai mentorių grupei, kurie teiks profesinę pagalbą konkretiems pradedantiesiems pedagogams. Mokymų dalyviai bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, klausėsi pranešimų, diskutavo, praktiškai išbandė paramos kolegai modelio kai kuriuos aspektus. Mokymus vykdė Mokyklų tobulinimo centras. Reportaže apie mentorystės svarbą mokykloje kalba LR švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis ir viena iš šių mokymų lektorių Vitalija Bujanauskienė. Apie tokių mokymų naudą pasisako dalyviai Jurgita Blažienė ir Saulius Skučas.

0 komentarai (-ų):

Kaunas Domas. Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymasProf. habil. dr. Domo Kauno (Vilniaus universitetas, Lietuva) pranešimas „Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“.
Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija.
2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Paramos kolegai modelis — šiuolaikinė kvalifikacijos tobulinimo formaReportaže pristatoma Ugdymo plėtotės centro, įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veikla „Paramos kolegai (Peer coaching) modelio diegimas“. Organizuojami 10 dienų 80 val. mokymai pagal Fasilitatorių mokymų programą. Programa skirta ne tik lavinti programos dalyvių įgūdžius, bet ir parengti juos ugdomojo vadovavimo kompetencijas ir žinias ugdyti kituose asmenyse. Reportaže projekto veiklos „Paramos kolegai (Peer coaching) modelio diegimas“ vadovė Snieguolė Dinapienė, plačiau pristatė veiklą. Vienas iš programos lektorių dr. Aurimas Marijus Juozaitis pristatė fasilitavimą kaip vieną iš šiuolaikinių mokymosi formų. Įspūdžiais apie šiuos mokymus ir jų naudą dalijosi mokymų dalyvės Tatjana Kriliuvienė ir Rita Vaigauskienė.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Nauja galimybė tobulėti pradedantiesiems pedagogamsReportaže pristatoma Ugdymo plėtotės centro, įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", veikla — pradedančiųjų pedagogų mokymai. Šios veiklos tikslas — padėti pedagogui pradėti mokytojo karjerą pirmaisiais pedagoginio darbo metais. Reportaže savo naująją patirti pristato pradedantieji pedagogai Kristina ir Andrius. Veiklą apibendrina mokyklų tobulinimo centro programų direktorė, mokymų lektorė Marina Vildžiūnienė. Nuomonę apie tokiu mokymus išsako Audronė Šuminienė — LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

0 komentarai (-ų):

Metodinės dienos švietimo specialistamsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", tęsia metodinių dienų ciklą, skirtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams. Renginiai skirti švietimo aktualijoms apžvelgti. Ši tematika pasirinkta tęsiant pirmojoje metodinėje dienoje analizuotas esmines švietimo sistemos tobulinimo kryptis ir atsižvelgiant į Valstybinėje švietimo strategijoje skelbiamą pirmąjį tikslą — iki 2022-ųjų metų pasiekti, kad pedagogų bendruomenės pagrindą sudarytų aktyvūs ir nuolat tobulėjantys pedagogai.

0 komentarai (-ų):

Pradedančiųjų pedagogų mokymų stovykla
2013 m. lapkričio 11–17 d. vyko pirmoji stovykla pradedantiesiems pedagogams. Stovyklos dalyviai gavo konkrečias užduotis, kurias savarankiškai atliks grįžę į savo mokyklas.0 komentarai (-ų):

Rolandas Kazlas skaito Kristijoną DonelaitįAktorius Rolandas Kazlas skaito Kristijoną Donelaitį. Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimas. Lituanistų sambūris. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia. 2014 m. sausio 1 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus licėjaus moksleiviai pristato 2011—2012 m. projektus2011—2012 m. projektų pristatymas Vilniaus licėjaus moksleivių ir „Kūrybinių partnerysčių" spaudos konferencijoje „Kūrybiškumo ir akademiškumo dermė". Ugdymo plėtotės centro projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį". 2013 m. balandžio 24 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Carmen Cago Dugo. Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimo į ispanų kalbą ypatumaiDoc. dr. Karmen Karo Dugo (Carmen Caro Dugo) pranešimas „Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimo į ispanų kalbą ypatumai“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“.
Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija.
2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos gyvenimo centras — bibliotekaBiblioteka — mokyklos gyvenimo centras? Vieniems tai skamba tarsi utopija, kitiems — tarsi saldi svajonė ir siekiamybė, o Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos moksleiviams ir mokytojams tai — kasdienybė. Gimnazijos palėpėje, 632 kvadratinių metrų plote, įsikūręs informacijos centras-biblioteka, kur veikia septynios skaityklos, įrengta 200 darbo vietų, yra muziejus, karjeros centras, bet svarbiausia, kad tai gimnazijos širdis: šilta, jauki ir gyvybiškai svarbi vieta. 2014 m. Kaišiadorys. Parengė Julija Usova. Filmavo Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Mokyklų bibliotekų žinios". Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones".

0 komentarai (-ų):

Austėja Landsbergienė. Mokomės veikdamiDr. Austėjos Landsbergienės, edukologės, Karalienės Mortos mokyklos įkūrėjos, pranešimas „Mokomės veikdami“. Leidyklos „Baltos lankos" konferencija „Šiuolaikiški pradinio ugdymo metodai“. Paroda „Mokykla 2013“. LR švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo". 2013 m. gruodžio 6--8 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Marytė Puzaitė. Ugdymo metodų atranka (2/4)
Marytės Puzaitės, Vilniaus Gabijos gimnazijos rusų (užsienio) kalbos mokytojos ekspertės, pranešimas „Užsienio kalbos kompetencijų ugdymas ir vertinimas pagrindinėje ir vidurinėje bendrojo ugdymo mokykloje" (2 dalis), skaitytas Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas) Metodinėje dienoje užsienio kalbų mokytojams. 2012 m.spalio 30 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų išbandymas metodinėje laboratorijojeUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, didelį dėmesį skiria ne tik pedagogų, bet ir projekto partnerių — regionų švietimo centrų ir universitetų darbuotojų — kvalifikacijos tobulinimui. Š.m. sausio 14—15 d. vyko projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams skirta metodinė laboratorija. Šioje laboratorijoje švietimo specialistai turėjo galimybę praktiškai išbandyti kelias inovatyvias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, tokias kaip grupinė supervizija, ugdomasis vadovavimas, mini mokymai bei trumposios stažuotės užsienyje ir Lietuvoje.

0 komentarai (-ų):

Gitanas Nausėda. Kodėl žmonės kolekcionuoja (1/5)Ekonomisto, finansų analitiko ir bibliofilo Gitano Nausėdos vieša paskaita „Ką reiškia knyga mano gyvenime?“ Gitanas Nausėda: „Prabilus apie ekonomisto santykį su knyga, pirmiausia galvojama apie šūsnį profesinės literatūros, kuri pasiglemžia visą darbo laiką ir net laisvalaikį. Aš tokiam požiūriui prieštaraučiau. Mano gyvenime knyga leido atrasti daugybę man asmeniškai itin svarbių amerikų, įkvėpė drąsos netradiciniams projektams, o svarbiausia – leido pažinti nuostabių žmonių, kurių šiaip veikiausiai niekada nebūčiau sutikęs. Todėl norėčiau padiskutuoti ne tik apie savo knygų kolekciją, tačiau ir apie savo kuklius knygos leidybos bandymus ir dar daug ką kita...“ LMA Vrublevskių biblioteka. 2014 m. lapkričio 12 d., Vilnius. Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė.

0 komentarai (-ų):

Iš Gitano Nausėdos kolekcijos: polonistika ir lituanistika (2/5)Ekonomisto, finansų analitiko ir bibliofilo Gitano Nausėdos vieša paskaita „Ką reiškia knyga mano gyvenime?“ Gitanas Nausėda: „Prabilus apie ekonomisto santykį su knyga, pirmiausia galvojama apie šūsnį profesinės literatūros, kuri pasiglemžia visą darbo laiką ir net laisvalaikį. Aš tokiam požiūriui prieštaraučiau. Mano gyvenime knyga leido atrasti daugybę man asmeniškai itin svarbių amerikų, įkvėpė drąsos netradiciniams projektams, o svarbiausia – leido pažinti nuostabių žmonių, kurių šiaip veikiausiai niekada nebūčiau sutikęs. Todėl norėčiau padiskutuoti ne tik apie savo knygų kolekciją, tačiau ir apie savo kuklius knygos leidybos bandymus ir dar daug ką kita...“ LMA Vrublevskių biblioteka. 2014 m. lapkričio 12 d., Vilnius. Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė

0 komentarai (-ų):