Švietimo aktualijų pristatymas projekto partneriamsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, rengia metodinių dienų ciklą, skirtą projekto vykdytojo ir projekto partnerių darbuotojams. Renginiai skirti apžvelgti švietimo aktualijas. 2013 m. rugpjūčio 26 d. renginyje pristatyta Europos Sąjungos augimo strategija „Europa 2020“ ir joje iškelti Lietuvos švietimo klausimai. Taip pat metodinėje dienoje pristatyta Valstybinė pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir kalbėta apie besimokančios visuomenės ugdymui numatytas įgyvendinimo priemones (mokymosi visą gyvenimą programa, palanki mokslo ir tyrimų aplinka ir t.t.). Renginyje aptartas Valstybinės švietimo strategijos 2013—2022 metams projektas, dalyviai susipažino su būsimosios strategijos naujovėmis, pagrindiniais tikslais, numatomomis veiklomis, turėjo galimybę diskutuoti aktualiais švietimui klausimais.
Ugdymo plėtotės centras, 2013.

0 komentarai (-ų):