Mokytojų dalykininkų metodinė dienaMokytojų dalykininkų metodinė diena 2013 m. kovo 27 d.
Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2013 m. kovo 25—27 d. rengė mokytojų dalykininkų metodines dienas. Kovo 27 d. metodinėje dienoje, paskaitą „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams", skaitė inkliuzinio ugdymo specialistė Bridget M. Middlemas iš Londono Roeahamptono universiteto. Šis universitetas vykdo mainų programas, bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, taip ir su Lietuvos edukologijos universitetu.
Ugdymo plėtotės centras, 2013.

0 komentarai (-ų):