„Dideli maži ekranai“. Apie vaizdo kalbos priemones: rakursaiGyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, vaizdo žaidimai, reklamos, muzikiniai klipai ir kitos audiovizualinės medijos, tai šiuolaikinė kultūra, formuojanti mūsų pasaulėvaizdį. Tačiau, ką apie ją žinome? Pažinkime mus supančius didelius ir mažus ekranus. 

Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ pristato trumpų pamokų ciklą, kviečiantį pažinti ekranų kultūrą ir jaunimui aktualias audiovizualines medijas. 

Projektas „Dideli maži ekranai“. 
2020-11-30

0 komentarai (-ų):

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pamokų ciklas. Humanitarinė veikla ir principaiVystomojo bendradarbiavimo platforma pristato interaktyvias internetines pamokas 5–12 klasių mokiniams. Tai pamokos apie mūsų globalų pasaulį, leidžiančios moksleiviams įgyti papildomų įdomių žinių. 
Pamoka apie humanitarinę pagalba pristato pagrindinius humanitarinio veiksmo principus, kuriais galima vadovautis ne tik esant humanitarinėje misijoje, bet ir kasdieniame gyvenime. Pamoka leidžia suprasti, kad humanitarinės pagalbos teikimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis daug ką apmąstyti. 
Pamoka sudaryta iš dviejų dalių: 1) vaizdinė dalis, kurioje pristatoma šiek tiek teorinės medžiagos; 2) praktinė užduotis, įgyvendinama grupėje. 
Praktinė užduotis – apie humanitarinę pagalbą. 
Praktinę užduotį galima rasti Vystomojo bendradarbiavimo platformos svetainėje

Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 
2020-11-30

0 komentarai (-ų):

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pamokų ciklas. Klimato kaitaVystomojo bendradarbiavimo platforma pristato interaktyvias internetines pamokas 5–12 klasių mokiniams. Tai pamokos apie mūsų globalų pasaulį, leidžiančios moksleiviams įgyti papildomų įdomių žinių. 
Pamoka apie klimato kaitą paliečia kiek kitokius nei įprasta klimato kaitos aspektus. Ši tema šiandien aptarinėjama dažnai, o pagrindinės jos problemos ir priežastys, ko gero, visiems gerai pažįstamos. Tačiau ši pamoka siekia atskleisti nevienodą klimato kaitos poveikį skirtingiems pasaulio regionams, t. y. ypač neproporcingai didelius jos padarinius Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje. Vis dėlto, nors valstybės šiuose regionuose kenčia labiausiai, pamoka supažindina su jų pačių pastangomis spręsti klimato kaitą – pasirodo, iš jų galime nemažai išmokti! 
 Pamoka sudaryta iš dviejų dalių: 
1) vaizdinė dalis, kurioje pristatoma šiek tiek teorinės medžiagos; 
2) praktinė užduotis, įgyvendinama grupėje. Praktinė užduotis – protmūšis apie klimato kaitą. 
Praktinę užduotį galima rasti Vystomojo bendradarbiavimo platformos svetainėje
Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 
2020-11-30

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Mokymai „Kaip sudominti paauglį knyga?“Tai mokymai, skirti bibliotekininkams, tačiau aktualūs įvairių sričių specialistams, susiduriantiems su paaugliais ir jų ugdymu, bei tėvams. 
Seminarą sudaro trys paskaitos: 
 • Psichologė dr. Jolanta Sondaitė skaito paskaitą „Psichologiniai paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai“, kurioje aptariami paauglio tapatybės formavimosi ypatumai ir sąsajos su knygų skaitymu. 
• Vytauto Didžioji universiteto Švietimo akademijos dėstytoja Vilija Janušauskienė savo paskaitoje „Lanksčios didaktikos galimybės bibliotekoje“ siekia atskleisti, kaip didaktika gali būti naudinga siekiant ugdyti paauglio skaitymo kompetencijas, bei supažindina su skaitymo skatinimo strategijomis. 
 • Literatūrologė Eglė Baliutavičiūtė skaito pranešimą tema „Lietuvių paauglių literatūros dešimtmetis“, kuriame išryškina, kas žinotina apie svarbiausius ir aktualiausius šio laikotarpio lietuvių rašytojus ir jų knygas. 
Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2020-11-30

0 komentarai (-ų):

„Dideli maži ekranai“. Apie vaizdo kalbos priemones: filmavimo planaiGyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, vaizdo žaidimai, reklamos, muzikiniai klipai ir kitos audiovizualinės medijos, tai šiuolaikinė kultūra, formuojanti mūsų pasaulėvaizdį. Tačiau ką apie ją žinome? Pažinkime mus supančius didelius ir mažus ekranus. Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ pristato trumpų pamokų ciklą, kviečiantį pažinti ekranų kultūrą ir jaunimui aktualias audiovizualines medijas. 

Projektas „Dideli maži ekranai“. 
2020-11-27

0 komentarai (-ų):

„Dideli maži ekranai“. Kaip kuriama reklama? Kodėl svarbu būti kritiškiems?Gyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, vaizdo žaidimai, reklamos, muzikiniai klipai ir kitos audiovizualinės medijos, tai šiuolaikinė kultūra, formuojanti mūsų pasaulėvaizdį. Tačiau, ką apie ją žinome? Pažinkime mus supančius didelius ir mažus ekranus. 
 Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ pristato trumpų pamokų ciklą, kviečiantį pažinti ekranų kultūrą ir jaunimui aktualias audiovizualines medijas. 

Projektas „Dideli maži ekranai“. 
2020-11-27

3 komentarai (-ų):

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pamokų ciklas. Etiška komunikacija apie pasaulįVystomojo bendradarbiavimo platforma pristato interaktyvias internetines pamokas 5–12 klasių mokiniams. Tai pamokos apie mūsų globalų pasaulį, leidžiančios moksleiviams įgyti papildomų įdomių žinių. 
Pamoka apie etišką komunikaciją apie pasaulį priverčia susimąstyti apie tai, kaip regime pasaulį už savo valstybės (ar regiono) ribų ir kaip apie jį kalbame! Kokiais stereotipais dažniausiai kalbame apie Afriką, Aziją, islamo tikėjimo žmones? Pamokos turinys labiausiai orientuotas būtent į Afrikos žemyną, bene labiausiai iš visų regionų apipintą stereotipais. Pamoka padeda griauti šiuos stereotipus ir moko etiškai komunikuoti apie globalųjį pasaulį, jo valstybes ir problemas.

Pamoka sudaryta iš dviejų dalių: 
1) vaizdinė dalis, kurioje pristatoma šiek tiek teorinės medžiagos;
2) praktinė užduotis, įgyvendinama grupėje.

Praktinė užduotis – trumpo straipsnio apie vieną Afrikos valstybę parengimas. 
Praktinę užduotį galima rasti Vystomojo bendradarbiavimo platformos svetainėje. 

Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 
2020-11-27

0 komentarai (-ų):

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pamokų ciklas. Migracija pasaulyjeVystomojo bendradarbiavimo platforma pristato interaktyvias internetines pamokas 5–12 klasių mokiniams. Tai pamokos apie mūsų globalų pasaulį, leidžiančios moksleiviams įgyti papildomų įdomių žinių. 
Pamoka apie migraciją leidžia išsamiau pažinti migracijos pasaulyje problemą, jos pobūdį ir prigimtį. Pamoka supažindina su pagrindiniais dažnai painiojamais migracijos terminais, tokiais kaip pabėgėlis, prieglobsčio prašytojas, migrantas ir kt. Pamokoje paliečiamas ir svarbus migrantų bei pabėgėlių integracijos visuomenėje klausimas – pristatomi pagrindiniai šių žmonių patiriami iššūkiai bei integracijos pavyzdžiai Lietuvoje. Taigi ši pamoka praplečia migracijos koncepto supratimą ir taip moko tolerancijos. 
Pamoka sudaryta iš dviejų dalių: 
1) vaizdinė dalis, kurioje pristatoma šiek tiek teorinės medžiagos; 
2) praktinė užduotis, įgyvendinama grupėje. 
Praktinė užduotis:
1) Pasaulio žemėlapio spalvinimas pagal asmenines žinias ir patirtis; 
2) komandinis pagrindinių su migracija susijusių problemų įvardijimas.
Praktinę užduotį galima rasti Vystomojo bendradarbiavimo platformos svetainėje. 
Dėl papildomos informacijos ar iškilus klausimams susisiekite el. paštu vbplatforma@gmail.com. 

Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 
2020-11-27

0 komentarai (-ų):

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pamokų ciklas. Darnus vystymasis ir ekologinis pėdsakasVystomojo bendradarbiavimo platforma pristato interaktyvias internetines pamokas 5–12 klasių mokiniams. Tai pamokos apie mūsų globalų pasaulį, leidžiančios moksleiviams įgyti papildomų įdomių žinių. 
Pamoka apie darnų vystymąsi ir ekologinį pėdsaką leidžia susipažinti su darnaus vystymosi konceptu, jo apibrėžimu ir pagrindinėmis idėjomis. Pamokoje pristatomi ir 17 Jungtinių Tautų užsibrėžtų darnaus vystymosi tikslų. 
Ekologinis pėdsakas – rodiklis, leidžiantis įsivertinti, ar kryptingai siekiame darnaus vystymosi. Pamokoje pristatomas ekologinio pėdsako konceptas ir aptariami įvairūs jo dėmenys, susiję su energetika, išteklių naudojimu ir kt. 
Pamoka sudaryta iš dviejų dalių: 
1) vaizdinė dalis, kurioje pristatoma šiek tiek teorinės medžiagos; 
2) praktinė užduotis, įgyvendinama grupėje. 
Praktinė užduotis – ekologinio pėdsako testas. 
Praktinę užduotį galima rasti Vystomojo bendradarbiavimo platformos svetainėje. 
Dėl papildomos informacijos ar iškilus klausimams susisiekite el. paštu vbplatforma@gmail.com.

Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 
2020-11-27

0 komentarai (-ų):

„Dideli maži ekranai“. Apie reklamų tikslus, tipus ir ypatybesGyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, vaizdo žaidimai, reklamos, muzikiniai klipai ir kitos audiovizualinės medijos, tai šiuolaikinė kultūra, formuojanti mūsų pasaulėvaizdį. Tačiau, ką apie ją žinome? Pažinkime mus supančius didelius ir mažus ekranus. 
Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ pristato trumpų pamokų ciklą, kviečiantį pažinti ekranų kultūrą ir jaunimui aktualias audiovizualines medijas. 

Projektas „Dideli maži ekranai“. 
2020-11-27

0 komentarai (-ų):

„Dideli maži ekranai“. Apie medijas ir algoritmus. Ar šis pasirinkimas – tikrai mano?Gyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, vaizdo žaidimai, reklamos, muzikiniai klipai ir kitos audiovizualinės medijos, tai šiuolaikinė kultūra, formuojanti mūsų pasaulėvaizdį. Tačiau, ką apie ją žinome? Pažinkime mus supančius didelius ir mažus ekranus. 

Projektas ,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose" pristato trumpų pamokų ciklą, kviečiantį pažinti ekranų kultūrą ir jaunimui aktualias audiovizualines medijas. 

Projektas „Dideli maži ekranai“. 
2020-11-26

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su Antanu A. JonynuPoeto ir vertėjo Antano A. Jonyno literatūros pamoka – apie poeziją kaip būdą pažinti ir suvokti pasaulį. Autorius skaito į mokymosi programą įtrauktus savo eilėraščius „Kalėdų eglutė“, „Viena diena Paryžiuje“, „Simetrija“ ir atskleidžia šių tekstų sukūrimo aplinkybes. 
Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2020-11-26

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Nuotoliniai biblioterapijos mokymai „Renkuosi priimti kitokį“ (2)Antrojoje mokymų dalyje gydytoja psichiatrė, poezijos terapeutė Klaipėdos universiteto doc. dr. Jūratė Sučylaitė pasakoja apie visavertį bendravimą su neįgaliais asmenimis ir kaip tam galima pasitelkti poezijos terapiją, o Lietuvos nacionalinės bibliotekos Skaitytojų klubo vadovės dr. Daiva Janavičienė ir Rasa Derenčienė pristato biblioterapijos pasitelkiant grožinę literatūrą kūrybinę užduotį ir ją kartu atlieka. Mokymai yra Lietuvos aklųjų bibliotekos projekto „Renkuosi priimti kitokį: knygų negalios tematika leidyba prieinamais formatais“, remiamo Lietuvos kultūros tarybos, dalis. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2020-11-25.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Nuotoliniai biblioterapijos mokymai „Renkuosi priimti kitokį“ (1)Nacionalinė biblioteka kviečia žiūrėti dviejų dalių biblioterapijos mokymus „Renkuosi priimti kitokį“, kurie padės geriau suprasti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, supažindins su disleksija, išmokys visavertiškai bendrauti su neįgaliaisiais pasitelkiant poezijos terapiją. Mokymai skirti Lietuvos mokyklų bibliotekininkams. 
Pirmojoje mokymų dalyje psichologė psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė pasakoja, kaip suprasti ir padėti autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams, o Lietuvos aklųjų bibliotekos metodininkė tyrėja Vykinta Parčiauskaitė – kas yra disleksija ir kaip ji koreguojama. 
Lietuvos nacionalinės bibliotekos Skaitytojų klubo vadovės Rasa Derenčienė ir dr. Daiva Janavičienė trumpai pristato kūrybinio terapinio rašymo metodą ir praktiškai pademonstruoja jo užduotį. Mokymai yra Lietuvos aklųjų bibliotekos projekto „Renkuosi priimti kitokį: knygų negalios tematika leidyba prieinamais formatais“, remiamo Lietuvos kultūros tarybos, dalis. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2020-11-25.

0 komentarai (-ų):

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Naujos psichoaktyviosios medžiagosVaizdo įraše pristatomos naujos psichoaktyviosios medžiagos, jų keliamos grėsmės, vyraujančios tendencijos, esami faktai.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 
2020-11-25

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Intercultural Learning (Tarpkultūrinis ugdymas)Mūsų daugiakultūrės visuomenės pabrėžia didėjantį poreikį ugdyti tarpkultūrinę jaunų žmonių kompetenciją, kuri yra gyvybiškai svarbi efektyviam ir tinkamam bendravimui. Susipažinkite, kaip sustiprinti socialinę įtrauktį klasėje ir įtraukti tarpkultūrinio ugdymo elementus tiek į skirtingus dalykus, tiek į kitus mokyklos gyvenimo aspektus. 

Our increasingly multicultural societies emphasise the growing need to foster intercultural competence among young people, which is vital for effective and appropriate communication. Watch this webinar to learn how to enhance social inclusion in the classroom and include intercultural learning, both in different subjects and in other aspects of school life. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2020-11-25.

0 komentarai (-ų):

LMNŠC nuotolinių gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Kaip mums suprasti šiuolaikinį pasaulį ir nuspėti ateitį?Pasaulis, kuriame gyvename, atrodo mums įprastas, kasdienis, paprastas ir nesikeičiantis. Bet šis įsivaizdavimas yra toli nuo tiesos. Per naujienas nuolat kartoja, kad klimatas šyla, rūšys sparčiai nyksta, o žmonija yra pavojuje. Iš kur mes žinome visus šiuos dalykus? Tam, kad sužinotume, kad dabartinis klimatas šyla, turime žinoti, koks jis buvo prieš tai, kai žmonės pradėjo deginti iškastinį kurą. Nors tais laikais termometrų nebuvo, tačiau, temperatūrą, rūšių pokyčius, žemynų judėjimą ir visus kitus dalykus galima pamatuoti netiesiogiai, naudojantis geologiniais ir paleontologiniais metodais. Uolienos, kurios yra sudarytos iš senovinių suakmenėjusių nuosėdų, yra milžiniškas informacijos archyvas apie labai ilgą, milijardus metų apimančią Žemės planetos praeitį. Mineralų sudėtis, grūdelių forma ir dydis, uolienų raštai, izotopiniai santykiai, gausios gyvybės fosilinės liekanos – visa tai mums padeda suprasti ir atkurti senovinius, kartais ateiviškai atrodančius pasaulius. Šioje pamokoje sužinosite, kokiu būdu geologai nustato sluoksnių ir juose paslėptų fosilijų amžių. Pamatysite, kokiu būdu galima sužinoti, kaip turėtų atrodyti ekosistemos be žmogaus poveikio ir kaip jas galima efektyviau atkurti remiantis paleontologine informacija. Sužinosite, kokia yra galima mūsų planetos ateitis, priklausomai nuo to, kokiu keliu pasuks žmonija, ir nuo to, kaip į šiuos posūkius sureaguos gamta. Pristato prof. Andrej Spiridonov (Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedra). 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
2020-11-18.

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. Strategic Problem Solving with Education Technology (Strateginių problemų sprendimas naudojant švietimo technologijas)Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato, kaip pasirinkti švietimo technologijų programas ir mokymo strategijas, kurios padėtų spręsti jums aktualias problemas. 

Join Sam for a live show about strategically integrating education technology to solve problem areas in an individual classroom, department, or across an entire school. In this show, Sam will walk you through practical steps you can take in order to identify high-leverage areas of need, identify root causes, and select education technology programs and instructional strategies designed to address your most pressing issues. This show will focus primarily on student engagement as an example area of need. 

New EdTech Classroom. 
2020-11-24.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Kaip parengti gerą pristatymą?Kuriant pristatymus reikia atkreipti dėmesį į kelis ypač svarbius aspektus. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-11-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su Alvydu ŠlepikuPoeto, prozininko Alvydo Šlepiko pamoka apie geros poezijos paslaptį, kurioje autorius pasakoja apie jaunystėje atrastus mėgstamus autorius ir skaito keletą haiku, A. Marčėno „Vytį“, H. Radausko „Gėlę ir vėją“ bei dalijasi savo įžvalgomis apie šiuos kūrinius. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2020-11-24.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Meno edukacijų ciklas. Meno patirtys Rytų ir Vakarų tapybojeSąveikaujant Rytų ir Vakarų meninei kalbai, susiformuoja tam tikros estetinės idėjos. Jų studijavimas padeda išmokti „tinkamai“ komponuoti ir sukurti paveikslą. Viena iš daugelio „taisyklių“ yra asimetrija kūrinyje. Atmesdami statiką, menininkai ieško judėjimo. „Grožį jie regi asimetriškoje kompozicijoje, sąmoningame pusiausvyros pažeidime, kadangi simetrija kausto erdvę, o Asimetrija išlaisvina ją ir teikia peno vaizduotei.“ (A. Andrijauskas, „Grožis ir menas“, 1995 m.). Todėl nesistebėkime italų futuristų meno dinamika, kurios ištakos glūdi gamtos stichijų judėjime. Priemonės: spalvotas popierius, guašas, pastelės, teptukai, paletė, vanduo skalauti, arbata gurkšnoti. Edukatorė Eglė Jovaišaitė. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
 2020-11-23.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Kuo naudinga programėlė „Google Lens“?Ar žinote, kam naudojama programėlė „Google Lens“? Su šia programėle galite ieškoti matomo turinio, greičiau atlikti užduotis ir sąveikauti su aplinkiniu pasauliu naudodami fotoaparatą ar nuotrauką. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-11-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Kaip padėti vaikams pasiruošti vizitui pas odontologąSpeciali mokomoji vaizdo priemonė, padedanti vaikams pasiruošti vizitui pas odontologą dantų patikrai. Medžiagą sukūrė Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ kartu su odontologe Liucija Guziene (www.liucijaguziene.lt). Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM. 
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. 
2020-11-23

0 komentarai (-ų):

Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Pilietiškumo kompetencijaUgdymo turinio atnaujinimas. Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Pilietiškumo kompetencija. Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-11-23.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Kas yra hakatonai?Dalyvauk hakatonuose „Startuoliai, keičiantys visuomenę” ir savo idėją paversk startuoliu. Neturi idėjos? Nieko tokio, registruokis ir ją sugalvosi vietoje. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-11-20.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Programos „Zoom“ naujienosZOOM nori suteikti jums galimybę jaustis geriausiai virtualiuose susitikimuose, išreikšti savo individualumą ir į savo dieną įtraukti įdomias akimirkas su keliomis naujomis funkcijomis, kurios pagerina jūsų vaizdo pokalbį. Naujos funkcijos jūsų susitikimams pagyvinti programoje ZOOM! 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-11-20.

0 komentarai (-ų):

Animacinis filmukas „Mano herojus – tai tu“ („My Hero is You“) pasaulio vaikams, paveiktiems COVID-19 pandemijosSveikatos apsaugos ministerija (SAM) skiria dėmesio vaikų žinioms apie koronavirusą (COVID-19) plėsti ir pristato į lietuvių kalbą išverstą knygelę bei animacinį filmuką „Mano herojus – tai tu“. Knygelė „Mano herojus – tai tu“ skirta viso pasaulio vaikams, paveiktiems COVID-19 pandemijos. Susipažindami su pagrindinio knygelės istorijos herojaus Arijaus nuotykiais, vaikai plečia savo žinias ir suvokimą apie koronavirusą. Tai padeda tėvams ir pedagogams vaikams patraukliu būdu kalbėti apie vaikus bauginančius dalykus, susijusius su koronavirusu, bei žaismingai juos mokyti laikytis saugumo rekomendacijų. Daugiau informacijos rasite čia. 

This video is an adaptation of the children’s book, My Hero is You, released in early 2020 to help educate children around the world about COVID-19. The original book was created by mental health and psychosocial support experts from the Inter-Agency Standing Committee (IASC), the highest-level humanitarian coordination forum of the United Nations. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 
2020-11-20.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Odeta Bložienė. Kaip pradėti taupyti?Atsinaujinusio #LEAD ciklo pokalbyje Richardas Jonaitis su ekonomiste Odeta Bložiene aptaria, kur pinigus išleidžiame ir ką reikėtų daryti norint sutaupyti. 

Vilniaus universitetas. 
2020-11-20.

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Which bag should you use? (Kokį krepšelį turėtumėte naudoti?)Susipažinkite su trijų rūšių krepšeliais (plastikiniu, popieriniu ir medžiaginiu) ir jų poveikiu aplinkai, kaip jie gaminami, naudojami ir utilizuojami. 
Explore the environmental impact of three types of bags— plastic, paper, and cloth— to find out how they’re made, used and disposed of. 

TED-Ed. 
2020-11-20.

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Sutartinių ratas „Sutarti. Suderėti. Tamsumų sutartinės“Jau tradicija tapo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje rengti sutartinių pasidainavimo vakarus. Jie yra mėgstami lankytojų ir gausiai lankomi. Prasidėjus karantinui, sutartinių giedojimas persikėlė į virtualią erdvę. Kviečiame į sutartinių ratą „Tamsumų sutartinės“ su Agota Zdanavičiūte-Bėkšte. Sutartinės – tai mūsų protėvių giesmės, jų išmintis, kurią galime pajusti ir suprasti, jeigu jai atsiveriame giedodami. Senųjų giesmių giedojimas – tai dvasinė praktika, kurios metu susijungiama su protėviais, sustiprinamas ryšys su gimta žeme, mus supančia aplinka, žmonėmis, tauta. 
A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 
2020-11-19.

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Creative Project-Based Learning (Kūrybinis projektinis mokymasis)Šiame internetiniame seminare kalbama apie empirinius tyrimus, atliktus socialinės įmonės „The Story Makers Company“ Lidso Becketto universitete, kuri, naudodamasi dramos ir kūrybinio rašymo metodais, kuria pasakojimo patirtį su marginalizuotais vaikais. Čia demonstruojama, kaip projektinis mokymosi metodas gali padėti atkurti mokinių mokyvaciją, ugdyti pasitikėjimą savimi, emocinį raštingumą. 

This webinar will talk about empirical research by The Story Makers Company, a social enterprise at Leeds Beckett University that uses drama and creative writing processes to create storytelling experiences with marginalised children. It will showcase how the project-based learning approach can help to reengage young learners by building their confidence, developing their emotional literacy and creating an imaginative community they part of. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2020-11-19.

0 komentarai (-ų):

Paramos vaikams centras. Kas padeda apsaugoti vaikus nuo smurto?Paramos vaikams centro programos „Vaikystė be smurto“ vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė pataria, kaip mokyti vaikus atpažinti netinkamą elgesį, apie jį pranešti ir kaip reaguoti suaugusiems. Daugiau konkrečių patarimų, kaip kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą ir pavojingas situacijas, rasite e-mokymų platformoje www.pvcmokymai.lt 
Paramos vaikams centras. 
2020-11-19.

0 komentarai (-ų):

LMNŠC nuotolinių gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Gamtos fotografas – profesija ar pomėgis?Pamokoje nagrinėjama, kas yra gamtos fotografo profesija ir kaip gamtos fotografija iš esmės veikia. Kad taptumei geru gamtos fotografu, pagauti vieną neeilinį kadrą ar turėti tik gerą fotoaparatą – neužtenka, reikia labai gerai pažinti fotografijos objektą ir turėti bent kiek menininko talento. Gamtos fotografas yra mokslininko ir menininko junginys, jis mato gamtą taip, kaip įprastas žmogus nemato, kitaip tariant jis mato šviesą, kompoziciją ir išmano savo įrangos galimybes. Kuo daugiau fotografuoji ir eksperimentuoji, tuo labiau tikėtina, kad nustebinsi žiūrovus. Kodėl vieno fotografo kūryba sukelia emocijas, o kito ne? Kas vyksta, kai keičiasi matymo kampas? Kas būtų, jei fotografo profesijos nebūtų? Kaip netrikdant gamtos pagauti gražių kadrų? Visa tai ir dar daugiau iš gamtos fotografo „virtuvės“ sužinosite šioje pamokoje. Nuotolinių gamtos pamokų ciklo „Pažinimo voratinklis“ pamoka „Gamtos fotografas – profesija ar pomėgis?“, lektorius– Borisas Belchevas, ornitologas, gamtos fotografas, gamtos gidas. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
 2020-11-18.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoja Kristina GudonyteRašytoja Kristina Gudonytė atsako į dažniausiai susitikimų su moksleiviais metu užduodamus klausimus ir skaito Idos rašinį „Apie meilę ir amžinybę“ iš knygos „Ida iš šešėlių sodo“. 

Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2020-11-18.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Pokalbis su rašytoja Undine RadzevičiūteRašytoja Undinė Radzevičiūtė pasakoja apie tai, kas jai yra literatūrinė sėkmė, apie ką nemėgsta rašyti bei apie vaikystėje skaitytas knygas. Išgirsite ir ištrauką iš naujausio rašytojos romano „Grožio ir blogio biblioteka“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020), kurią į anglų kalbą išvertė Rimas Užgiris. 

Writer Undinė Radzevičiūtė describes what is literary success for her, what she dislikes writing about and which were her favourite childhood books. You will also hear an excerpt from the new novel "Library of Beauty and Evil" (Lithuanian Writers' Union Publishing House, 2020) translated to English by Rimas Užgiris. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2020-11-18.

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Family participation during the COVID-19 pandemic (Šeimos įsitraukimas COVID-19 pandemijos metu)Šeimos dalyvavimas visada yra svarbus - dar labiau COVID-19 pandemijos metu. Šeimos ir bendruomenių įtraukimas ir prasmingas bendravimas su mokyklomis yra būtinas siekiant įtraukiojo ugdymo tikslų ir socialinės sanglaudos. 

Family participation always matters – even more during the COVID-19 pandemic. Involving families and communities and engaging them in meaningful interactions with schools is essential to achieving educational inclusion and social cohesion. 

Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“. 
2020-11-17.

0 komentarai (-ų):

Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijaUgdymo turinio atnaujinimas. Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-11-11.

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. How fast is the speed of thought? (Kokiu greičiu juda mintis?)Keliaukite į smegenis ir susipažinkite, kaip jų neuronų tinklas perduoda jūsų mintis ir kokie veiksniai lemia, kokiu greičiu jūs galvojate. 
Travel into the brain to see how its network of neurons transmit your thoughts and what factors determine how quickly you think. 
TED-Ed. 
2020-11-17.

0 komentarai (-ų):

„Consilium educationis“ seminaras „Multimodalus ugdymas: ribos ir galimybės“Seminaras skirtas pasitikti tik ką pasirodžiusiai mokymo priemonei: Baranova J., Duoblienė L. „Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas“ (VU leidykla), 2020. Ši metodinė priemonė pristato naujausias filosofijos bei filosofinės etikos mokymo tendencijas mokykloje Lietuvoje ir pasaulyje. Sąvoką filosofija vaikams galima vartoti siaurąja prasme, kaip konkretų Matthew Lipmano ir Ann Margaret Sharp metodikos atvejį. Sąvokos samprata šioje metodinėje priemonėje kai kur sutaps su minėtąja metodika. Bet visgi ji bus vartojama ir plačiau - aprėps platesnį metodikų spektrą - paauglių ir jaunuolių (nuo 5 iki 12 klasės) filosofinio ugdymo aspektus. Nauja, multimodalaus ugdymo, perspektyva svarstys kino filmų, fotografijų, medijos, garso įtraukimo į ugdymą atsiveriančias galimybes. Tai abiejų autorių mokslinio projekto: „Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos“ mokslinio tyrimo praktinis pritaikymas. 
VU Filosofijos fakultetas. 
2020-11-16.

0 komentarai (-ų):

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Mokytojų vertinimo sprendimų nuoseklumas ir nuosaikumas (8)Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Vertinimas: formuojamojo ir apibendrinančio vertinimo derinimas (7)Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Nacionalinė švietimo agentūra. 2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Vidurinio ugdymo mokymo(si) dalykų atnaujinimas: kriterijai (6)Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-11-12.

0 komentarai (-ų):

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Vidurinis ugdymas: dalykinės sritys / kursai (5)Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-11-12.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Kaip padėti vaikams pasiruošti mėginio ėmimui koronaviruso infekcijos tyrimui kabineteSpeciali mokomoji vaizdo priemonė, padedanti vaikams pasiruošti mėginio ėmimui koronaviruso infekcijos tyrimui kabinete. Medžiagą sukūrė Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ kartu su klinika „Pagalba mažyliui“. Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM. 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. 
2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

LMNŠC nuotolinių gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Šiltnamio efekto fizikaPaskaitoje nagrinėjama, kas yra šiltnamio efektas Žemės atmosferoje ir kaip jis veikia. Šiltnamio efektas apibūdina reiškinį, kai iš Saulės ateinanti spinduliuotė atmosferos yra praleidžiama ir sušildo Žemės paviršių, o paviršiaus skleidžiama šiluminė energija atmosferoje yra iš dalies sulaikoma atmosferoje ir negali būti išspinduliuota atgal į kosmosą. Kuo daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje, tuo daugiau šilumos yra sulaikoma ir klimatas Žemėje ima keistis. Paaiškinimas atrodo paprastas, bet fizikiniai procesai, lemiantys šį reiškinį, yra gerokai sudėtingesni ir įdomesni. Kodėl vienos dujos sukelia šiltnamio efektą, o kitos ne? Kas vyksta, kai keičiasi atmosferos cheminė sudėtis? Kas būtų, jei šiltnamio efekto Žemėje nebūtų? 

Nuotolinių gamtos pamokų ciklo „Pažinimo voratinklis“ pamoka „Šiltnamio efekto fizika“, lektorius Justinas Kilpys. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-11-05.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. V. Gerulaičio paskaitų ciklas apie L. van Beethoveną. Beethoveno pamokaBeethovenas ne tik savo menu, bet ir visa kūryba bei gyvenimu paskelbė epochą, kuriai savo asmenybės įtvirtinimas tapo meninės būties norma. Epochą, kuri buvo Renesanso tendencijų plėtojimo (t. y. vystymo) nauja pakopa. Savo dvasios pasaulį Beethovenas išreiškė iki tol neregėtai kategoriškai. Kūrybos procesą grindė visiškai naujais pamatais, neturinčiais akivaizdaus prototipo visoje ligtolinėje istorijoje. Už jo nugaros iškyla tik Leonardas ir Michelangelas, Düreris ir Lutheris, Shakespeare‘as ir Machiavellis. Į ką iš savo kūrybos Himalajų žvelgia jis pats? Į Brahmsą ir Wagnerį, Debussy ir Stravinskį, Messiaeną ir Šostakovičių. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

ESPAD 2019 m. tyrimas apie alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą: pagrindiniai rezultataiESPAD 2019 m. tyrimas apie alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą: pagrindiniai rezultatai.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Kaip padėti vaikams pasiruošti mėginio ėmimui koronaviruso infekcijos tyrimui mobiliajame punkteSpeciali mokomoji vaizdo priemonė, padedanti vyresniems vaikams pasiruošti mėginio ėmimui koronaviruso infekcijos tyrimui mobiliajame punkte. Medžiagą sukūrė Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM. 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. 
2020-11-13.

0 komentarai (-ų):

Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Komunikavimo kompetencijaUgdymo turinio atnaujinimas. Kompetencijų aprašo rengėjų pristatymų ciklas. Komunikavimo kompetencija. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-11-11.

0 komentarai (-ų):

Paramos vaikams centras. Nuotolinis mokymasis: kodėl dingsta motyvacijaKodėl perėjus prie nuotolinio mokymosi vaikų motyvacija sumažėja? Kas gali padėti ikimokyklinukui, pradinukui, paaugliui labiau įsitraukti ir susikaupti? Atsako Paramos vaikams centro programų „Big Brothers Big Sisters“ ir „Tėvų linija“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė. 
Paramos vaikams centras. 
2020-11-12.

0 komentarai (-ų):