School Education Gateway. Intercultural Learning (Tarpkultūrinis ugdymas)Mūsų daugiakultūrės visuomenės pabrėžia didėjantį poreikį ugdyti tarpkultūrinę jaunų žmonių kompetenciją, kuri yra gyvybiškai svarbi efektyviam ir tinkamam bendravimui. Susipažinkite, kaip sustiprinti socialinę įtrauktį klasėje ir įtraukti tarpkultūrinio ugdymo elementus tiek į skirtingus dalykus, tiek į kitus mokyklos gyvenimo aspektus. 

Our increasingly multicultural societies emphasise the growing need to foster intercultural competence among young people, which is vital for effective and appropriate communication. Watch this webinar to learn how to enhance social inclusion in the classroom and include intercultural learning, both in different subjects and in other aspects of school life. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2020-11-25.

0 komentarai (-ų):