Nacionalinė švietimo agentūra. Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio pristatymasNuotolinis renginys „Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtosios kalbos ir literatūros išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio pristatymas", kurio metu pristatyti pagrindiniai pasiūlymai, kaip galėtų atrodyti mokinių pasiekimų vertinimas po 4, 8, 10 ir 12 klasės. Pranešimą skaitė ir susitikimą moderavo Danuta Szejnicka, NŠA Ugdymo departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Reportažas iš KTU. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimasNorint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. 
Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 
Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. 
Reportažas su Kauno technologijos universiteto studentais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Reportažas iš VUŠA. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas


Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. 
Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. 
Pirmasis reportažas su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Reportažas iš VDU. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimasNorint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. 
Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. 
Reportažas su Vytauto Didžiojo universiteto studentais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-31

0 komentarai (-ų):

Draugiškas internetas. Kaip kurti pateiktis, informacinius testus su interaktyvaus turinio kūrimo platforma „Genially“Saugesnio interneto projekto („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) iniciatyva sukurtas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, saugesnio interneto ambasadorės Renatos Babravičienės mokomasis filmukas, kaip kurti pateiktis, informacinius testus su interaktyvaus turinio kūrimo platforma https://genial.ly/. Šią platformą mokytoja naudoja ne tik pateiktims, bet ir vaizdinėms istorijoms bei informaciniams testams kurti. Interaktyvių platformų panaudojimas ugdymo veiklose yra viena iš mokinių skatinimo daugiau sužinoti apie medijas per praktinius pratimus ir žaidimus galimybių. 

Projektas „Draugiškas internetas“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-28

1 komentarai (-ų):

Paramos vaikams centras. Tėvai pasikeitusiame pasaulyje: kaip nepamesti savęs ir suprasti vaikusPandemija tiek į tėvų, tiek į vaikų ir paauglių gyvenimą įnešė daug sumaišties, nerimo, netekčių, išgyvenimų. Tai kelia baimę, pyktį, nusivylimą ar nuovargį ir dažnai prasiveržia nesuvaldytomis stipriomis emocijomis, kurios išliejamos ant artimiausių žmonių. Vaikai ir paaugliai sukauptus jausmas gali parodyti probleminiu elgesiu. 
Konferencijoje „Tėvai pasikeitusiam pasauly: kaip nepamesti savęs ir suprasti vaikus“ Paramos vaikams centro ir Vilniaus universiteto psichologai kalbės apie tai, ką vaikai/paaugliai išgyvena pandemijos metu, kaip tai gali keisti jų elgesį ir kada suaugusiems reikėtų susirūpinti. Sužinosite, kodėl vaikų/paauglių tarpe daugėja įvairių priklausomybių ir kaip jiems padėti. Taip pat, kodėl tėvams reikėtų nepamiršti pasirūpinti savimi ir kas padeda palaikyti emocinę pusiausvyrą šeimoje. 
Konferenciją organizuoja: Paramos vaikams centras. 
Finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
Partneris: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

Paramos vaikams centras. 
2022-01-28

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XII edukacijos forumas „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) š. m. sausio 27 d. organizavo XII edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“. 

Kviečiame stebėti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių šeimų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-01-28

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kaip drauge griauname mitus apie skaitmeninę švietimo transformaciją?Kaip drauge griauname mitus apie skaitmeninę švietimo transformaciją? 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-01-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio pristatymasGamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) išorinio apibendrinamojo vertinimo modelį pristato Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Margarita Purlienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-27

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pokalbis apie chemijos valstybinį brandos egzaminą. 2021 m. statistinė analizėNŠA pristato vaizdo įrašų ciklą #AnalizėVBE, kurio metu kiekvieną savaitę apžvelgsime praėjusių metų pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminų užduotis bei rezultatus.

Brandos egzaminų statistinė analizė padės mokytojams susipažinti su egzamino klausimų tipais, sudėtingumo lygiais, išgirsti kaip mokiniams pavyko išspręsti užduotis, kokios klaidos buvo daromos ir kaip jų išvengti.

Egzaminų statistiką pradėsime nuo #chemijos VBE bei NŠA specialisčių Jolantos Pauliukienės ir Jelizavetos Tumlovskajos komentarų.

Išsami 2021 m. biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų statistinė analizė: https://bit.ly/vbeanalize2021

Nacionalinė švietimo agentūra.
2022-01-27

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Educational activism: how teachers can empower school students (Aktyvizmas švietime: kaip mokytojai gali įgalinti mokinius aktyviai veikti?)COVID-19 pandemijos metu demokratinės erdvės mažėjo visoje Europoje – tiek politiniu, tiek mokyklų sprendimų priėmimo lygmeniu. Šiame seminare sužinosite apie mokyklos mokinių atstovo patirtį, susijusią su aktyvumu švietime: kas tai yra, kodėl tai svarbu ir kokį vaidmenį atlieka mokytojai, įgalindami jaunus žmones išsakyti savo nuomonę ir kovoti už savo teises, nepaisant jų amžiaus ir kilmės.

During the COVID-19 pandemic, democratic spaces have been shrinking all across Europe - be it at a political level or at a school decision-making level. Watch this webinar to learn about the experience of a school student representative with educational activism: what it is, why it is important, and what role teachers play in empowering young people to speak their minds and fight for their rights, regardless of their age and background.

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“.
2022-01-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokinių pasiekimų vertinimui skirtų renginių ciklas. Vertinimo praktikosRengiant mokinių pasiekimų vertinimo sistemos pertvarką, Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) organizuoja renginių ciklą, kurio tikslas – aptarti numatomus pokyčius su švietimo bendruomene. 

Šiuo metu siekiama patobulinti vertinimo sistemą bei orientuotis į nuolatinę mokinių pažangą, gyvenimui reikalingų kompetencijų vystymą, todėl nuotolinių renginių metu bus pristatyti pagrindiniai pasiūlymai, kaip galėtų kisti mokinių pasiekimų vertinimas bei bus kviečiama kartu diskutuoti, kurie sprendimai būtų efektyviausi. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokymai mokyklų atstovams: praktinis „Microsoft Forms“ taikymasNacionalinė švietimo agentūra organizavo nuotolinius mokymus mokyklų atstovams, skirtus aptarti klausimynų skelbimo eigą ir duomenų apdorojimą, naudojantis „Microsoft Forms“.
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. sustabdžius elektroninės mokyklų veiklos įsivertinimo sistemos „IQES online Lietuva“ (www.iqesonline.lt) veiklą, mokinių, jų tėvų, mokytojų apklausas, susijusias su mokyklos veiklos kokybe, siūloma atlikti kitose interneto apklausų sistemose, naudojantis atnaujintais klausimynais mokiniams, jų tėvams, mokytojams, kurie skelbiami švietimo portale „Emokykla.lt“

 Atkreipiame dėmesį, kad atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, galima naudoti ne tik kiekybinį apklausos, bet ir kokybinius duomenų rinkimo metodus (pvz., sutelktųjų grupių diskusiją, interviu ir kt.). 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokymai mokyklų atstovams: praktinis „Microsoft Forms“ taikymasNacionalinė švietimo agentūra organizavo nuotolinius mokymus mokyklų atstovams, skirtus aptarti klausimynų skelbimo eigą ir duomenų apdorojimą, naudojantis „Microsoft Forms“.
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. sustabdžius elektroninės mokyklų veiklos įsivertinimo sistemos „IQES online Lietuva“ (www.iqesonline.lt) veiklą, mokinių, jų tėvų, mokytojų apklausas, susijusias su mokyklos veiklos kokybe, siūloma atlikti kitose interneto apklausų sistemose, naudojantis atnaujintais klausimynais mokiniams, jų tėvams, mokytojams, kurie skelbiami švietimo portale „Emokykla.lt“

 Atkreipiame dėmesį, kad atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, galima naudoti ne tik kiekybinį apklausos, bet ir kokybinius duomenų rinkimo metodus (pvz., sutelktųjų grupių diskusiją, interviu ir kt.). 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-25

0 komentarai (-ų):

European Schoolnet. Integrating Nature-Based Solutions in Education. Gamta pagrįstų sprendimų integravimas į švietimą


Baigiamajame „Nature-Based Solutions“ projekto renginyje Sally Anderson pristato projektą „REGREEN“, kuris skatina gamtoje pagrįstus sprendimus teisingiems, ekologiškiems ir sveikiems miestų pokyčiams Europoje ir Kinijoje.

During the final event of the Nature-Based Solutions project, Sally Anderson presents her project “REGREEN”, which fosters nature-based solutions for equitable, green and healthy urban transitions in Europe and China.

Europos mokyklų tinklas.
European Schoolnet.
2022-01-24

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Why do cats have vertical pupils? (Kodėl katės turi vertikalius akių vyzdžius?)Pasinerkite į neįtikėtiną gyvūnų vyzdžių įvairovę, susipažinkite su faktais apie tai, kaip skirtingos formos iliustruoja gyvūno vaidmenį ekosistemoje. Žvelgdami į skirtingų gyvūnų akis pamatysite nepaprastos formos vyzdžius. Naminės katės, pavyzdžiui, yra prieblandos medžiotojos su vertikaliai pailgintais vyzdžiais. Daugelis ganomų gyvūnų, pavyzdžiui, ožkų, turi stačiakampius vyzdžius. Kiti gyvūnai turi pusmėnulio arba širdies formos vyzdžius. Taigi kas vyksta? Kodėl yra tiek daug skirtingų vyzdžių formų? Emma Bryce gilinasi į gyvūnų regėjimo mokslą. 

Dive into the incredible diversity of animal pupils, and how the different shapes indicate the animal’s role in an ecosystem. Peering into the eyes of different animals, you’ll see some extraordinarily shaped pupils. House cats, for one, are twilight hunters with vertically elongated pupils. Many grazing animals, like goats, have rectangular pupils. Other animals have crescent- or heart-shaped pupils. So, what’s going on? Why are there so many different pupil shapes? Emma Bryce digs into the science of animal vision. 

TED-Ed. 
2022-01-24

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Tikimybės. Tikimybės ir atsitiktiniai dydžiaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-20

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Mokinių pasiekimų vertinimui skirtų renginių ciklas. Vertinimo vaidmuo siekiant numatytų ugdymo tikslųRengiant mokinių pasiekimų vertinimo sistemos pertvarką, Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) organizuoja renginių ciklą, kurio tikslas – aptarti numatomus pokyčius su švietimo bendruomene. 

Šiuo metu siekiama patobulinti vertinimo sistemą bei orientuotis į nuolatinę mokinių pažangą, gyvenimui reikalingų kompetencijų vystymą, todėl nuotolinių renginių metu bus pristatyti pagrindiniai pasiūlymai, kaip galėtų kisti mokinių pasiekimų vertinimas bei bus kviečiama kartu diskutuoti, kurie sprendimai būtų efektyviausi. 

Nacionalinės švietimo agentūra.
2021-01-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Tikimybės. Tikimybių teorija: sąvokos ir uždaviniaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-20

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: prof. dr. Brigitos Speičytės paskaita „Kodėl Maironis rašė vienintelį poezijos rinkinį „Pavasario balsai“?“Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams „Lituanistikos atradimai“. Šis pamokų ciklas skirtas supažindinti su naujausiomis lituanistinių tyrimų tendencijomis, atverti platesnius lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros akiračius. Nuotolines pamokas mokiniams veda VU Filologijos fakulteto lietuvių filologijos studijų programos dėstytojai. 

Lietuvių literatūros istorijoje Maironis yra vienintelis reikšmingas poetas, kuris neleido skirtingų poezijos rinkinių vieną po kito, o per visą savo kūrybinę biografiją rašė tą patį rinkinį „Pavasario balsai“. Kaip vertinti tokį Maironio kūrybinį sprendimą? Kaip jis lėmė „Pavasario balsų“ savitumą ir reikšmę lietuvių lyrikos tradicijoje? Kviečiame į šiuos klausimus atsakymų ieškoti naujoje „Lituanistikos atradimų“ ciklo pamokoje kartu su prof. dr. Brigita Speičyte. 
Pamoką moderuoja doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. 

Vilniaus universitetas. 
2022-01-20

0 komentarai (-ų):

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Nuotolinis gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Lietuvos orchidėjos. Ar viską pavyks išsaugoti?Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pradeda naują nuotolinį gamtos pamokų ciklą „Pažinimo voratinklis“. Pamokose keliausite į mokslinę ekspediciją po Pietų Amerikos atogrąžų miškus, išgirsite apie bandymus atrasti nežemišką gyvybę, suprasite, kodėl paukščiai yra geriausi klimato kaitos indikatoriai, ir sužinosite daug kitų įdomių dalykų. Nuotolinė pamoka 5–12 kl. mokiniams „Lietuvos orchidėjos: ar viską pavyks išsaugoti?“. Lektorius – Mindaugas Ryla. Pamokoje sužinosite, kuo ypatingi gegužraibiniai augalai (orchidėjos), kur jų auga gausiausiai, apžvelgsime jų biologiją, supažindinsime su Lietuvoje augančių rūšių įdomiausiais atstovais. Pabandysime suprasti, kodėl šie augalai yra reti ir kodėl juos verta saugoti, ką reikėtų daryti, kad jie mus džiugintų ir ateityje. Mindaugas Ryla, biologas, augalų tyrinėtojas, mokslinių ir populiarių straipsnių, knygos apie Lietuvos gegužraibinius autorius, puikus botaninės srities iliustratorius. Nuo vaikystės pradėjo domėtis augalais, jau būdamas mokiniu gerai pažinojo Lietuvos florą. Mindaugas Ryla yra atradęs ne vieną itin retą augalų rūšį Lietuvoje. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 2022-01-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Tikimybės. Kombinatorika ir tikimybėsMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Tikimybės. Tikimybės ir atsitiktiniai dydžiaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Geometrija. Plokštumos ir erdvės vektoriaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-17

0 komentarai (-ų):

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Alkoholio vartojimas, rūkymas ir raminamieji vaistai: kaip atsikratyti šių žalingų įpročių?Penkiolikos metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas per metus suvartoja vidutiniškai 11,4 litro absoliutaus alkoholio, o beveik kas ketvirtas kasdien rūko. Net penktadalis Lietuvos mokinių bent kartą gyvenime vartojo raminamuosius ar migdomuosius gydytojui nepaskyrus. Aiškinamės, kaip galima šiuos skaičius sumažinti. 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 
2022-01-18

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbinis kraštovaizdis ideologinių kalbos implikacijų lauke: gatvių pavadinimaiYra toks kalbotyros objektas – socioonomastika, kai tyrinėjami tikrinių pavadinimų (vardų) pasirinkimo motyvai ir tikslai. Pavadinimo (vardo) pa(si)rinkimas arba pakeitimas visada susijęs su tam tikromis vertybinėmis nuostatomis, o pastarosios – su vyraujančia ideologija.

Juk aišku, kodėl Tilžė po Antrojo pasaulinio karo tapo Sovetsku, o vokiškai pavadinti parkai, gatvės, aikštės pervadintos sovietinę ideologiją įtvirtinančiais vardais. Panašūs procesai vyko ir okupuotoje Lietuvoje – atsirado ir Kapsukas, ir Sniečkus, o su Lenino prospekto pavadinimu ilgai nesusitaikė brodo vaikai.

Kodėl valdžioms ar valstybėms toks svarbus makrokalbinis ir mikrokalbinis kraštovaizdis? Kodėl dėl jo net demokratinėse valstybėse kartais užverda kova? Turbūt niekas kitas taip akivaizdžiai neparodo kalbos galios implikuoti pilietines ir politines bendruomenės ir (arba) valdžios vertybes, kaip ta kalbos forma, kuri mus supa erdvėje, nes knygos galima ir neskaityti, o pavadinimą matai nori nenori, jei reikia, pagal jį turi orientuotis.

Ką rodo mikrokalbinis kraštovaizdis Lietuvoje dabar? Kokias vertybes jis išryškina? Kokia galėtų būti kalbinio kraštovaizdžio kūrimo strategija ateityje? Ar tai svarbu globalizacijos metu? Apie tai Kalbos klube Jolanta Zabarskaitė kalbasi su visuomenininku, televizijos laidų kūrėju ir vedėju Mindaugu Sėjūnu.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2021-01-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Geometrija. Erdvės geometrijos uždaviniaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Geometrija. Apskritimai ir daugiakampiaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Geometrija. Trikampiai ir keturkampiaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“. Geometrija. Trikampio turtaiMokiniams skirtas vaizdo konsultacijų ciklas „Matematika: žinios ir pavyzdžiai“, apžvelgiantis visą baigiamojo koncentro mokyklinės matematikos kursą. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-14

0 komentarai (-ų):

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Nuotolinis gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Keisčiausi pasaulio paukščiaiLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pradeda naują nuotolinį gamtos pamokų ciklą „Pažinimo voratinklis“. Pamokose keliausite į mokslinę ekspediciją po Pietų Amerikos atogrąžų miškus, išgirsite apie bandymus atrasti nežemišką gyvybę, suprasite, kodėl paukščiai yra geriausi klimato kaitos indikatoriai, ir sužinosite daug kitų įdomių dalykų. 

Nuotolinė pamoka 1–4 klasių mokiniams „Keisčiausi pasaulio paukščiai“. Lektorė – Violeta Gulbicka. Visi žinome, kokios išvaizdos yra paukščiai, matome, kaip jie juda, maitinasi. Bet kai kurie pasaulio paukščiai atrodo taip, lyg būtų atskridę iš kitos planetos. Pamokoje sužinosite, ar visi paukščiai geba skraidyti, sukti lizdus, prie kokio paukščio geriau nesiartinti, koks paukštis mažiausiais pasaulyje ir kuo jis minta. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2022-01-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Atmintis gyva, nes liudijaNacionalinė švietimo agentūra prisijungia prie iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-13

0 komentarai (-ų):

Atviras Seimas. Atminimo laužų uždegimo ceremonijaAtminimo laužų uždegimo ceremonijos vaizdo įrašas iš Nepriklausomybės aikštės. 

Atviras Seimas. 
2022-01-12

0 komentarai (-ų):

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Ką žinome apie naujas psichoaktyvias medžiagas?Ką žinome apie naujas psichoaktyvias medžiagas? Tai yra visiškai naujos medžiagos, kurios beveik visada būna sintetinės kilmės. Tiek tradiciniai narkotikai, tiek naujos medžiagos veikia žmogaus centrinę nervų sistemą, jos sukelia priklausomybę ir pakeičia žmogaus psichiką. Pristatoma, koks yra šių medžiagų poveikis ir ką būtina žinoti kiekvienam iš mūsų. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 
2022-01-12

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pranešimas „Grįžtamasis ryšys hibridinio mokymosi metu“Pranešėjos – Nadia Venskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos pavaduotoja ir Ingrida Mereckaitė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Hibridinė fizikos pamoka „Temperatūros matavimas“Vilniaus lietuvių namų fizikos mokytojo metodininko Gedimino Bikero fizikos pamokos „Temperatūros matavimas“ (II SG klasei) vaizdo medžiaga. Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinė švietimo agentūra. 3 žingsniai link hibridinės pamokos. 3 žingsnis. Kaip užtikrinti grįžtamąjį ryšį?Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Leidinio „Hibridinio mokymo(si) vadovas“ pristatymasNuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“.

Pristato dr. V. Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius, leidinio rengėjas.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Hibridinė matematikos pamoka „Trupmenų su skirtingais vardikliais sudėtis ir atimtis“Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 
Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos vyr. mokytoja Erika Šimaitienė veda matematikos pamoką „Trupmenų su skirtingais vardikliais sudėtis ir atimtis“ 6 klasės mokiniams.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Loretos Statauskienės pranešimas „Pamokos sėkmės rodikliai“Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“.  Pranešimą skaito dr. Loreta Statauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros  Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. 3 žingsniai link hibridinės pamokos. 2 žingsnis. Hibridinės pamokos struktūra. Į ką svarbu atkreipti dėmesį?Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Whole-school guidance approach to career education (Kaip visoje mokykloje įgyvendinamas ugdymas karjerai)Šiame internetiniame seminare dalyviai supažindinami su mokyklų vaidmeniu suteikiant moksleiviams galimybę gauti tinkamą profesinį orientavimą, kuris padėtų jiems pasirinkti išsilavinimą ir karjerą. Mokytojai turi daugybę išteklių, kuriuos gali naudoti klasėje, kad padėtų mokiniams priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su jų karjera, kartu pripažindami jų stipriąsias ir silpnąsias puses. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kaip visa mokykla įgyvendina ugdymą karjerai, pateikiamas ir pavyzdžiais iliustruojamas efektyvus modelis. Taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip integruoti ugdymą karjerai į kasdienį mokymą. 

In this webinar the participants are introduced to the role schools play in providing students with access to appropriate guidance to assist them in their educational and career choices. Teachers are equipped with an array of resources that they can use in their classroom to support their students in making informed decisions when it comes to their career while acknowledging their strengths, weaknesses and relevant work-related skills. Special emphasis is placed on the whole-school guidance approach, and a useful framework is presented and illustrated. Finally, the webinar offers practical examples of how to integrate career education into day-to-day teaching. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. 3 žingsniai link hibridinės pamokos.1 žingsnis: hibridinės pamokos techninės galimybėsNuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Hibridinė pradinio ugdymo matematikos pamoka „Daiktai ir jų dalys“Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irenos Kazymirkienės matematikos pamokos „Daiktai ir jų dalys“ (3 klasei) vaizdo medžiaga. 

Nuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. IT specialisto patarimai: kaip pasiruošti hibridinei pamokaiNuotolinis renginys „3 žingsniai link hibridinės pamokos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-06

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. European Toolkit for Schools: Whole school approach to mental health and well being in schools (Europos priemonių rinkinys mokykloms: visos mokyklos požiūris į psichinę sveikatą ir gerovę mokyklose)Visuotinai sutariama, kad vien akademinių žinių nepakanka, kad jaunimas taptų aktyviais piliečiais ir, susidūrę su socialine bei ekonomine gyvenimo realybe, išvengtų nelygybės, skurdo, diskriminacijos, marginalizavimo ir atskirties. Dvidešimt pirmojo amžiaus švietimas turi neapsiriboti siaurais sektoriniais tikslais, tokiais kaip akademiniai pasiekimai, ir aktyviai prisidėti prie vaikų ir jaunimo sveikatos ir gerovės, jaunuolių psichikos sveikatos poreikiai tampa vis akivaizdesni ir keliantys daugiau iššūkių. 

Internetiniame seminare pristatoma sistema, kaip mokyklose puoselėti gerovę ir psichinę sveikatą pasitelkiant sisteminį, visos mokyklos požiūrį, pateikiant pavyzdžius, kaip tai gali būti įgyvendinama mokymo programoje, klasės kontekste ir visoje mokykloje. Visą mokyklą apimantis požiūris sutelkia įvairius visos mokyklos bendruomenės išteklius, įskaitant aktyvų mokinių, personalo, tėvų ir specialistų įsitraukimą, siekiant bendradarbiavimo puoselėjant visų bendruomenės narių psichinę sveikatą ir gerovę. 


There is a general consensus that academic knowledge on its own is not enough for young people to achieve active citizenship and face the socio-economic realities in their lives so as to avoid inequity, poverty, discrimination, marginalisation and exclusion. Twenty-first-century education needs to go beyond narrow sectoral goals such as academic achievement and contribute actively towards the health and wellbeing of children and young people, whose mental health needs are becoming more evident and demanding. 

In the webinar, a framework on how well-being and mental health in schools may be promoted through a systemic, whole-school approach will be presented, with illustrations of how this may be implemented in the curriculum, the classroom context and the whole-school ecology. A whole-school approach mobilises the various resources of the whole school community, including the active engagement and voices of students, staff, parents and professionals, towards a collaborative effort to promote the mental health and well-being of all members of the community. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-01-06

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Dr. Julijos Tuleikytės Metų paskaita „Išsilavinusio žmogaus lagaminas: ugnis, vanduo, žeminimas, orumas?“Dr. Julijos Tuleikytės Metų paskaita arba Lectio prima (pirmoji paskaita) „Išsilavinusio žmogaus lagaminas: ugnis, vanduo, žeminimas, orumas?“ . 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-01-04

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Miša Jakobas: „Gera mokykla – tai šviesūs geri namai“Pasak Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos įkūrėjo ir ilgamečio vadovo, turinčio beveik 50 metų pedagoginę patirtį Mišos Jakobo į gerą mokyklą mokiniai kasryt turėtų eiti noriai. Nors nuo jau nueitas labai ilgas kelias nuo Tarybinės mokyklos, vis gi šiuolaikinė mokykla turi dar daug galimybių tobulėti. “Mes visiškai nežvelgiame į ateitį, o ateitis yra čia pat. Jau rytoj yra ta ateitis. Mes dažnai mokome vaikus visai ne tokių dalykų, kokių reikėtų. Mes labai sunkiai persiorientuojam, labai sunkiai einame link inovacijų, užtai kad yra labai mažai dirbama su mokytojais. Aš tikiu, kad kai išmoksime bendrauti, kai pradėsime komunikuoti, kai tėvai pradės tikėti mokykla, kai mokytojas taps šviesuoliu, tai ir mokykla taps šviesi.” Mokytojų pagrindinis tikslas, be abejo, yra suteikti vaikams kuo geresnį išsilavinimą ir taip padėti jiems susikurti savo ateitį. Tačiau vakai susemia visą tai, ką mato. Tad tam, kad mes mokytojai savo klasėse užaugintume gerus žmones, tarpusavio pagarba, geros manieros, aktyvus dalyvavimas visuomenės ir bendruomenės gyvenime, domėjimasis kultūra ir menu turėtų būti rodomi vaikams savo pavyzdžiu. “Mūsų, vyresniųjų, pareiga yra sukurti gerą aplinką, kurioje gerbiamas žmogus. Norėčiau, kad ateities mokykla taptų šiltais namais, kur mūsų vaikai turėtų galimybę save realizuoti”. Kalbino Ginta Gaivenytė. Aštuntoji diena. 2021-01-04

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Projektų komunikacija: racionalistai versus poetai„Erasmus+“ projektų vykdytojams skirti mokymai apie projektų komunikaciją. Mokymus vedė „Videokultūra“ ir VšĮ „Creativitas“. 

Švietimo mainų paramos fondas. 
2021-01-03

0 komentarai (-ų):