LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XII edukacijos forumas „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) š. m. sausio 27 d. organizavo XII edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“. 

Kviečiame stebėti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių šeimų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-01-28

0 komentarai (-ų):