Aštuntoji diena. Miša Jakobas: „Gera mokykla – tai šviesūs geri namai“Pasak Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos įkūrėjo ir ilgamečio vadovo, turinčio beveik 50 metų pedagoginę patirtį Mišos Jakobo į gerą mokyklą mokiniai kasryt turėtų eiti noriai. Nors nuo jau nueitas labai ilgas kelias nuo Tarybinės mokyklos, vis gi šiuolaikinė mokykla turi dar daug galimybių tobulėti. “Mes visiškai nežvelgiame į ateitį, o ateitis yra čia pat. Jau rytoj yra ta ateitis. Mes dažnai mokome vaikus visai ne tokių dalykų, kokių reikėtų. Mes labai sunkiai persiorientuojam, labai sunkiai einame link inovacijų, užtai kad yra labai mažai dirbama su mokytojais. Aš tikiu, kad kai išmoksime bendrauti, kai pradėsime komunikuoti, kai tėvai pradės tikėti mokykla, kai mokytojas taps šviesuoliu, tai ir mokykla taps šviesi.” Mokytojų pagrindinis tikslas, be abejo, yra suteikti vaikams kuo geresnį išsilavinimą ir taip padėti jiems susikurti savo ateitį. Tačiau vakai susemia visą tai, ką mato. Tad tam, kad mes mokytojai savo klasėse užaugintume gerus žmones, tarpusavio pagarba, geros manieros, aktyvus dalyvavimas visuomenės ir bendruomenės gyvenime, domėjimasis kultūra ir menu turėtų būti rodomi vaikams savo pavyzdžiu. “Mūsų, vyresniųjų, pareiga yra sukurti gerą aplinką, kurioje gerbiamas žmogus. Norėčiau, kad ateities mokykla taptų šiltais namais, kur mūsų vaikai turėtų galimybę save realizuoti”. Kalbino Ginta Gaivenytė. Aštuntoji diena. 2021-01-04

0 komentarai (-ų):