Biznio mašinų kompanija. Hibridinis ir nuotolinis ugdymas. Darbas su „Swivl“ per „Teams“ arba „Zoom“ platformasLektorius supažindina, kaip su „Swivl“ robotuku prisijungti per populiariausias platformas: „Zoom“ arba „Teams“. „Swivl“ robotukas – puikus pasirinkimas nuotoliniam ar hibridiniam mokymui vykdyti. Jį paprasta valdyti, nesudėtinga persinešti ten, kur mokytojas nori vesti pamoką. 

Biznio mašinų kompanija. 
2021-10-29

0 komentarai (-ų):

Biznio mašinų kompanija. Hibridinis ir nuotolinis ugdymas. Pamokas įrašantis ir transliuojantis robotukas „Swivl“: pasiruošimas darbui„Swivl“ robotukas - puikus pasirinkimas nuotoliniam ar hibridiniam mokymui vykdyti. Jį paprasta valdyti, nesudėtinga persinešti ten, kur mokytojas nori vesti pamoką. Biznio mašinų kompanijos lektorius supažindina, iš ko susideda „Swivl“ rinkinys, kuris 2021 metų lapkričio mėnesį pasieks mokyklas visoje Lietuvoje, pristato, kaip pradėti darbą su „Swivl“. 

Biznio mašinų kompanija. 
2021-10-29

0 komentarai (-ų):

IX edukacijos forumas „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?“Nuotolinis IX edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, šio forumo tema „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?“. Forumą organizuoja LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 

Forume kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovai, tyrėjai, doktorantai, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovai, visi, kuriems aktualūs meninio ir kultūrinio ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybė. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-10-29

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Kalbos klubas. Kodėl poetus palieka kalba?Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kalbos klubas tęsia pokalbius apie skaitmeninėje epochoje vykstančius giluminius kalbos pokyčius. Taip jau nutiko, kad linijinę, analoginę kalbos raišką, kai žodžiai (literatūroje, publicistikoje, per žinias ir t. t.) eina vieni paskui kitus ir jų junglumas kuria aukščiausią komunikacijos pakopą – prasmę, pakeitė skaitmeninis, trijų dimensijų kalbos raiškos būdas. Analoginėje epochoje prasmė nebuvo pagaminta iš anksto, dabar, kai jos raiška tapo skaitmeninė, virtualybėje nuolat atsiranda paruoštų kalbos pluoštų, kuriuos galime naudoti „copy-paste“ būdu. Jie jau turi per semantiką sugeneruotą prasmę. Gal todėl poetai pradeda jausti, kad juos „palieka kalba“? O kas lieka vietoj senosios analoginės kalbos? 
Poetas, eseistas, vertėjas, „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius Gytis Norvilas savo kūryboje (ne)subtiliai užčiuopia naujus kalbos pokyčius. Jis jaučia, kad kalba gali veikti per prasmės gemalus, eliminuoti reikšmę, ikonėti. Jo poezijoje veikia prasmės nuorodos, pagal kurias susikonstruoti prasminį planą leidžiama skaitytojui. Nauja tai, kad tų prasminių planų gali būti vienu metu daug. Visada yra nuostabu, kai menininkai anksčiau už kitus užčiuopia pokyčius, o talentingi menininkai, koks yra G. Norvilas, per kūrybą tai įtikinamai atskleidžia. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-10-28

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Pauliaus V. Subačiaus pranešimas „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“Kuo lietuvių literatūros klasikai įdomūs užsienio literatūrologams? Ar tikrai skaitome tinkamus Maironio tekstus mokykloje, pristatydami jį kaip tautinio atgimimo poetą? Kas kuria kanoną – kritikai, skaitytojai ar patys rašytojai? Arba – kaip kalbėti apie tėvynės meilę jos neminint. Labai įdomus ir mokykloje kiek neįprastas tekstologinis žvilgsnis į Maironio kūrybą (o daugiausiai – eilėraštį „Lietuva brangi“) Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus V. Subačiaus pranešime „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“. 
Pranešimas skaitytas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos 2021 m. spalio 19 d. organizuotoje konferencijoje „Akademiškumo ir kūrybiškumo dermė literatūros ir kalbos pamokose“. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-10-28

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Animacinis serialas apie programą „eTwinning“. Mokytoja Dalia vykdo projektą ir aktyviai dalyvauja „eTwinning“ programoje (4 serija)


Mokytoja Dalia sėkmingai įgyvendina pirmąjį projektą ir imasi kitų, taip pat aktyviai dalyvauja seminaruose. Ji pasidalija savo sėkmės istorija ir kviečia prisijungti prie jos ir tūkstančių mokytojų iš visos Europos – tapti „eTwinning“ bendruomenės dalimi.

Švietimo mainų paramos fondo animacinis serialas apie „eTwinning“ programą. Ši keturių serijų vaizdo medžiaga skirta mokytojams, kurie norėtų išbandyti „eTwinning“ programą ir bendradarbiavimą kuriant projektus su kitų šalių mokytojais. Pristatoma anglų kalbos mokytojos Dalios istorija: kaip ji atrado programą „eTwinning“, pradėjo kurti projektus, į veiklas įtraukė mokinius ir mokyklos bendruomenę. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra nemokamas, dalyvauti kviečiami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų pedagogai.

Švietimo mainų paramos fondas.
2021-10-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimasNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji diskusija „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“.  Diskusijoje aptartas bendradarbiavimas tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo centrų, kryptingas ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose.
 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-27

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Animacinis serialas apie programą „eTwinning“. Mokytoja Dalia prisijungia prie projekto ir konsultuojasi su ambasadore (3 serija)


Kaip atrasti idėją projektui? Nuo ko pradėti jį kurti? Mokytoja Dalia kreipiasi pagalbos į programos „eTwinning“ ambasadorę.

Švietimo mainų paramos fondo animacinis serialas apie „eTwinning“ programą. Ši keturių serijų vaizdo medžiaga skirta mokytojams, kurie norėtų išbandyti „eTwinning“ programą ir bendradarbiavimą kuriant projektus su kitų šalių mokytojais. Pristatoma anglų kalbos mokytojos Dalios istorija: kaip ji atrado programą „eTwinning“, pradėjo kurti projektus, į veiklas įtraukė mokinius ir mokyklos bendruomenę. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra nemokamas, dalyvauti kviečiami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų pedagogai.

Švietimo mainų paramos fondas.
2021-10-26

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Animacinis serialas apie programą „eTwinning“. Mokytoja Dalia registruojasi platformoje ir atranda galimybes (2 serija)


Mokytoja Dalia aiškinasi, kaip užsiregistruoti „eTwinning“ platformoje ir jai pavyksta atliekant tris paprastus žingsnius.

Švietimo mainų paramos fondo animacinis serialas apie „eTwinning“ programą. Ši keturių serijų vaizdo medžiaga skirta mokytojams, kurie norėtų išbandyti „eTwinning“ programą ir bendradarbiavimą kuriant projektus su kitų šalių mokytojais. Pristatoma anglų kalbos mokytojos Dalios istorija: kaip ji atrado programą „eTwinning“, pradėjo kurti projektus, į veiklas įtraukė mokinius ir mokyklos bendruomenę. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra nemokamas, dalyvauti kviečiami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų pedagogai.

Švietimo mainų paramos fondas.
2021-10-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veikląNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus suorganizuota vaizdo konferencija „Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą“ bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių nariams. Šiuo renginiu tęsiamas viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ praktinės patirties skleidimas ir bendradarbiavimas teikiant švietimo pagalbą.  Konferencijoje aptarti mokyklos įsivertinimo rezultatų ataskaitos analizavimo ir svarstymo mokyklos bendruomenėje klausimai, pasidalyta praktine patirtimi apie mokyklos bendruomenės įsitraukimą renkant, analizuojant, svarstant įsivertinimo duomenis ir juos panaudojant veiklai tobulinti.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarbaRenginys „Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarba“ vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. Renginio tikslas – susipažinti su pilietiškumo kompetencija ir aptarti medijų bei informacinio raštingumo ugdymo svarbą. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-25

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Animacinis serialas apie programą „eTwinning“. Mokytoja Dalia sužino apie programą „eTwinning“ (1 serija)Susipažinkite, čia Dalia, anglų kalbos mokytoja iš Rokiškio rajono. Dalia mokytoja dirba jau 16 metų ir, tikriausiai, taip pat kaip ir jūs, domisi tarptautinėmis švietimo galimybėmis sau, mokyklai ir mokiniams. Dalia nori papasakoti apie tai, kaip ji atrado programą „eTwinning“ ir jos teikiamas galimybes.

Švietimo mainų paramos fondo animacinis serialas apie „eTwinning“ programą. Ši keturių serijų vaizdo medžiaga skirta mokytojams, kurie norėtų išbandyti „eTwinning“ programą ir bendradarbiavimą kuriant projektus su kitų šalių mokytojais. Pristatoma anglų kalbos mokytojos Dalios istorija: kaip ji atrado programą „eTwinning“, pradėjo kurti projektus, į veiklas įtraukė mokinius ir mokyklos bendruomenę. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra nemokamas, dalyvauti kviečiami ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų pedagogai.

Švietimo mainų paramos fondas.
2021-10-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pokalbiai su vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujintojais. #SUSIPAŽINKIME. Sergejus NeifachasŠiandien rubrikoje #SUSIPAŽINKIME, skirtoje pasikalbėti su vidurinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujintojais – dar vienas pašnekovas. Kviečiame pasiklausyti darželio direktoriaus, mokytojo, dėstytojo ir, kaip jis pats juokauja, „visų galų meistro“ – dr. Sergejaus Neifacho! Sergejus pasakoja, su kokia sąlyga iškeistų Vilnių, kaip stengiasi atsiplėšti nuo rašomojo stalo, pristato atnaujinamą Ortodoksų (stačiatikių) tikybos programą 11–12 klasėms. Daugiau apie Ugdymo turinio atnaujinimą: https://www.mokykla2030.lt/ Nacionalinė švietimo agentūra. 2021-10-25.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoju Mindaugu KvietkauskuPoetas, literatūrologas, vertėjas Mindaugas Kvietkauskas literatūros pamoką skiria prakalbinti miesto ir kūrėjo atminčiai. Šiedvi susipina tam, kad padėtų atpažinti pašaukimą, įvertinti žodžio tarpininkavimo galią ir atvertų buvimo stebuklą.Skaitydamas savo sukurtus eilėraščius ir ištrauką iš esė rinkinio „Miesto fuga“, autorius keliauja amžiais, skirtingais gyvenimo etapais ir netgi randa atsakymą, kodėl ant Šv. Jonų bažnyčios atbrailos esantys angelai turi neįprastus sparnus. 
Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. 
Projekto redaktorė – poetė Indrė Valantinaitė. 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-10-22

0 komentarai (-ų):

Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Kokių mokytojų mums šiandien reikia?Pastarieji mokslo metai lengvi nebuvo ne tik mokiniams, bet ir mokytojams – jiems teko didžiausias krūvis pereinant prie nuotolinio ugdymo, vėliau ieškant būdų, kaip suderinti mokymąsi iš namų ir klasėje. Dar iki pandemijos švietimo bendruomenę kankinusios problemos taip pat niekur nedingo, dalis jų – aštrėjo. Apie visa tai ir mokytojo profesijos perspektyvas laidoje svarsto programos „Renkuosi mokyti“ vadovė Agnė Motiejūnė. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 
2021-10-22

0 komentarai (-ų):

New EdTech Classroom. How Technology should Transform Education (Kaip informacinės technologijos turėtų transformuoti švietimą)Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato, kaip informacinės technologijos turėtų transformuoti švietimą. 

New EdTech Classroom. 
2021-10-22.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: doc. dr. Dalios Čiočytės pamoka „Kaip literatūros teologija nušviečia žmogiškąjį savęs suvokimą“Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams „Lituanistikos atradimai“. Šis pamokų ciklas skirtas supažindinti su naujausiomis lituanistinių tyrimų tendencijomis, atverti platesnius lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros akiračius. Nuotolines pamokas mokiniams veda VU Filologijos fakulteto lietuvių filologijos studijų programos dėstytojai. 

Kai literatūra klausia apie Dievą, iš tiesų tai yra klausimas apie žmogų, žmogaus prasmę. Kartu su docente Dalia Čiočyte kviečiame aukštesniųjų klasių mokinius ir mokytojus pasvarstyti keletą literatūrinių atsakymų į šį klausimą: kas yra žmogus?  

Vilniaus universitetas. 
2021-06-07

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Nuotolinė konferencija mokyklų vadovams ir pavaduotojams „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui“Nuotolinė konferencija mokyklų vadovams ir pavaduotojams „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui“. Pristatomas įtraukties veiksmų planas 2021–2024 m., aptariami svarbiausi darbai iki 2022 ir kt. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešosios konsultacijos „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, savivaldybių švietimo padalinių vadovams ir švietimo centrų atstovams. 

Viešojoje konsultacijoje aptariami probleminiai klausimai: ar mokame „skaityti“ mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis; ką šie duomenys „kalba“ savivaldybės švietimo padalinių atstovams, mokyklų vadovų pavaduotojams, mokiniams ir mokytojams; kaip duomenis panaudoti savivaldybės mokyklose, sprendžiant ugdymo turinio klausimus.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo BP rengėjų grupės susitikimasVaizdo konferencija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos“.
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo BP atnaujinimo aktualijos. Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas; informatikos integravimo galimybės; pradinio ir priešmokyklinio ugdymo dermėVaizdo konferencija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos“. 

- Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas: didaktikos aktualijos. Prof. dr. Ona Monkevičienė, VDU Švietimo akademija, Mokytojų rengimo institutas. 

- Informatikos integravimo galimybės priešmokykliniame ugdyme. Prof. dr. Valentina Dagienė, VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. 

- Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo dermė. Nadia Venskuvienė, NŠA Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos pavaduotoja. 

Renginį moderuoja projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius dr. Sergejus Neifachas.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo BP atnaujinimo aktualijos. Kompetencijų ugdymas, gamtamokslinis ugdymasVaizdo konferencija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos“.

- Kompetencijų ugdymas priešmokyklinio ugdymo pakopoje. Prof. dr. Aušra Kazlauskienė, VU Švietimo akademija, Mokytojų rengimo institutas; Saulė Vingelienė, NŠA Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja. 
- Ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinis ugdymas: praktinis aspektas. Doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, VU Ugdymo mokslų institutas. 

Renginį moderuoja projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius dr. Sergejus Neifachas. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-19

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Tęsk“ tarptautinės konferencijos darbo grupių rezultatų pristatymas2021 m. spalio 7 d. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, organizavo baigiamąją projekto konferenciją. Konferencijos tikslas – aptarti pradedančiųjų pedagogų stažuotės, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės sistemas bei dalintis projekte įgyta gerąja patirtimi. Nacionalinė švietimo agentūra. 2021-10-19

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. New online reading skills: how schools can tackle information disorder (Nauji skaitymo internete įgūdžiai: kaip mokytojams susidoroti su informacijos gausa)Šiame seminare pristatomi naujausi šios srities tyrimai ir pateikiami praktiniai naujų skaitymo įgūdžių mokymo programų projektų pavyzdžiai. Taip pat aptariamos idėjos, kaip mokytojai, dirbdami klasėje, gali susidoroti su informacijos gausa.

This webinar presents you the latest research in the field and gives you practical examples of new reading skills curriculum projects. The second part of the webinar provides you with workshop ideas on how teachers can deal with information disorder in the classroom context.

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“.
2021-10-19

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Kalno viršūnė (12)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Dvyliktoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje prisiminsite išmoktas praktikas, apžvelgsite rezultatus, sužinosite, ką galima pamatyti žvelgiant nuo pasiekto kalno viršūnės.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-18

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Lilijos Bručkienės pranešimas „45 minutės bėgimo – kaip atrasti laiko Parnasui?“Lilijos Bručkienės, Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės, pranešimas „45 minutės bėgimo – kaip atrasti laiko Parnasui?“. Jame pristatoma, kaip aktyvinti neformalias veiklas, derinti jas su akademinėmis veiklomis ir padėti mokiniams pasiruošti kūrybiniams konkursams. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-10-18

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Lietuvių poezijos modernizavimas sovietmečiuLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-10-15

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidė. Kalba kalba almanachas #2. Apie Vaižgantą su Aiste KučinskieneVilniaus universiteto Filologijos fakultetas pristato naują laidų ciklą – „Kalba kalba: almanachas!“ 

Pirmoji rudeniška laida skirta ne kam kitam, o pačiam mylimiausiam Lietuvos bočeliui Juozui Tumui Vaižgantui. Kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Aiste Kučinskiene kalbėtasi apie Tumo biografiją, jo tekstų svarbą, „popieriškumą“, vaidmenį tarp kitų kunigų-intelektualų ir statusą mokyklinėje programoje. 

„Kalba kalba“ – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidė, kurioje diskutuojama aktualiomis kalbos, literatūros ir kultūros temomis. 

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
2021-10-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Poilsio valandėlei (11)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Vienuoliktoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje išmoksite atsipalaiduoti piešdami, pabūsite su savo mintimis, išmoksite pabūti „čia ir dabar“ akimirkoje.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Modernizmas lietuvių prozoje ir poezijojeLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-10-15

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginysLR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, EK ir Britų taryba nuotoliniu būdu organizavo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginį. Renginyje buvo apžvelgti reformų įgyvendinimo Lietuvos švietimo sistemoje uždaviniai ir siekiai, dabartinė situacija šalies mokyklose, atnaujinamo ugdymo turinio eiga ir perspektyvos, pristatyti per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus pasiekti rezultatai, aptartas parengtas mokomosios medžiagos paketas (Toolkit), supažindinta, kaip jis bus naudojamas vykdant projekto antrųjų metų planuojamas veiklas. Renginyje dalyvavo svečiai, kurie pristatė Velse įgyvendintos ugdymo turinio reformos patirtį. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-10-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Tęsk“ baigiamoji konferencija. Naujos šiuolaikinio pedagogo kompetencijos, pradedančiųjų pedagogų stažuotės ir mentorystės patirtis2021 m. spalio 7 d. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, organizavo baigiamąją projekto konferenciją. 
Konferencijos tikslas – aptarti pradedančiųjų pedagogų stažuotės, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės sistemas bei dalintis projekte įgyta gerąja patirtimi. Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai bei praktikai (projekte „Tęsk“ pedagoginę stažuotę išbandę pedagogai, ugdymo įstaigų vadovai, savivaldos atstovai) kviečiami pristatyti sėkmės istorijas, aptarti iššūkius, išryškinti švietimo bendruomenės lūkesčius pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelio įgyvendinimui. 
Konferencijos pranešėjai: Dr. Hugo Verkest (Belgija) – švietimo ekspertas, tarptautinių švietimo projektų koordinatorius, 2014 m. CICEA apdovanotas už išskirtinius pasiekimus. Dr. Phil Lambert (Australija) – tarptautiniu mastu pripažintas ugdymo ekspertas, apdovanotas Australijos tarnybos medaliu už puikų indėlį į švietimą, Australijos švietimo koledžo sero Haroldo Wyndhamo medaliu, Naujojo Pietų Velso mokytojų gildijos Phylliso Evanso medaliu. Jane English (Jungtinė Karalystė) – Jungtinės Karalystės mokyklų lyderystės konsultantė, 2016 m. už darbą švietimo srityje įvertinta Pearson apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus. 
Konferencijos moderatorius – žurnalistas Aurimas Perednis. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Tęsk“ baigiamoji konferencija. Iššūkiai ir naujos strategijos pedagogų kompetencijų tobulinime2021 m. spalio 7 d. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, organizavo baigiamąją projekto konferenciją. 
Konferencijos tikslas – aptarti pradedančiųjų pedagogų stažuotės, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės sistemas bei dalintis projekte įgyta gerąja patirtimi. Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai bei praktikai (projekte „Tęsk“ pedagoginę stažuotę išbandę pedagogai, ugdymo įstaigų vadovai, savivaldos atstovai) kviečiami pristatyti sėkmės istorijas, aptarti iššūkius, išryškinti švietimo bendruomenės lūkesčius pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelio įgyvendinimui. 
Konferencijos pranešėjai: Dr. Hugo Verkest (Belgija) – švietimo ekspertas, tarptautinių švietimo projektų koordinatorius, 2014 m. CICEA apdovanotas už išskirtinius pasiekimus. Dr. Phil Lambert (Australija) – tarptautiniu mastu pripažintas ugdymo ekspertas, apdovanotas Australijos tarnybos medaliu už puikų indėlį į švietimą, Australijos švietimo koledžo sero Haroldo Wyndhamo medaliu, Naujojo Pietų Velso mokytojų gildijos Phylliso Evanso medaliu. Jane English (Jungtinė Karalystė) – Jungtinės Karalystės mokyklų lyderystės konsultantė, 2016 m. už darbą švietimo srityje įvertinta Pearson apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus. 
Konferencijos moderatorius – žurnalistas Aurimas Perednis. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Tęsk“ baigiamoji konferencija. Nacionalinis požiūris į pedagogų rengimo būklę ir iššūkius2021 m. spalio 7 d. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, organizavo baigiamąją projekto konferenciją. 
Konferencijos tikslas – aptarti pradedančiųjų pedagogų stažuotės, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės sistemas bei dalintis projekte įgyta gerąja patirtimi. Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai bei praktikai (projekte „Tęsk“ pedagoginę stažuotę išbandę pedagogai, ugdymo įstaigų vadovai, savivaldos atstovai) kviečiami pristatyti sėkmės istorijas, aptarti iššūkius, išryškinti švietimo bendruomenės lūkesčius pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelio įgyvendinimui. 
Konferencijos pranešėjai: Dr. Hugo Verkest (Belgija) – švietimo ekspertas, tarptautinių švietimo projektų koordinatorius, 2014 m. CICEA apdovanotas už išskirtinius pasiekimus. Dr. Phil Lambert (Australija) – tarptautiniu mastu pripažintas ugdymo ekspertas, apdovanotas Australijos tarnybos medaliu už puikų indėlį į švietimą, Australijos švietimo koledžo sero Haroldo Wyndhamo medaliu, Naujojo Pietų Velso mokytojų gildijos Phylliso Evanso medaliu. Jane English (Jungtinė Karalystė) – Jungtinės Karalystės mokyklų lyderystės konsultantė, 2016 m. už darbą švietimo srityje įvertinta Pearson apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus. 
Konferencijos moderatorius – žurnalistas Aurimas Perednis. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Panaudotos kalbos perdirbimasNaujas „Kalbos klubo“ sezonas prasideda keliant klausimą, kokie pokyčiai veikia kalbą XXI amžiuje. Į pirmą pokalbį Jolanta Zabarskaitė pakvietė rašytoją ir tarpdisciplininio meno kūrėją Pauliną Eglę Pukytę. Pašnekovės aptarė, kodėl tarpdisciplininiame mene kalba dažnai tampa autonomišku objektu. Kokios priežastys, mąstymo, pasaulio iš(si)aiškinimo būdai prie to atvedė menininkus? Buvo paliesta viena iš XXI amžiaus kalbos transformacijų, kurią dar nedaug kas apčiuopė, bet kurios daugėja mene ir literatūroje. Pašnekovės tai pavadino panaudotos kalbos perdirbimu. Svarstyta, kaip skaityti postmodernią literatūrą, ar nereikia to mokyti mokykloje ir (arba) pagalvoti, kad tai, jog vaikai nebesuvokia klasikinės literatūros, yra ne jų, o funkciškai besikeičiančios kalbos kintančio suvokimo problema. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija-diskusija „Susitarimai dėl ilgalaikės mentorystės 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams“Vaizdo konferencijos-diskusijos „Susitarimai dėl ilgalaikės mentorystės 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams“ tikslas – aptarti trišalės ilgalaikės mentorystės organizavimo ir vykdymo aspektus.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis (2)Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“ – tai dviejų dalių seminarų (dirbtuvių) ciklas apie skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo iššūkius. 

Mokymuose analizuojami reprezentacijos ir galios santykiai, aptariama eurocentrizmo ir etnocentrizmo problemos, siekiant dekonstruoti ir dekolonizuoti kultūrų reprezentacijas, bandoma suprasti ir atpažinti, kokią įtaką naujasis kolonializmas daro supratimui apie tolimą kultūrinį „kitą“, kuris didėjant migracijai vis dažniau tampa ir artimu „kitu“. Kalbama apie rasės, etniškumo, kultūros, socialinio statuso, lyties konceptualizavimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, šių socialinių pjūvių įvairovę skirtingose žmonių bendruomenėse ir aptariama, kaip galėtume tai pristatyti vadovėliuose neredukuojant pasaulio kultūrinės ir socialinės įvairovės. 

Mokymus vedė taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis (1)Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“ – tai dviejų dalių seminarų (dirbtuvių) ciklas apie skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo iššūkius. 

Mokymuose analizuojami reprezentacijos ir galios santykiai, aptariama eurocentrizmo ir etnocentrizmo problemos, siekiant dekonstruoti ir dekolonizuoti kultūrų reprezentacijas, bandoma suprasti ir atpažinti, kokią įtaką naujasis kolonializmas daro supratimui apie tolimą kultūrinį „kitą“, kuris didėjant migracijai vis dažniau tampa ir artimu „kitu“. Kalbama apie rasės, etniškumo, kultūros, socialinio statuso, lyties konceptualizavimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, šių socialinių pjūvių įvairovę skirtingose žmonių bendruomenėse ir aptariama, kaip galėtume tai pristatyti vadovėliuose neredukuojant pasaulio kultūrinės ir socialinės įvairovės. 

Mokymus vedė taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-13

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidė. Kalba kalba almanachas #1. Apie Dantės Dieviškąją komediją su Tomu RikliumiVilniaus universiteto Filologijos fakultetas pristato naują laidų ciklą – „Kalba kalba: almanachas!“. Čia kalbėsimės apie svarbiausius klasikinius kūrinius, bandydami pateikti jų istorines aplinkybes, biografinę apybraižą, išryškinti temas ir, labiausiai, į šipulius daužyti stereotipus. Pradedame nuo vienintelio ir nepakartojamo – keistuolio Dantės Aligjerio, savo darbu pranokusio amžininkus. Kas padėjo pamatus Komedijos sukūrimui? Kokia buvo XIII a. Florencija? Pagal kokius kriterijus Dantė skyrė bausmes nusidėjėliams? Kodėl jis nei eilutės nepaskyrė savo žmonai Gemmai ir vaikams, bet iškėlė Beatričę? Tiek ir kur kas daugiau – laidoje. 
„Kalba kalba“ – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidė, kurioje diskutuojama aktualiomis kalbos, literatūros ir kultūros temomis. 

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas. 
2021-10-12

0 komentarai (-ų):

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. Kaip mokyti mokymosi strategijų? (Mokytojams +)KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto doc. dr. Aldona Augustinienė padės praktiškai išbandyti moksliškai pagrįstą ir eksperimentais išbandytą mokymosi strategijų aiškinimo ir įtvirtinimo algoritmą. Siekdami išmokyti mokinius būti dėmesingus savo mokymosi gebėjimams, aktyviai siekti žinių, mokytojai patys aktyviau mąsto, kaip jie moko ir kaip ugdo kiekvieno mokinio mokymosi potencialą. Jie derina ir suderina įvairias taktikas, kad mokiniai ne tik išmoktų daugiau, geriau ir greičiau, bet ir mokytųsi protingiau. KTU Edukacinės kompetencijos centro organizuojamas KTU mokslininkų nemokamų paskaitų ciklas „Mokytojams Plius!“. Daugiau informacijos: https://shmmf.ktu.edu/ekc/ 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-10-12

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Totalitarizmo kritika literatūrojeLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Pažįstu save (10)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Dešimtoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje surinksite įvairias savo savybes, roles, įsitikinsite, jog visos savybės bei emocijos yra reikalingos, nupiešite piešinuką „Mano pilnatvė“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-12

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Katastrofų literatūros problemosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Dėkingumo resursas (9)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Devintoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje prisiminsite svarbiausius savo gyvenimo žmones, padėkosite šiems žmonėms už tai, kad yra jūsų gyvenime, nupiešite piešinuką, skirtą artimiesiems pagalbininkams.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-11

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Kaip atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 mokslo metais. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
 2021-10-11

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pokalbiai su vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujintojais. #SUSIPAŽINKIME. Rigonda SkorulskienėPristatome naują rubriką #SUSIPAŽINKIME, skirtą pasikalbėti su vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujintojais. 
Šįkart – pokalbis su fizikos mokytoja Rigonda Skorulskiene! Mokytoja svarsto, kurį Niutono dėsnį reikėtų „išmesti“, ką daryti ir ko nedaryti atsidūrus dykumoje bei apžvelgia naujienas, laukiančias 11–12 kl. mokinių. 

 Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-08

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Kodėl žmonės tampa religiniais turistais?„Vienyti žmones – ši religijos funkcija tikrai liks”, - įsitikinęs filosofas Algirdas Davidavičius. Su VDU lektoriumi ir Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos etikos mokytoju kalbamės apie religijų ateitį ir dabartį. Filosofas samprotauja apie brikoliažą – fenomeną, kai žmonės susidėlioja savo religiją iš įvairiausių skirtingų kultūrų elementų. Jėzus Kristus, karma, energetika, auros – tokie lydiniai tampa įprastu dvasinių plotmių peizažu. Kita vertus, daugėja ir fanatizmo – nepatenkinti tokiais iškraipymais tikintieji tradiciją išlaikyti mėgina toli gražu ne taikiais būdais. A.Davidavičius kalba kaip mokslininkas – atsiribodamas nuo bet kokio šių reiškinių vertinimo. Jis ieško giluminių priežasčių. Galbūt kitoks dvasingumas ir neįmanomas globaliame kaime, kai šalia stovi bažnyčia, sikhų šventykla, sinagoga ir aplink „Hare Krišna“ gieda oranžiniais indiškais rūbais apsirengę vaišnavai. Tačiau kaip tokiame chaose atrasti bendrus principus ir susikalbėti? Kalbino Ginta Gaivenytė. 

Aštuntoji diena. 
2021-10-08

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Knygų parodos „Švietimas Vilniaus krašte tarpukaryje“ pristatymas Paluknio bibliotekojeVilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka į Paluknio biblioteką (Trakų r.) atvežė leidinių parodą „Švietimas Vilniaus krašte tarpukaryje“. Parodos pristatyme dalyvavo Trakų r. Paluknio „Medeinos" gimnazijos mokytojai L. Maksimec ir D. Kuchanauskas su vyresniųjų klasių moksleiviais. Parodą pristatė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas ir vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius. 
Vaizdo įrašą parengė Mindaugas Masaitis. 
 A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 2021-10-08

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. M. Grigaičio paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?”. Konflikto raiškos būdai dramos kūriniuoseLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Asmenybių pagalba (8)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“.

Aštuntoje kelionės „Be streso egzamino link“ paskaitėlėje perskaitysite Senekos, V. Franklio, E. Eger minčių, susiesite perskaitytas mintis su šių dienų aktualijomis, suvoksite terapinę prasmingų minčių galią.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-10-08

0 komentarai (-ų):