Nacionalinė švietimo agentūra. Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veikląNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus suorganizuota vaizdo konferencija „Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą“ bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių nariams. Šiuo renginiu tęsiamas viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ praktinės patirties skleidimas ir bendradarbiavimas teikiant švietimo pagalbą.  Konferencijoje aptarti mokyklos įsivertinimo rezultatų ataskaitos analizavimo ir svarstymo mokyklos bendruomenėje klausimai, pasidalyta praktine patirtimi apie mokyklos bendruomenės įsitraukimą renkant, analizuojant, svarstant įsivertinimo duomenis ir juos panaudojant veiklai tobulinti.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-25

0 komentarai (-ų):