Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo BP atnaujinimo aktualijos. Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas; informatikos integravimo galimybės; pradinio ir priešmokyklinio ugdymo dermėVaizdo konferencija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos“. 

- Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas: didaktikos aktualijos. Prof. dr. Ona Monkevičienė, VDU Švietimo akademija, Mokytojų rengimo institutas. 

- Informatikos integravimo galimybės priešmokykliniame ugdyme. Prof. dr. Valentina Dagienė, VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. 

- Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo dermė. Nadia Venskuvienė, NŠA Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos pavaduotoja. 

Renginį moderuoja projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius dr. Sergejus Neifachas.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):