Nacionalinė švietimo agentūra. Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimasNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji diskusija „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“.  Diskusijoje aptartas bendradarbiavimas tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo centrų, kryptingas ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose.
 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-27

0 komentarai (-ų):