Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Natalja Fatkulina, LR švietimo ir mokslo viceministrė, darbo grupės „Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui aptarti, pateikti tobulinti ir tvirtinti“ pirmininkė; dr. Stasė Ustilaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė, darbo grupės „Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui aptarti, pateikti tobulinti ir tvirtinti “narė; Julija Sinicienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė,darbo grupės „Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui aptarti, pateikti tobulinti ir tvirtinti“ narė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Šachmatų integravimo į pradinio ugdymo turinį galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Šachmatų integravimo į pradinio ugdymo turinį galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Evelina Stankevičienė, Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ direktorė; Vida Karčiauskienė, Kauno mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja metodininkė; Egidija Nausėdienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; dr. Vaiva Grabauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros docentė; Asta Rudienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja. Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pilietiškumo pamokos plano pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pilietiškumo pamokos plano pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vydūnas Trapinskas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius, ir Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Pilietiškumo ugdymo pamokos planą rasite Ugdymo sode.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ar visi mes galime būti mokyklų vadovais?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ar visi mes galime būti mokyklų vadovais?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aušra Drumstienė, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorė; Jolanta Gertrūda Knyvienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė; Jovita Jucienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertintoja; Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus l.e.p. vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Renata Danielienė, Lietuvos skaitmeninio raštingumo kuratorė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ vykdančioji direktorė, ir Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė.

Naudingos nuorodos
Pasitikrinti e-saugos žinias: www.ecdl.lt/eSauga
Draugiškas internetas: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt
MIR projekto medžiaga http://duomenys.ugdome.lt/mir
Intelektinės nuosavybės apsaugos centras http://inac.lt
Pasitikrinti įrenginį: https://www.cert.lt/irankiai.html

Šiaurės tarybos ministrų biuras Lietuvoje, LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

12 komentarai (-ų):

2016 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė, Rima Šiaulienė, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos vyresnioji vertintoja; Vaidas Raižys, Vilniaus Užupio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos vyresnysis vertintojas; Giedrė Kvizikevičienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos vertintoja; Povilas Leonavičius, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkas, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Muzikinio ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių muzikos olimpiada ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Muzikinio ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių muzikos olimpiada ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universiteto profesorė, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė; Ingrida Bertulienė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip naudoti www.iqesonline.lt mokyklos įsivertinimui ir tobulinimui? Dažniausiai užduodami klausimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip naudoti tiesioginę internetinę sistemą www.iqesonline.lt mokyklos įsivertinimui ir tobulinimui? Dažniausiai užduodami klausimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Mindaugas Breiva, tiesioginės internetinės sistemos www.iqesonline.lt administratorius; Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja.
2016 m. spalio 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metaisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Loreta Žadeikaitė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja; Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius; dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vedėja; Asta Birgelytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
2016 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2016 metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė, ir Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 6 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2016 metų biologijos, chemijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 metų biologijos, chemijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Aušra Gutauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos vaidmuo įgyvendinant prekybos žmonėmis prevencijąUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant prekybos žmonėmis prevenciją“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Kristina Mišinienė, Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadovė, ir Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė.

Per transliaciją rodytas vaizdo įrašas Lietuvos Caritas prieš seksualinę prievartą „Skausmo kapitonas“.
Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ interneto svetainė.

Ugdymo plėtotės centras.
2016 m.rugsėjo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Meninio ugdymo aktualijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Meninio ugdymo aktualijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, ir Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. rugsėjo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):