Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurgita Ribinskaitė Glatzer, programos „Mentor Lietuva“ generalinė sekretorė, Jolanta Blaževič, Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tėvų atstovė, Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja. Transliaciją moderavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“.
Programos „Ką veikia vaikai“ tinklalapis, skirtas tėvams.
Programos „Ką veikia vaikai“ FB paskyra.
„Mentor Lietuva“ tinklalapis.
2016 m. kovo 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja, Diana Rakauskaitė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie prie LR aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja, Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas, Aušrinė Demšienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė. Transliaciją moderavo Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Parsisiųskite per transliaciją demonstruotus pažintinius vadovus.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. kovo 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Leidinių, skirtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams, pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Leidinių tėvams „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“, „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Jankauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, Asta Rudienė, Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja, Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė, Rasa Žukauskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Gėlynas“ direktorė, Rolanda Talutienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Transliaciją moderavo Aldona Zaukienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. kovo 9 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2016 metų užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo procedūrosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo procedūrų pristatymas“ įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresė Blaževičienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja, Pavel Čuchonski, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas, Rita Šaduikaitė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė, dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. kovo 15 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

2 komentarai (-ų):

Gimnazijų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Riešės gimnazijų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Irina Gaidamovič, Riešės gimnazijos klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, Greta Godaitė, Riešės gimnazijos IIa klasės mokinė, Ugnė Karakajūtė, Riešės gimnazijos IIa klasės mokinė, Diana Zdanevičiūtė, Riešės gimnazijos IIb klasės mokinė, Vidmantas Žilius, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius, Lilija Rogožienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Diana Butrimienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos projektų vadovė, Julija Sinicienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė. Transliaciją moderavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Teatro pamokos: atradimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Teatro pamokos: atradimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresn. specialistė, dr. Vida Kazragytė, Lietuvos edukologijos universiteto Šokio ir teatro katedros docentė, Aldona Ramelienė, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos teatro mokytoja ekspertė, Anželika Jankauskienė, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos teatro mokytoja, Silvija Stonkutė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos teatro mokytoja, Gintaras Tubelis, Vilniaus Žemynos gimnazijos teatro mokytojas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 24 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: naujos galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: naujos galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, ir Ričardas Totoraitis, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. sausio 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Nelė Kostinienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacijos metodininkė, ir Rūta Mazgelytė, Ugdymo plėtotės centro informacinių technologijų skyriaus viešinimo specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. kovo 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Bendruomenės: samprata, tipai, svarbaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Bendruomenės: samprata, tipai, svarba“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Paulius Godvadas, VšĮ „Kitokie projektai“ partneris ir konsultantas, ir Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Parsisiųskite per transliaciją demonstruotą leidinį „Praktinis vadovas daugiafunkciams centrams“.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuoUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aurelija Jocaitė, „Vaikų linijos“ kampanijos „Be patyčių“ koordinatorė, ir Indrė Maršantaitė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto kampanijos „Myliu Panda“ koordinatorė. Transliaciją moderavo Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė.
Naudingos nuorodos:
Vaikų linija
Draugiškas internetas
Gyvoji biblioteka
Kampanijos prieš neapykantos kalbą internete metodika
Medijų ir informacijos raštingumo metodinė medžiaga pradinių, pagrindinių, gimnazijos klasių mokiniams bei pradinukų tėvams.
Per transliaciją rodytas vaizdo įrašas Megan's Story.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):