Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio pristatymas

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Arminas Varanauskas, LR švietimo ir mokslo ministrės patarėjas; Aidas Aldakauskas, LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Jurgita Petrauskienė. Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelisLR švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2018 m. kovo 22 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Eglė Steponėnienė. Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą? Taikomojo elgesio analizė


Eglės Steponėnienės, VšĮ „Sėkmingi vaikai“ programų direktorės, pranešimas „Taikomojo elgesio analizė“.
Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Miglė Bukauskaitė. Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą? Ergoterapija


Miglės Bukauskaitės, Vaiko raidos centro ergoterapeutės, pranešimas „Ergoterapija“.
Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Loreta Grikainienė. Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą? Taikomojo elgesio analizėLoretos Grikainienės, VšĮ „Sėkmingi vaikai“ programų direktorės, pranešimas „Taikomojo elgesio analizė“.
Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Atvykstančių ir sugrįžusių iš užsienio mokinių ugdymo organizavimo specifikaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Atvykstančių ir sugrįžusių iš užsienio mokinių ugdymo organizavimo specifika“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Ona Čepulėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; Gintautas Rudzinskas, Vilniaus lietuvių namų direktorius; Aušra Dambrauskienė, Vilniaus lietuvių namų išlyginamosios klasės lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Oficialioji statistika. Valstybės ekonominio ir socialinio gyvenimo pažinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Oficialioji statistika. Valstybės ekonominio ir socialinio gyvenimo pažinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Jana Vanagė, Lietuvos statistikos departamento Statistinės informacijos platinimo skyriaus Regioninės statistikos ir statistinių rodiklių registro poskyrio vyriausioji specialistė; Laima Grižaitė, Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 15 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Ugdymas tyrinėjant. Pažink savo miestą!Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ugdymas tyrinėjant. Pažink savo miestą!“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė; Gintė Marija Gylytė, VšĮ „Gatvės gyvos“ edukatorė, gidė; Gina Justina Raibužytė, VšĮ „Gatvės gyvos“ edukatorė, gidė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos konteksteUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daina Juškauskienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė; Jolanta Čibirkienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 6 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Irena Katauskienė, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Anglų kalbos testavimo skyriaus vyr. specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

2 komentarai (-ų):

Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 2 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Interneto ištekliai STEAM ugdymui: turinys ir įsivertinimas „Go-Lab“ platformojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Interneto ištekliai STEAM ugdymui: turinys ir įsivertinimas „Go-Lab“ platformoje““ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo doc. dr. Romualda Lazauskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto mokslo ir plėtros prodekanė; Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė; Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Zigmas Zinkevičius. Gyvenimo tikslas – lietuvių kalbos istorijaPokalbis su Lietuvos kalbininku, baltistu, dialektologu, Vilniaus universiteto prof. Zigmu Zinkevičiumi.
2013 m. birželio 7 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Edita Sederavičiūtė. Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklosUgdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė pasakoja, koks vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos. Prieš vadovėliui patenkant į mokinių rankas jis nueina ilgą kelią nuo leidyklos iki mokyklos. Pirmiausia leidykla inicijuoja vadovėlio rengimą. Parengtas vadovėlio projektas teikiamas Ugdymo plėtotės centro pasitelktiems vertintojams. Tik sulaukus jų įvertinimo ir pataisius pagal pateiktus siūlymus, vadovėlis gali būti leidžiamas ir siūlomas mokykloms įsigyti. Mokyklos bendruomenė pati sprendžia, kokias mokymo priemones įsigyti, todėl svarbu, kad svarstant vadovėlių įsigijimo klausimą aktyviai dalyvautų ir tėvai, priklausantys mokykloje veikiančiai savivaldai. Juk vadovėlis yra perkamas ne vieneriems metams, o gali būti naudojamas ir daugiau metų. Taigi mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus, kiek ir kokių vadovėlių įsigyti.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 7 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Gražvydas Kazakevičius. Vadovų kadencijos: galimybė keisti ar keistis?Gražydo Kazakevičiaus, LR švietimo ir mokslo viceministro pranešimas „Vadovų kadencijos: galimybė keisti ar keistis?", skaitytas seminare-pasitarime su savivaldybių švietimo padalinių vadovais „Geros mokyklos koncepcija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2017 m. gruodžio 14 d., Alanta.
Filmavo Asta Morkūnienė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja; dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos ir filosofijos katedros profesorė; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja; Loreta Vainauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, įsivertinimo konsultantė.

Leidinys „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):