Edita Sederavičiūtė. Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklosUgdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė pasakoja, koks vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos. Prieš vadovėliui patenkant į mokinių rankas jis nueina ilgą kelią nuo leidyklos iki mokyklos. Pirmiausia leidykla inicijuoja vadovėlio rengimą. Parengtas vadovėlio projektas teikiamas Ugdymo plėtotės centro pasitelktiems vertintojams. Tik sulaukus jų įvertinimo ir pataisius pagal pateiktus siūlymus, vadovėlis gali būti leidžiamas ir siūlomas mokykloms įsigyti. Mokyklos bendruomenė pati sprendžia, kokias mokymo priemones įsigyti, todėl svarbu, kad svarstant vadovėlių įsigijimo klausimą aktyviai dalyvautų ir tėvai, priklausantys mokykloje veikiančiai savivaldai. Juk vadovėlis yra perkamas ne vieneriems metams, o gali būti naudojamas ir daugiau metų. Taigi mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus, kiek ir kokių vadovėlių įsigyti.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 7 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):