Arūnas Bubnys. Romų tautinės mažumos genocidas Antrojo pasaulinio karo metaisDr. Arūno Bubnio, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktoriaus, pranešimas „Romų tautinės mažumos genocidas Antrojo pasaulinio karo metais“, skaitytas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės seminare „Romų tautinės mažumos istorija: nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 8 d., Jašiūnai, Šalčininkų r.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė

0 komentarai (-ų):

Albertas Lakštauskas. Vilniaus miesto mokyklų vadovų stiprinimasAlberto Lakštausko, Vilniaus mero patarėjo, pranešimas „Vilniaus miesto mokyklų vadovų stiprinimas“, skaitytas diskusijoje su savivaldybių atstovais apie švietimo įstaigų vadovų rezervą.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Gražvydas Kazakevičius. Švietimo įstaigų vadovų rezervas: vizija ir realybėLR švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas „Švietimo įstaigų vadovų rezervas: vizija ir realybė“, skaitytas diskusijoje su savivaldybių atstovais apie švietimo įstaigų vadovų rezervą.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Daiva Šulcienė. Mokymo(si) pagalbos teikimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijojeDaivos Šulcienės, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pranešimas „Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas, mokymo(si) pagalbos teikimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 7 d., Klaipėda.
Filmavo Donata Šablinienė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Arvydas Girdzijauskas. Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos Vydūno gimnazijojeKlaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko pranešimas „Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos Vydūno gimnazijoje“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 7 d., Klaipėda.
Filmavo Donata Šablinienė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Giedrius Vaidelis. Sveikinimo žodis vasaros kursuose „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis sveikina mokytojus, susirinkusius į vasaros kursus „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 15 d. Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Jūratė Šidlauskienė. Ugdymo plano galimybės tenkinant mokinių mokymosi poreikiusVilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos direktorės Jūratės Adrijos Šidlauskienės pranešimas „Ugdymo plano galimybės tenkinant mokinių mokymosi poreikius“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Andreas Schleicher. Sveikinimo žodis kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“Kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ į susirinkusius dalyvius kreipėsi Andreas Schleicher, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija renginio metu pristatė keturias kryptis, svarbias ugdant šiuolaikišką jauną žmogų: atnaujinti bendrąsias ugdymo programas bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, peržiūrėti mokymo priemones ir taikomas ugdymo formas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m.gegužės 28 d. Vilnius .

0 komentarai (-ų):

Informatika pradiniame ugdyme. Naujoves kuriame draugeReportažas apie UPC projektą „Informatika pradiniame ugdyme“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 13 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Roma Vida Pivorienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė; Marius Strička, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas; Sigita Kemerienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai – pagalbos galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aurelija Čepulytė, Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus vedėja; Nijolė Goštautaitė Midttun; VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė, Anastasija Kaminskienė; Respublikinio priklausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 30 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Rita Rėkuvienė. Ugdymo plano galimybės mokymosi pagalbai teiktiVilniaus Jeruzalės progimnazijos direktoriaus pavaduotojos Ritos Rėkuvienės pranešimas „Ugdymo plano galimybės mokymosi pagalbai teikti“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“ Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Inga Nekrošienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ vadovė; Nida Poderienė, ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ ekspertė; dr. Daiva Bigelienė, ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ ekspertė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos gyventojų padėtis pokariu: rezistencija, trėmimai, emigracija, išeivijaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (4 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuva geopolitiniuose verpetuoseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuva geopolitiniuose verpetuose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Deividas Šlekys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas; Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Gražvydas Kazakevičius: „Ugdymo turinys kuriamas kiekvieną dieną“LR švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas „Ugdymo turinio pokyčiai“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):