2015 metų technologijų brandos egzamino apibendrinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2015 metų technologijų brandos egzamino apibendrinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro Švietimo portalo skyriaus metodininkė; Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė. Transliaciją moderavo Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras. 2015 m. birželio 18 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Aušra Birietienė. Rekomendacijos formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programomsAušros Birietienės, LR švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyr. specialistės, pranešimas „Rekomendacijos formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programoms. Įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“. Diskusija „Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija“.
Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.
2015 m. birželio 17 d., Vilnius.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Aldona Skruibytė. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos patirtisAldonos Skruibytės, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorės, pranešimas „Perėjimo prie aštuonių metų formalųjį švietimą papildančio ugdymo nauda ugdytiniui ir mokyklai: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos patirtis.“ Diskusija „Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija“ .
Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.
2015 m. birželio 17 d., Vilnius.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vida Kazragytė. Šokio ir teatro įtaka asmenybės ugdymuiLietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Vidos Kazragytės pranešimas „Šokio ir teatro įtaka asmenybės ugdymui“.
Diskusija „Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija“ .
Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.
2015 m. birželio 17 d., Vilnius. Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vida Kučiauskienė. FŠPU sričių plėtra savivaldybėje: Kauno m. savivaldybės patirtisKauno m. sav. administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vedėjos Vidos Kučiauskienės pranešimas „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo sričių plėtra savivaldybėje: Kauno miesto savivaldybės patirtis“.
Diskusija „Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija“.
Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.
2015 m. birželio 17 d., Vilnius.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Dalia Žemaitytė. Medijų įtaka visuomenei ir mokyklaiŽurnalistės, „Bernardinai.lt“ ir Vatikano radijo bendradarbės Dalios Žemaitytės pranešimas „Medijų įtaka visuomenei ir mokyklai“, skaitytas projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ įvadinėje konferencijoje „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“. Medijos taip įsiliejusios į mūsų asmeninį, profesinį ir socialinį gyvenimą, kad jau senai jas priimame kaip neišvengiamą duotybę. Mūsų visuomenė ir kultūra – ir tai, kaip suvokiame tikrovę – suformuota informacijos ir vaizdų, gaunamų per medijas: televiziją, kiną, muziką, kompiuterinius žaidimus, internetą. Medijos paveikia mūsų mintis, įpročius, veiksmus, pristato įvairių vaidmenų modelius, apibrėžia bendras socialinio elgesio kategorijas, ypač susijusias su lyčių vaidmenimis. Medijos, atspindėdamos pasaulį, neišvengiamai jį supaprastina. Tai atveria kelią formuotis stereotipams. Medijų persmelktame pasaulyje žmonėms reikia tam tikrų kompetencijų, kad jie galėtų veiksmingai naudotis medijomis. Medijų ir informacinis raštingumas ugdo tuos įgūdžius. Būdingi keli požiūriai į medijų raštingumą – protekcionistinė, gynybinė pozicija, kai medijos kritikuojamos ir stengiamasi apsisaugoti nuo jų keliamų grėsmių, ir įgalinanti, pasirengimo, kai bandoma remtis mokinių perspektyva, skatinant jaunuolių kūrybiškumo ugdymą ir jų dalyvavimą kuriant medijų turinį. Pastaroji šiandien ypač aktuali mokyklų atžvilgiu, kad mokytojai perteiktų žinias mokiniams pasitelkdami mokiniams gerai pažįstamas technologijas, naudotų daugiau interaktyvių medijų, tarp jų - kompiuterinių žaidimų. Projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“.
Ugdymo plėtotės centras, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
2015 m. balandžio 21 d., Šiauliai.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Daina Karlonaitė.

0 komentarai (-ų):

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimas ir įgyvendinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimas ir įgyvendinimas“ vaizdo įrašas.
Transliacijos tikslas – aptarti priešmokyklinio ugdymo naudą, pristatyti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, aptarti svarbiausius jos rengimo akcentus ir naujoves, aptarti jos įgyvendinimą, atsakyti į diskusijos dalyvių klausimus.
Transliacijoje dalyvavo Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė; Elena Markevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ direktorė. Transliaciją moderavo Jolanta Augustaitė, portalo „Ikimokyklinis.lt“ redaktorė, Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. birželio 11 d., Vilnius.
Filmavo Vidas Užkurys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Svarbiausia -- švietimas„Svarbiausia – švietimas" ( "The key is education"). Tai dokumentinis filmas apie Pestalocio vaikų fondą. Jame pristatomi Etiopijoje ir Šveicarijos Trogeno vaikų kaimelyje vykdomi projektai, atskleidžiama, kaip gilesnis pažinimas veda taikaus sugyvenimo link. Šaltinis: The key is education.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Atraskite Valdorfo ugdymą. Šeštos klasės geometrijos kursasŠaltinis: Eugene Schwartz. Discover Waldorf Education: Grade 6 Geometry.
Iš anglų k. vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):