Vida Kučiauskienė. FŠPU sričių plėtra savivaldybėje: Kauno m. savivaldybės patirtisKauno m. sav. administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vedėjos Vidos Kučiauskienės pranešimas „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo sričių plėtra savivaldybėje: Kauno miesto savivaldybės patirtis“.
Diskusija „Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo įgyvendinimo situacija“.
Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.
2015 m. birželio 17 d., Vilnius.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):