Ričardas Ališauskas. EBPO rekomendacijos LietuvaiRičardo Ališausko, LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo, pranešimas „EBPO rekomendacijos Lietuvai", skaitytas seminare-pasitarime su savivaldybių švietimo padalinių vadovais „Geros mokyklos koncepcija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2017 m. gruodžio 14 d., Alanta.
Parengė Asta Morkūnienė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Projekto „Pažink valstybę“ rezultatų pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Projekto „Pažink valstybę“ rezultatų pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Teresė Blaževičienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme„Saulės” privačios gimnazijos seminaras „STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme“ (Pradinis ugdymas). Seminare dalyvavo Lietuvos pradinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktoriai, pavaduotojai ir mokytojai, integruojantys STEAM veiklas į ugdymo procesą. Taip pat svečių teisėmis dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus specialistė Loreta Lisauskienė ir UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio atstovės: metodininkė Aušra Gutauskaitė, metodininkė Ona Vaščenkienė. Seminaro tikslas - supažindinti seminaro dalyvius su galima pradinio ugdymo tarpdalykine integracija, padedančia mokiniams atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą.
„Saulės” privati gimnazija.
2017 m. spalio 30 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Kam reikalingi piliečių mokami mokesčiai?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kam reikalingi piliečių mokami mokesčiai?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Kristina Čelkė, VMI Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vedėja, prof. Gintautas Valickas, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas, Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos Reformacijos pamokosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos Reformacijos pamokos. Tada ir dabar“ vaizdo įrašas. Tai apibendrinamoji Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamoka. Pamoką veda dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto docentas. Moderuoja Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamokos:
Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė
Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės
Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai
Lietuvos Reformacijos pamokos

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotysUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Eglė Melnikė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus metodininkė.
TALIS
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Žinių radijo laidų ciklas „Tėvystės įkvėpimai“.
Auginant vaikus, tėvams kylantys klausimai nesibaigia. Kiekvienas atsakymas gimdo naujus klausimus, kiekviena diena – naujus iššūkius. Laimė auginti ir augti šalia pinasi su atsakomybe, baime suklysti, nusivylimu ir naujais atradimais. Laidoje „Tėvystės įkvėpimai” kalba tėčiai, mamos ir specialistai. Dalinasi, kad padrąsintų ir nuramintų. Kad praplėstų tėvų akiratį. Suteiktų jiems žinių ir įkvėptų pasitikėjimo savimi.

Žinių radijo laidų ciklas „Tėvystės įkvėpimai“.
Vedėja Kristina Savickytė-Damanskienė.

0 komentarai (-ų):

Žinių radijo laidų ciklas „Rytdienos karta“
Šiandienos vaikai ateityje dirbs darbus, kurie dar neegzistuoja, naudosis technologijomis, kurios dar nėra sukurtos. Šiame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje mokykloms tenka nelengva užduotis – paruošti vaikus rytojui. Kaip tai padaryti?

Žinių radijo laidų ciklas „Rytdienos karta“.
Vedėja Gintarė Petkevičienė.

0 komentarai (-ų):

Kokią visuomenę norime turėti: mąstančią ar paklusnią?Žinių radijo laidoje „Nesuklaidinami“ diskutuoja Aurimas Perednis bei VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja ir Žurnalistikos centro vadovė dr. Džina Donauskaitė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.
Žinių radijas.
2017 m. gruodžio 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos aukoms organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybėjeVaizdo įraše analizuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės patirtis, kaip sutelktos nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės administracijos ir teisėsaugos pastangos prisideda prie prekybos žmonėmis prevencijos ir gerina pagalbos aukoms teikimą. Analizuojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis ir pateikiami siūlymai, kaip kitos savivaldybės galėtų šia patirtimi pasinaudoti. Ypatingas dėmesys skiriamas švietimo įstaigų vaidmeniui vykdant prevenciją, atpažįstant aukas ir padedant joms žengti pirmąjį žingsnį link išėjimo iš sunkios padėties. Pašnekovės: Audronė Liesytė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja); Dalia Puidokienė (psichoterapeutė, VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įkūrėja).

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 11 d., Klaipėda.
Filmavo, montavo Paulius Stankevičius.

0 komentarai (-ų):

Aurelijus Katkevičius. Mokykla XXI a. – apskritasis stalas ar tribūna?Aurelijaus Katkevičiaus pranešimas „Mokykla XXI a. – apskritasis stalas ar tribūna?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“ Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Norbertas Černiauskas. Kaip gyvensime kitą šimtmetį: (ne)išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir vizijos2018 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo metų paskaitą. Paskaitos tema „Kaip gyvensime kitą šimtmetį: (ne)išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir vizijos“. Paskaitą skaito dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, XX a. 1-osios pusės Lietuvos sociokultūrinės istorijos tyrinėtojas. Paskaitoje aptariama nemažai retai diskutuojamų istorijos ir ateities aspektų: kodėl svarbu galvoti apie ateitį? Ar lietuviai yra vizionieriška tauta? Kaip gyventume, jei būtų išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir pavienės vizijos? Kas yra garsiausi šimtmečio Lietuvos vizionieriai?

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 3 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Mindaugas Kvietkauskas. Metų paskaita lituanistui „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“2017 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo tradicinį renginį „Metų paskaita – lituanistui“.Metų paskaitą „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“ skaitė literatūrologas, eseistas ir poetas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas.
2017 m. gruodžio 28 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Rūta Latinytė. Mokyklos įvaizdis – kaip jį kuriame mes patys?Rūtos Latinytės pranešimas „Mokyklos įvaizdis – kaip jį kuriame mes patys?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Vasaros kino stovyklos filmas „Apie Vieversį“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

0 komentarai (-ų):