STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme„Saulės” privačios gimnazijos seminaras „STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme“ (Pradinis ugdymas). Seminare dalyvavo Lietuvos pradinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktoriai, pavaduotojai ir mokytojai, integruojantys STEAM veiklas į ugdymo procesą. Taip pat svečių teisėmis dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus specialistė Loreta Lisauskienė ir UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio atstovės: metodininkė Aušra Gutauskaitė, metodininkė Ona Vaščenkienė. Seminaro tikslas - supažindinti seminaro dalyvius su galima pradinio ugdymo tarpdalykine integracija, padedančia mokiniams atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą.
„Saulės” privati gimnazija.
2017 m. spalio 30 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):