Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandasNijolės Mažeikienės, Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojos pranešimas „Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandas“, skaitytas Savivaldybių ir mokyklų erdvėje.

Mokykloje pritaikėme ES projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)” patirtį. Norime pasidalyti, kad mokykloje, kurioje nedaug mokinių ir klasių komplektų, metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant ugdymo tobulinimo komandas, gali būti veiksmingas. Ugdymo komanda – tai nedidelė veikli mokytojų grupė, suburta savanoriškumo ir „gerų akių” principu, kurios veikla orientuota į mokyklos veiklos tobulinimo sritis. Kaip tai vyksta? Mokytojai pasirenka administracijos pasiūlytas 3–5 ugdymo komandas, kuriose turi daugiausia patirties arba norėtų patobulinti savo kompetenciją. Ugdymo komanda yra daug lankstesnė, didina pasitenkinimą darbu ir motyvuoja, teikia grįžtamąjį ryšį metodinei grupei, palengvina naujų narių integraciją į mokytojų bendruomenę. Tereikia susitarti dėl ugdymo tobulinimo komandų veiklos sistemingumo, apibrėžti metodinių grupių ir ugdymo tobulinimo komandų koreliacinius ryšius, reglamentuoti veiklos planavimą, dėl veiklos veiksmingumo pasikonsultuoti su tai jau išbandžiusia mokykla.
Paroda „Mokykla 2017“.

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, UAB „Litexpo“.
2017 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Tarpukario Lietuva ir partizaninis karasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas“ vaizdo įrašas.Tai penktoji ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ transliacija, kurios metu detaliau aptarėme labiausiai išryškėjusius Lietuvos istorijos probleminius klausimus, nagrinėjant tarpukario Lietuvą ir partizaninį karą. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas , Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; dr. Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas; Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Visos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)
Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas (5 dalis)
Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas (6 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vasaros kino stovyklos filmas „Brolis“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

0 komentarai (-ų):

Vasaros kino stovyklos filmas „Atsitiktinė kulka“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

0 komentarai (-ų):

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. Mokytojo įvaizdis visuomenėje. Kaip mes prie jo prisidedame?nterviu su doc. dr. Živile Sederevičiūte-Pačiauskiene, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekane apie mokytojo įvaizdžio kūrimą viešinant mokytojų ir mokyklos bendruomenės veiklas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Donatas Jankauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas; Olga Važnevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė; Indrė Rauleckienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centro direktorė; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.

Projekto nuoroda

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijosLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“. Įvertinus Jūsų pateiktas paraiškas, buvo atrinkta 12 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kurių bendruomenėms po vieną paskaitą (3 akad. val. trukmės) skaitė žurnalistinį darbą dirbantys asmenys iš šiuolaikinių medijų agentūros „Nanook“.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius

1 komentarai (-ų):

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanė; Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas; Laima Paurienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 7 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Šiaulių rajono savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimoVaizdo įraše pristatoma Šiaulių r. savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimo. Įžvalgomis dalijasi Judita Šertvytienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; Raimondas Galkus, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Alma Sirienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja; Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Daiva Daujotienė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui; Laima Lukšaitė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.
Muzika: Blue Dot Session. Lord Weasel.(CC BY-NC 4.0).
Šiaulių r. savivaldybė, 2017 m. lapkričio 20 d., Šiauliai.
Ugdymo plėtotės centras. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė; Lina Vinikienė, Vilniaus universiteto doktorantė; Lina Venskutė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; Jurgita Girdvainienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja. Transliaciją moderavo Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo tarpiniai įvertinimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo tarpiniai įvertinimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 30 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vaidas Bacys. Ar per dešimt metų Lietuvoje švietimas tapo labiau prieinamas?Vaido Bacio, Aukštelkės mokyklos daugiafunkcio centro direktoriaus, pranešimas „Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Aurimas M. Juozaitis. Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?Dr. Aurimo M. Juozaičio pranešimas „Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Abiturientų metų darbų tradicija Vilniaus Valdorfo mokyklojeVaizdo įraše pristatoma Vilniaus Valdorfo mokyklos abiturientų metų darbų tradicija, dalijamasi mokyklos gerąja patirtimi, džiaugsmais ir iššūkiais organizuojant ir vykdant metų darbų proceso ir rezultatų veiklas, aptariami metų darbų pristatymai, tėvų įsitraukimo formos.

Įžvalgomis dalijasi Vykintas Šlapikas, Vilniaus Valdorfo mokyklos technologijų mokytojas, abiturientų metų darbų grupės koordinatorius; Audrius Driukas, Vilniaus Valdorfo mokyklos chemijos mokytojas, abiturientų metų darbų vadovas; Eglė Pečiulytė, Vilniaus Valdorfo mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė, Vitalija Meilūnė, Vilniaus Valdorfo mokyklos anglų kalbos mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė; Elžbieta Banytė, Vilniaus Valdorfo mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė; mokiniai: Milda Pankaitė, Rokas Pijus Misiūnas, Joris Žiburkus, Saulius Kairaitis, Luka Pipiraitė, Dalia Viliūnaitė, Marta Kazlauskytė.

Muzika: Circus Marcus. Les accouplements répétitifs CC BY-NC 3.0.
Vilniaus Valdorfo mokykla, 2017 m. spalio 23–25 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo poreikiai ir galimybėsInterviu su Isabella O`Donovan, ISADD Australija vykdančiąja programų vadove.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 27 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Naujienlaiškio „Aš manau“ panaudojimo galimybės pamokoseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Naujienlaiškio „Aš manau“ panaudojimo galimybės pamokose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto dėstytoja, naujienlaiškio „Aš manau!“ sumanytoja ir rengėja; Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Naudingos nuorodos:
Naujienlaiškis AŠ MANAU!
Kaip taikant skaitymo strategijas nagrinėti naujienlaiškio AŠ MANAU! aktualijas. Metodiniai patarimai. 2017

Prašytume atsakyti į trumpos anketos klausimus: ANKETA.

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatika pradiniame ugdyme. Naujoves kuriame draugePirmasis ciklo „Kuriame drauge“ reportažas apie projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Interviu su LR švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiaja specialiste Liucija Jasiukevičiene, Ugdymo plėtotės centro direktoriumi Giedriumi Vaideliu ir Vilniaus universiteto profesore Valentina Dagiene. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Klaipėdos Gedminų progimnazijos, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus įgyvendinimo veiklos.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 15 d., Vilnius. Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai“ vaizdo įrašas. Tai ketvirtoji Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamoka. Pamoką veda dr. Gina Kavaliūnaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros vyr. mokslo darbuotoja. Moderuoja Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Užduotys pamokai
1 užduotis Mozė.
2 užduotis Biblija. Atsakymai.

Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamokos:
Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė
Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės
Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai
Lietuvos Reformacijos pamokosUgdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Chemijos tiriamųjų darbų pristatymai
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokinių atliktų chemijos tiriamųjų darbų pristatymo vaizdo įrašai.
Chemijos tiriamųjų darbų pristatymai iliustruoja „Mokytojo TV“ ciklo „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui“ laidas ir filmuotą medžiagą.
Ugdymo plėtotės centras, 2017 m.
Montavo Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Biologijos tiriamųjų darbų pristatymai
Vilniaus „Saulės“ privačios ir Žvėryno gimnazijų mokinių atliktų biologijos tiriamųjų darbų pristatymo vaizdo įrašai.
Biologijos tiriamųjų darbų pristatymai iliustruoja „Mokytojo TV“ ciklo „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui“ laidas ir filmuotą medžiagą.
Ugdymo plėtotės centras, 2017 m.
Montavo Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr.Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr.“ vaizdo įrašas. Tai transliacijų ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ 4 dalis. Transliacijoje dalyvavo dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas; Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Visos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)
Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas (5 dalis)
Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas (6 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Fizikos tiriamųjų darbų pristatymai
Vilniaus „Saulės“ privačios ir Žvėryno gimnazijų mokinių atliktų fizikos tiriamųjų darbų pristatymo vaizdo įrašai. Fizikos tiriamųjų darbų pristatymai iliustruoja „Mokytojo TV“ ciklo „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui“ laidas ir filmuotą medžiagą.
Ugdymo plėtotės centras, 2017 m.
Montavo Alena Gerasimava.


0 komentarai (-ų):

Andreas Schleicher. What is behind of the PISA trends across the world?Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius ir specialusis EBPO generalinio sekretoriaus Angel Gurría patarėjas švietimo klausimais Andreas Schleicher 2017 m. spalio 16 d. Vilniuje vykusios konferencijos pasiekimų mokykloje gerinimo klausimais metu pristatė veiksnius, turinčius įtakos mokinių pasiekimams įvairiose pasaulio šalyse.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 16 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Andreas Schleicher. EBPO apžvalgos „Švietimas Lietuvoje“ pristatymas2017 m. spalio 16 d. vyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtos Lietuvos švietimo apžvalgos pristatymo konferencija, kurioje minėtą apžvalgą ir pagrindines joje pateikiamas rekomendacijas Lietuvos švietimo sistemai pristatė EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius ir specialusis EBPO generalinio sekretoriaus Angel Gurría patarėjas švietimo klausimais Andreas Schleicher.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 16 d.Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Andreas Schleicher. Managing integrated curriculaEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius ir specialusis EBPO generalinio sekretoriaus Angel Gurría patarėjas švietimo klausimais Andreas Schleicher 2017 m. spalio 16 d. Vilniuje vykusios konferencijos pasiekimų mokykloje gerinimo klausimais (integruoto ugdymo turinio dalis) metu skaitė pranešimą „Managing integrated curricula“ ir pristatė EBPO perspektyvą integruoto ugdymo turinio valdymo klausimais.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 16 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Spektaklio „#beskambučio“ pristatymasLietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia palikti įprastą teatro vietą ir persikelti į mokyklą, kur galima išvysti trijų dalių spektaklį „#beskambučio“. 2017 m. spalio 30 d. Salomėjos Nėries gimnazijos sporto salėje vykusioje spaudos konferencijoje dalyvavo dramaturgas Augustas Sireikis, režisierius Paulius Tamolė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, spektaklio dailininkė Lauryna Liepaitė ir kiti. Spektaklyje tai pat vaidina Diana Anevičiūtė, Povilas Budrys, Jolanta Dapkūnaitė, Laurynas Jurgelis, Jurga Kalvaitytė, Justina Nemanytė, Augustė Pociūtė, Gediminas Rimeika, Salvijus Trepulis, Oskar Vygonovski, Arūnas Vozbutas.Trijų dalių spektaklis „#beskambučio“ yra skirtas tiek moksleiviams, tiek suaugusiems. Spektaklio premjera Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje vyks lapkričio 4 d., vėliau spektaklis leisis į turą po Lietuvą ir bus rodomas šalies mokyklose.
Ugdymo plėtotės centras, 2017.
Reportažą parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo KatekizmasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“ vaizdo įrašas. Tai trečioji Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamoka. Pamoką veda profesorė habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Moderuoja Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė. Transliacijos-pamokos tikslas – aptarti Reformacijos reikšmę ir poveikį knygos ir rašto kultūros įsitvirtinimui ankstyvųjų naujųjų laikų visuomenėje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės religinių disidentų (emigrantų) padėtį Prūsijos kunigaikštystėje, Martyno Mažvydo veiklą ir jo parengtos pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo aplinkybes, sandarą, kalbos ypatybes, pagrindines religines idėjas bei vertybes.
Užduoties pamokai nuoroda.

Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamokos:
Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė
Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės
Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai
Lietuvos Reformacijos pamokos


Ugdymo plėtotės centras.
2017 m.spalio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

Žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gintarė Savickytė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vedėja; Justas Petrauskas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus patarėjas; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė; dr. Gitana Notrimaitė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; dr. Zita Nauckūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kūrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kūrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas; Stasė Mameniškienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė; prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė; Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Ugdymo pagrindų katedros docentė; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vedėja; Valda Karnickaitė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja; Marija Čereškevičiūtė, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja; Donatas Jankauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus patarėjas.

Naudingos nuorodos:
JRD parengta medžiaga apie pirmąjį įsidarbinimą
Sodros projektas „Nepamiršk parašiuto“
VDI skyrelis jaunimui

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Giedrius Vaidelis:„Tapkime ugdymo turinio kūrėjais!“Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio sveikinimas Tarptautinės mokytojo dienos proga.
2017 m. spalio 5 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Festivalis „Nepatogus kinas“ kviečia į mokykloms skirtą filmų programą „Filmai, padedantys augti“

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Festivalis „Nepatogus kinas“ kviečia į mokykloms skirtą filmų programą „Filmai, padedantys augti“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Simona Gaidytė, www.nepatogauskinoklase.lt programos vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Zita Nauckūnaitė. Mitų svarba. Ką turi perimti auganti karta?Doc. dr. Zitos Nauckūnaitės pranešimas „Mitų svarba. Ką turi perimti auganti karta?“, skaitytas Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencijoje „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirtoje į UNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijos tikslas – aktualizuoti A. J. Greimo gyvenimą, mokslinę veiklą, nuopelnus Lietuvai, aptarti jo idėjų plitimą mokykloje, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.
2017 m. spalio 2–3 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Globaliniai švietimo pokyčiaiŠaltinis: Mark Treadwell. The Global Transformation in Education (First Edit).
Iš anglų k. vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Technologijų panaudojimas visiems intelekto tipams. Technologijų pritaikymas klasėseŠaltinis: ITC - Use Technology To Reach All Intelligence Types - Integrating Technology In The Classroom.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Ričardas Ališauskas. Apie informatikos istoriją mokykloseŠiais metais sukako 30 metų, kaip Lietuvos mokyklose dėstoma informatika. Savo prisiminimais ir įžvalgomis dalijasi LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginio biuro vedėjas Ričardas Ališauskas.
Ugdymo plėtotės centras, 2017.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Ken Robinson. Ugdyti širdį ir protąSero Keno Robinsono (Sir Ken Robinson) kalba per Dalai Lamos centro konferenciją „Ugdyti širdį". Jis pabrėžia, koks svarbus yra švietimas, lavinantis ne tik protą, bet ir širdį. Šaltinis: Sir Ken Robinson - Educating the Heart and Mind.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.
Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Ken Robinson. Apie kūrybingumo prigimtįKenas Robinsonas (Ken Robinson) kalba apie kūrybingumo prigimtį. Galvokite apie savo kūrybingumą kaip apie sodą. Kaip juo rūpinotės? Ar neapleidote? Kas už jį atsakingas? Šaltinis: Ken Robinson on the Nature of Creativity.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Etikos metodas „Etinių dilemų sprendimas“Pristatomas mokymo metodas „Etinių dilemų sprendimas“, kurio tikslas skatinti ir ugdyti mokinių gebėjimus pagrįsti, pasitelkus įrodymus bei logiką. Mokiniai motyvuojami sužadinant jų smalsumą: pateikiamos tikroviškos gyvenimo situacijos, iškeliamos dilemos, duodamos pasirinkimo galimybės ir suteikiama proga analizuoti etinius veiksmus bei vertinti. Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytoja metodininkė Laura Martinaitienė išsamiai pristato, kaip taikyti etinių dilemų sprendimo metodą 5-12 klasėse.
Ugdymo plėtotės centras, 2017.

0 komentarai (-ų):

Mantas Rimkevičius. Autorių teisė: kas aktualu mokykloje?Dr. Manto Rimkevičiaus pranešimas „Autorių teisė“.
Projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (duomenys.ugdome.lt/mir).
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. vasario 26 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veikląUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ laidų ciklo „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui“ dalis. Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai pasidalijo savo tiriamosios veiklos patirtimi.

Kitos ciklo dalys:
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi
Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės

Ugdymo plėtotės centras, 2017.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ laidų ciklo „Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui“ dalis. Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai pasidalijo savo tiriamosios veiklos patirtimi.

Kitos ciklo dalys:
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos
Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos
Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą
Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės

Ugdymo plėtotės centras, 2017.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios?Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios?
LR švietimo ir mokslo ministerija. 2017 m. rugsėjo 1 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gaučaitė. Formuojamasis vertinimas mokinių mokymosi pažangaiŠiaulių universiteto prof. dr. Aušros Kazlauskienės ir doc. dr. Ramutės Gaučaitės pranešimas „Formuojamasis vertinimas mokinių mokymosi pažangai“, skaitytas švietimo bendruomenės forume „Kas aktualu šiais mokslo metais?“. 2017 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Natalija Mažeikienė. Ugdymo turinio kūrimas: išsakyti ir nutylėti lūkesčiaiVytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Natalijos Mažeikienės pranešimas „Ugdymo turinio kūrimas: išsakyti ir nutylėti lūkesčiai“, skaitytas švietimo bendruomenės forume „Kas aktualu šiais mokslo metais?“.
2017 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Jurgita Petrauskienė. 2017– 2018 mokslo metai iššūkių švietimui konteksteLR švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas „2017– 2018 mokslo metai iššūkių švietimui kontekste“, skaitytas švietimo bendruomenės forume „Švietimo būklė: ugdymo kokybės gerinimo prielaidos“.
2017 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):