Andreas Schleicher. What is behind of the PISA trends across the world?Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius ir specialusis EBPO generalinio sekretoriaus Angel Gurría patarėjas švietimo klausimais Andreas Schleicher 2017 m. spalio 16 d. Vilniuje vykusios konferencijos pasiekimų mokykloje gerinimo klausimais metu pristatė veiksnius, turinčius įtakos mokinių pasiekimams įvairiose pasaulio šalyse.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. spalio 16 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):