Apie interneto svetainę

Mokytojo TV – virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai, bibliotekininkai, švietimo specialistai – ras vertingos vaizdo informacijos aktualiomis švietimo temomis.

Jei norite pasidalyti turimais vaizdo medžiagos ištekliais, rašykite mokytojotv@nsa.smm.lt.
Šioje svetainėje skelbiama visa svarbiausia Nacionalinės švietimo agentūros vaizdo medžiaga.

Čia rasite projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) metu sukurtą vaizdo medžiagą: mokomuosius filmus, animuotus pristatymus, reportažus.

Taip pat čia skelbiami projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ metu sukurtos „Virtualios edukacinės bibliotekos“ vaizdo įrašai: konferencijos, seminarai, paskaitos, vaizdo pamokos, interviu, pokalbiai, kūrybinės serijos, vaizdo įrašai su lietuviškais subtitrais, savanorių įrašai.

Teachers TV is a virtual space where all the participants of the education system – teachers, students, parents, librarians, education specialists – will find a valuable video information on relevant educational topics. If you have suggestions, please send an e-mail mokytojotv@nsa.smm.lt.

Teachers TV provides all the basic videos of National Education Agency. There you will find during different projects created videos: educational films, animated presentations, reports, conferences, seminars, lectures, video lessons, interviews, discussions, creative series, subtitle videos, volunteers clips.


Į pradžią

K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius
Įmonės kodas 305238040
Tel. 8 658 18504
El. p.: MokytojoTV@nsa.smm.lt

Interneto svetainę administruoja
Živilė Gapšienė, Komunikacijos ir kontaktų skyriaus specialistė,
tel. 8 5 2772181, el. p.: zivile.gapsiene@nsa.smm.lt.