Nacionalinė švietimo agentūra. All Digital Weeks 2023 seminaras. Kaip dirbtinis intelektas keičia švietimą?Nuotolinis seminaras „Kaip dirbtinis intelektas keičia švietimą?” yra EdTech centro organizuojamų virtualių seminarų ciklo „EdTech mokytojui: ką turiu žinoti?“ dalis. 

Džiaugiamės renginių ciklą galėdami pradėti nuo temos apie dirbtinį intelektą: kas tai yra, kokie skirtingi jo lygiai, kam jis naudojamas ir pritaikomas, kokios galimybės ir grėsmės. Svarbiausias aspektas – tai kaip galime jį pritaikyti švietime ir koks mokytojo vaidmuo skaitmeniniame amžiuje. Visgi svarbu aptarti ir kas lemia, kad dirbtinio intelekto sprendimai vis dar nėra plačiai taikomi švietimo sistemoje. Kokių turime dirbtinio intelekto taikymo praktinių pavyzdžių? Dirbtinis intelektas keičia pasaulį, bet tuo pačiu labai svarbu suprasti ir grėsmes. Viena iš jų, duomenų saugumas – tiek mokytojui, tiek mokiniui – į ką svarbu atkreipti dėmesį. Lektorius: Dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas Dovydas Čeilutka. 

Nacionalinė švietimo agentūra
2023-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Meninio ugdymo ir technologijų konferencijaMeninio ugdymo ir technologijų baigiamoji konferencija 

Programa

Įžanginis žodis (NŠA direktorės pavaduotoja dr.Asta Ranonytė); 
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatai (dr. Vaino Brazdeikis); 
Atnaujintų BP ypatumai. (Saulė Vingelienė); 
Kompetencijomis grįstas ugdymas (dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė); 
Įtraukties aktualijos bendrajame ugdyme (Ana Pavilovič-Jančis); 
Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: kas slepiasi už skaičių? (Egle Melnikė); 
Mokymo priemonės ugdymo turinio įgyvendinimui (Aurelija Dirvonskienė); 
Skaitmeninė transformacija švietime (Jolanta Pauliukienė). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pasirengimas diegti atnaujintas ugdymo programas iš arčiau: pokyčiai, pagalba, patirtisNacionalinės švietimo agentūros organizuota viešoji nuotolinė konsultacija savivaldybių švietimo skyrių darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, profesinių sąjungų, švietimo bendruomenių ir tėvų asociacijų atstovams. 

PROGRAMA

Pasirengimas UTA įgyvendinimui 2023–2025 m. Saulė Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja laikinai einanti Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotojos pareigas. 

Bendrųjų programų vaizdavimas atnaujintame Švietimo portale. Dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius.
 
Išorinis vertinimas. Vidmantas Jurgaitis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius.
 
Įtraukusis ugdymas. Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė.

Vadovėliai ir skaitmeninės mokymo priemonės. Edita Sederevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėja, dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.

UTA komandų geroji patirtis: kaip atnaujintų BP diegimui pasirengę savivaldybės? Asta Jankauskienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vida Bubliauskienė, Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus patarėja.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2023-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba (3)Tikslas – plėtoti dalyvių kompetencijas, padedančias ugdyti mokinių aktyvią poziciją valstybės gynybos srityje. 
Programa: 
Įvadas į dienos mokymus; 
Autoritarinių valstybių keliamos grėsmės (Ramūnas Trimakas, MPPD prie KAM); 
Pasirenkamojo kurso ,,Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ dėstymo patirtis, reikalingi ištekliai. (Rasa Burinskienė, Marijampolės r. Igliaukos A. Matučio gimnazija). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba (2)Renginio tikslas – plėtoti dalyvių kompetencijas, padedančias ugdyti mokinių aktyvią poziciją valstybės gynybos srityje. 

Programa: 
 • Įvadas į dienos mokymus; 
 • Demokratinių ir autokratinių valstybių užsienio ir gynybos politika. 
 • Rusijos, Baltarusijos politika. Kinijos ekspansija ( Ramūnas Trimakas, MPPD prie KAM); 
 • Pilietinio pasipriešinimo pagrindai (Arvydas Čepukėnas, MPPD prie KAM); 
 • Hibridinės grėsmės. Informacinės, kibernetinės ir kitų sričių poveikis nacionaliniam saugumui. (vrš. Tomas Čeponis, KAM AHGG); 
Renginį moderuoja Karolis Zikaras, LK SKD. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba (1)Renginio tikslas  plėtoti dalyvių kompetencijas, padedančias ugdyti mokinių aktyvią poziciją valstybės gynybos srityje. 

Programa: 
 • Įžangos žodis (Ignas Gaižiūnas, ŠMSM); 
 • Nacionalinio saugumo samprata. Globalizacijos poveikis pasaulio saugumui. Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos sistema (Deividas Šlekys, VU TSPMI ); 
 • Atnaujintos bendrosios programos „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba pristatymas“ (Salomėja Bitlieriūtė, NŠA); 
 • Karai ir kiti konfliktai. Ekstremalios situacijos ir krizės (Gintautas Jakštys, MPPD prie KAM). 
Renginį moderuoja Karolis Zikaras, LK SKD. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-26

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Penkiolikmečių ir aštuntos klasės mokinių matematinių ir gamtamokslių gebėjimų ugdymo rezultataiNacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001), finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, UAB „Factus dominus“ tyrėjų grupės vadovaujamos Prof. habil. dr. Gedimino Merkio atlikto tyrimo „Penkiolikmečių ir aštuntos klasės mokinių matematinių ir gamtamokslių gebėjimų ugdymo rezultatai, tarptautinių tyrimų PISA ir TIMSS teoriniai modeliai ir jų sąsajos su ugdymo programomis ir ugdymo priemonėmis (vadovėliais): antrinė duomenų analizė“ pristatymas. 

Antrinę analizę rengė prof. habil. dr. Gedimino Merkio vadovaujama grupė šalies mokslininkų: prof. habil. dr. L. Sakalauskas, prof. dr. S.Vaitkevičius, dr. G. Jarašiūnaitė–Fedosejeva, dr. D. Bubeliene, dr. R. Voronovič, dr. A. Navickaitė, I. Masaitienė, S. Balčiūnas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Dailės, teatro ir technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Dailės, teatro ir technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-25

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kaip atpažinti nuo seksualinės prievartos nukentėjusį vaikąVaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologė Vilma Paliaukienė pristato, kaip atpažinti seksualinį smurtą patyrusį vaiką.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-04-25

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. „ChatGPT“: bijoti ar pasinaudoti?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Naujausiame tinklalaidės „Mokslas be pamokslų“ epizode su Vilniaus universiteto docentu, dirbtinio intelekto ekspertu dr. Linu Petkevičiumi kalbamės apie dirbtinių technologijų pagrindu veikiantį pokalbių robotą „ChatGPT“. Aptariame, kokių baimių kelia naujoji technologija ir kaip „ChatGPT“ keičia švietimo sektorių ir studijų procesą. 

Vilniaus universitetas. 
2023-04-24

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Kartvelų kalbos dienai: IV amžiaus raštasKalbos klube plius“ tęsiame pokalbius apie pasaulio rašto sistemas. Šį kartą su Vilniaus universiteto kartvelų kalbos dėstytoju Giorgijumi Kobakhidze kalbamės apie kartvelų raštą – unikalią sistemą, šimtmečius išlaikytą nedidelės kalbinės bendruomenės (daugiau kaip 3,2 mln. gyventojų 2014 m. surašymo duomenimis). 
Kartvelų raštas, manoma, susiformavo IV a. iš aramėjų rašto pehleviškosios atmainos ir graikų rašto. Seniausi įrašai randami V a. šventyklose. Skiriamas senasis ir naujasis raštas. Deklaruojame draugystę su Sakartvelu, tačiau ar daug žinome apie šios puikios šalies kalbą, raštą ir istoriją? 

Balandžio 14-oji – Kartvelų kalbos diena. Ji primena, kad 1978 m. kilo protestai prieš Sovietų sąjungos planus rusų kalbą įvesti kaip pagrindinę tuo metu okupuotame Sakartvele ir kartvelų rašmenis pakeisti kirilika. Protestai prieš okupacinę valdžią buvo retenybė, jie būdavo žiauriai slopinami. Tačiau kartvelai nepabūgo ir išėjo į gatves ginti savo kalbos ir rašto. Šiltas pokalbis, per kurį ieškojome ir kultūrinių abiejų šalių sąsajų, padės nors iš dalies užpildyti žinių apie Lietuvos bičiulius spragą. Tiesa, pabaigoje vis tiek grįžome prie lietuvių kalbos ir jos sklaidos pasaulyje. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2023-04-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pradinio ugdymo konferencijaBaigiamoji pradinio ugdymo konferencija, skirta projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. 

Nacionalinė švietimo agentūra
2023-04-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Rekomendacijos ir įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimoViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo“. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo“. 

Ši viešoji konsultacija rengta kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ir Sveikatos apsaugos ministerijomis. Per konsultaciją kalbama apie Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos turinį ir įgyvendinimo rekomendacijas; kokių kompetencijų turi būti įgijęs mokytojas, įgyvendinantis Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą; kaip sieti Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą su visu atnaujintu mokyklos ugdymo turiniu. 

Pranešimai: Agnė Liucilė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja. Dr. Simona Bieliūnė, sveikatos apsaugos ministro patarėja. Dr. Daiva Šukytė, Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo instituto lektorė-konsultantė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Atsakymai į klausimus. Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja. Konsultaciją moderuoja Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-19

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Kalbų ugdymo konferencijaBaigiamoji kalbų ugdymo konferencija, skirta projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-19

0 komentarai (-ų):

Atviras Seimas. Konferencija „Nevalstybinių mažųjų mokyklų kuriama vertė“Konferencijos programa

 • Renginio atidarymas, konferencijos globėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministro dr. Ramūnas Skaudžiaus sveikinimas, konteksto ir programos pristatymas (Lukas Benevičius) 
 • Mažųjų mokyklų išskirtinumas ir kuriama vertė (Aušra Puskunigienė ir Jolanta Lipkevičienė) 
 • Gerosios mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje (Julija Glinskė) 
 • Tėvai apie mažųjų mokyklų kuriamą vertę 
 • Apvalaus stalo diskusijos: 
  • Mažųjų mokyklų iššūkiai - sprendimai; 
  •  Kuo mažosios mokyklos ypatingos ir kodėl vaikai nori, kad jos išliktų; 
  • Gerosios mokyklos koncepcijos praktinis įgyvendinimas Lietuvoje. 
 • Darbo grupių pristatymai. 

Renginį organizuoja asociacija „Ugdymas lauke“ ir Mokymosi namai „Patirčių slėnis“. 

Atviras Seimas 
2023-04-19

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Kognityvinis rezervas: kokios smegenys atsparios senėjimui?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“.

Naujausiame „Mokslas be pamokslų“ epizode kalbamės apie kognityvinį rezervą ir kokios smegenys yra atsparios senėjimui. Atsakymų ieškome su neuropsichologe, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto lektore dr. Ramune Dirvanskiene. 

Vilniaus universitetas
2023-04-18

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Kaip ugdyti kompetencijas? Pasiruošimas diegti atnaujintas BPPadėdama pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui, NŠA pristato filmuką mokytojams apie kompetencijų ugdymą. Tarp svarbiausių atnaujintų bendrųjų programų pokyčių – į kompetencijas orientuotas ugdymas, todėl NŠA specialistė Ingrida Mereckaitė-Kušleikė atsako į dažniausiai užduodamus klausimus bei pataria, kaip geriausiai planuoti būsimas pamokas. Visą pasiruošimo diegti atnaujintas Bendrąsias programas medžiagą rasite Švietimo portale.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2023-04-18

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Diskusija „Kodėl svarbu išklausyti vaiko nuomonę?“Vaikas yra žmogus, turintis tokias pat teises, kaip ir bet kuris suaugęs asmuo. Vaiko teisė būti išklausytam ir išgirstos nuomonės reikšmingumas yra svarbi jo orumo ir sklandžios socialinės raidos užtikrinimo dalis. Tad priimant su vaiko interesais susijusius sprendimus labai svarbu užtikrinti vaiko dalyvavimą ir jo nuomonės išklausymą. Siekiant padėti ir paskatinti su vaikais dirbančius specialistus, tėvus, globėjus ir visus vaiko gyvenime dalyvaujančius žmones tinkamai išklausyti vaiko nuomonę buvo parengtas „Vaiko nuomonės išklausymo metodinis vadovas“. Šis leidinys atsakys į klausimus, kaip kalbėti su vaiku ir padėti jam išsakyti savo nuomonę? Kodėl tai svarbu ir kaip vaiko nuomonės išklausymas padės užtikrinti kokybišką vaikų kasdienybę ir ateitį? 

Diskusijoje dalyvaus: Vaiko nuomonės išklausymo metodinio vadovo rengėjos, mediacijos ekspertės Odeta Intė, Jolanta Sondaitė, Agnė Tvaronavičienė; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Diskusiją moderuos: žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-04-14

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kalbėkime su vaikais apie interneto pavojusLina Baranauskienė pristato interneto pavojus vaikams, kodėl apie tai reikia kalbėti.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-04-12

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Antropocenas – žmogaus epochaNuviliančios naujienos – ateitis mums nežada nieko konkretaus ir stabilaus. Neapibrėžtų ir daugialypių scenarijų akivaizdoje vis dažniau susimąstome apie švietimo ir ugdymo reikšmę. Mokykloje pradedame savo pirmąją pažintį su mus supančia aplinka, žmonėmis bei gyvūnais. Čia formuojasi būsimųjų vizionierių, mąstytojų, mokslininkų ir aktyvistų asmenybės, čia išpurenama dirva pasaulio ir žmogaus santykių modeliams. Taigi kokia bus ateities mokykla? Ko joje galima išmokti? Ir kas bus jos mokytojos ir mokytojai? 

Laidos svečiai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto mokslininkė Lilija Duoblienė; Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto mokslininkė Sandra Kairė; Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto mokslininkas Simonas Šabanovas. 

Kūrybingumo mokykla 
2023-04-11

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Su margučiais susiję papročiai ir tradicijosKiaušinis – visa ko pradžios simbolis. Yra tokia sena lietuvių sakmė apie paukštę, mėnulyje padėjusią kiaušinį. Jai išskridus ieškoti maisto, užėjo lietus, prakiurdė paukštės lizdą, kiaušinis iškrito, bekrisdamas suskilo, ir iš jo susidarė pasaulis: iš trynio – žemė, iš baltymo – vanduo, iš lukšto – dangus ir žvaigždės. 

Kodėl kiaušinis lietuviui toks svarbus? Kodėl jam simbolizuoja gyvybę ir visa ko pradžią? Muziejininkė Edita Preglauskienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale veikiančios parodos „Kelkis, kelkis – jau Velykos!“ viena iš kuratorių, aiškina, kad pagarbos kiaušiniui tradicija mūsų tautoje atkeliavusi iš labai senų laikų.

„Kodėl marginami kiaušiniai? Dėl panašumo į margus laukinių paukščių kiaušinius. Po sunkios žiemos, – o senovėje žmonės ją labai sunkiai ištverdavo, – sulaukę pavasario ir parskridusių paukščių eidavo ieškoti lizduose kiaušinių, šie būdavo dar vienas prasimaitinimo šaltinis. Iš pagarbos paukščiams pirmą rastą kiaušinį nusidažydavo raudonai ir jį kaip padėką paaukodavo. 

Niekada neimdavo iš gūžtos visų kiaušinių – palikdavo paukščiams jauniklius išperėti. Su krikščionybe margutis įgavo kitą prasmę. Buvo manoma, kad kiaušiniai marginami dėl to, kad Kristaus kūnas buvo sužalotas, nusėtas mėlynėmis. Arba dėl to, kad nuo Kristaus kapo nuritintas akmuo nusidažė įvairiomis spalvomis“, – margučių atsiradimo istoriją pasakoja E. Preglauskienė. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Jurgita Jačėnaitė. 

Bernardinai.lt. 
2023-04-11

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Nacionalinės atvirų durų dienos visose Lietuvos profesinio mokymo įstaigoseBalandžio 21–22 d. 10–18 val. visose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose vyks Nacionalinės atvirų durų dienos. Kviečiami mokiniai ir jų tėvai, taip pat visi, besidomintys galimybe įgyti profesinę kvalifikaciją ar iš arčiau susipažinti su profesinėmis mokyklomis ir iš arti pamatyti, kaip ruošiami darbo rinkoje reikalingi specialistai. Profesinės mokyklos pasiūlys ir interaktyvių užsiėmimų: pasigaminti maisto, išbandyti naują šukuoseną ar makiažą, sukonstruoti robotą, dalyvauti įvairiuose konkursuose. 

LR švietimo, moklso ir sporto ministerija 
2023-04-07

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų ugdymo konferencijaNacionalinė švietimo agentūra kovo 21 d. – balandžio 21 d. organizuoja 6 vienos dienos baigiamąsias konferencijas, skirtas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. 
Bus aptariamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika.Konferencijos skirtos socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų ugdymo, kalbų ugdymo, pradinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų mokytojams. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-06

0 komentarai (-ų):

EdTech centras. Mokymai norintiems dalyvauti švietimo viešuosiuose pirkimuoseEdTech centras pristato mokymus, skirtus dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose. Mokymai orientuoti į pradedančius dalyvauti švietimo srities pirkimuose ir norinčius pagilinti turimas žinias. Užsiėmimas subalansuotas visoms įmonėms ir startuoliams, kurios siekia dalyvauti švietimo srities (skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo, kvalifikacijos kėlimo paslaugų, įrangos tiekimo ir kt.) viešuosiuose pirkimuose. 
Specialistai dalyviams atsakys į dažniausiai užduodamus klausimus: 
🟣 kur ieškoti informacijos apie vykdomus pirkimus; 
🟣 kaip užsiregistruoti CVP IS; 
🟣 kaip priimti kvietimą dalyvauti pirkime; 
🟣 į ką atkreipti dėmesį skaitant sąlygas; 
🟣 kaip pateikti pasiūlymą; 
🟣 kokius dokumentus pateikti. 

Nacionalinė švietimo agentūra
2023-04-06

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2023 m. Vaikų literatūros premija2023 m. balandžio 3 d. Vaikų literatūros premija už kūrybos įvairovę ir mitinių būtybių atspindžius šiuolaikinėje vaikų literatūroje įteikta rašytojai Kotrynai Zylei, o už nuopelnus populiarinant vaikų literatūrą ir skaitymą – viešajai įstaigai „Meno bangos“ (vadovas Marius Kraptavičius, projektų vadovė Gintarė Adomaitytė). 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-04-04

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Žinojimas daugiau nei protuKo gero, intuicija – tai vienas iš nedaugelio žmogaus pranašumų dirbtinio intelekto keliamų iššūkių akivaizdoje. Vis dėlto, dažnai interpretuojama kaip analitinio mąstymo priešybė, ši alternatyvaus žinojimo forma nesulaukia tinkamo dėmesio. Kita vertus, mūsų medžiais laipiojantys giminaičiai vis dar išlaikė puikiai ištobulintą savo nuojautos instrumentą ir geba juo kliautis būtent tada, kai iškyla egzistencinės grėsmės. Taigi, kaip šiandien suprasti intuiciją? Kuo ji ypatinga menininkams, filosofams ar mokslininkams? Ir kuo čia dėtos bakterijos? 

Į klausimus atsako: menininkas Robertas Narkus; menininkas skulptorius, meno pedagogas bei inžinierius Tomas Martišauskis; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė Urtė Neniškytė. 

Kūrybingumo mokykla 
2023-04-04

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Verbų papročiai ir tradicijosYra tokia graži sena sakmė – apie paukštelį sužeistu sparneliu, prašantį medžių pagalbos jį priglausti savo šakose peržiemoti. Iš pradžių paukštis prašo ąžuolo prieglobsčio, tačiau šis atsisako, esą paukštis sulesiąs visas jo giles. Prašymai kitų medžių taip pat pasibaigia atsisakymu. Ir tik vienintelis kadagys sužeistam paukšteliui sako: aš tave priglausiu, duosiu tau uogų, ir tu peržiemojęs sutiksi pavasarį sveikas ir atsigavęs. Ir ši sakmė, pasakoja muziejininkė Edita Preglauskienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale veikiančios parodos „Kelkis, kelkis – jau Velykos!“ viena iš kuratorių, iš tiesų atveda į Verbų sekmadienio simboliką – kodėl lietuviams tokia svarbi verba ir visžalio augalo šakelė. Tikima, kad visžalio augalo šakelė sukaupusi daug gyvybinės energijos, pavasarį skatinančios gamtos ir žmonijos atgimimą. 

„Žiūrėdamas į žalią šakelę ir pats atsigauni. Ir ši simbolika yra labai gili“, – sako E. Preglauskienė. Ji primena, kad Velykų papročiuose persipynęs senasis ikikrikščioniškas tikėjimas ir krikščionybė. Būtent visžalio medžio garbinimas atėjęs iš senojo tikėjimo. Žaliai šakelei nuo seno suteikiama maginė prasmė. Ne veltui yra išlikęs paprotys po pamaldų verbų šakele paplakti savo artimą linkint sėkmės. Iš seno būdavo tikima, kad ir pats kadagys – šventas medis, todėl atsikėlus ankstų Verbų sekmadienio rytą, nelaukiant pamaldų, kadagiu būdavo paplakami dar miegantys vaikai. Nes tikėta – jei būsi paliestas verbos – vadinasi, visus metus būsi sveikas, gerai augsi, tave lydės sėkmė. „Įsigalėjęs paprotys būtinai priliesti verbos šakele kitą žmogų, kad ta gyvybė, laikoma medyje visus metus, persiduotų kitam žmogui. Būdavo sakoma: ne aš mušu – verba muša. Už savaitės Velykos. Ar pažadi man margutį? Tokia būdavo oracija“, – primena muziejininkė. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Jurgita Jačėnaitė. 

Bernardinai.lt 
2023-04-03

0 komentarai (-ų):