Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba (3)Tikslas – plėtoti dalyvių kompetencijas, padedančias ugdyti mokinių aktyvią poziciją valstybės gynybos srityje. 
Programa: 
Įvadas į dienos mokymus; 
Autoritarinių valstybių keliamos grėsmės (Ramūnas Trimakas, MPPD prie KAM); 
Pasirenkamojo kurso ,,Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ dėstymo patirtis, reikalingi ištekliai. (Rasa Burinskienė, Marijampolės r. Igliaukos A. Matučio gimnazija). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-28

0 komentarai (-ų):